Sigurnija živa vakcina protiv polia

Globalna inicijativa za iskorijenjivanje polia/dječije paralize (The Global Polio Eradication...

Detaljnije