U ovoj infografici dato je poređenje nekoliko vakcina protiv COVID-19, i to onih koje su trenutno odobrene u EU i SAD te drugim zapadnim zemljama, one koje nisu odobene u EU i na Zapadu, ali se daju u nekim drugim zemljama i još nekoliko kandidata. Među kandidatima koje nestrpljivo čekamo je i vakcina AstraZeneca/Oxford. Još jedan kandidat je i Janssenova tj. Johnson&Johnson vakcina. Pored ovih, očekujemo još i CureVac, Novavax i još nekoliko vakcina, ali one nisu u infografici. Najbliži novi kandidati su upravo AstraZeneca vakcina i Johnson&Johnson.

Infografika i poređenje vakcina protiv COVID-19 su sastavljeni prema do sada dostupnim podacima i objavama u medijima. Podaci za neke su objavljeni u naučnoj literaturi. Međutim, nema podataka za Sputnjik V i Sinopharm vakcinu objavljenih u naučnoj literaturi te je infografika oslonjena na podatke iznesene u medijima i informativnim stranicama.

Više podataka o ovim vakcinama možete naći u idućim tekstovima:

  1. Vakcine protiv COVID-19: tipovi ovih vakcina koji su trenutno dostupni
  2. Poređenje Moderna i Pfizer RNK vakcina
  3. Vakcine-kandidati za vakcinu protiv COVID- tabelarni prikaz kandidata s informacijama o tehnologiji i proizvođaču
  4. NY Times Vaccine tracker