Djeca širom svijeta primaju vakcine u ranoj dobi, od rođenja. Kalendari vakcinacije i korištene vakcine se mogu razlikovati, ali učinak je približno isti. Postoje tvrdnje da u nekim zemljama, recimo u Japanu, djeca ne primaju vakcine u prve tri godine života ili da ne primaju vakcine protiv morbila. Ovo nije tačno.

Provjerili smo Kalendare imunizacije Japanskog pedijatrijskog društva i kalendar imunizacije za Japan na stranicama Svjetske zdravstvene organizacije. Oni su dostupni ovdje i ovdje.

Dakle, djeca u Japanu primaju svoje prve vakcine već sa dva mjeseca (vakcine protiv HiB i hepatitisa) pa se nastavlja s primanjem vakina protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja te dječije paralize.

Sa 13 mjeseci je preporučena MR vakcina, koja štiti od morbila i rubeole. U Japanu se može primiti posebno vakcina protiv zaušnjaka, u kalendaru označena plavo kao dobrovoljna vakcina. MR vakcina je pak označena ružičastom što znači da je preporučena. S 5-6 godina u Japanu se djeci daje druga doza MR vakcine. Roditelji mogu posebno odvesti djecu na vakcinaciju protiv zaušnjaka.

U Japanu sa 5-6 mjeseci je preporučena i BCG vakcina te vakcine protiv pneumokoka i rotavirusa.

Zašto se u Japanu daju odvojeno vakcina protiv morbila i rubeole (MR) i vakcina protiv zaušnjaka (M)?

Ovo je zaista presedan u svijetu jer se u većini zemalja daje MMR (MRP) vakcina koja je trovalentna i štiti od morbila, rubeole i zaušnjaka. U nekim zemljama se daje MMRV vakcina (sadrži i komponentu protiv varičela).

Britansko ministarstvo zdravstva kazalo je 2019. da je Japan koristio vrstu MMR-a koja je uključivala soj vakcine protiv zaušnjaka koji je imao posebne probleme i koji je prekinut u Velikoj Britaniji zbog sigurnosnih razloga. Taj soj više nije zastupljen u modernim MMR vakcinama.

Problemi s komponentom protiv zaušnjaka

Analiza imunizacije u tromjesečnom razdoblju pokazala je da jedno od svakih 900 djece ima problema. To je bilo više od 2000 puta preko očekivane stope jednog djeteta na svakih 100.000 do 200.000. Ministarstvo je prešlo na drugu MMR vakcinu u oktobru 1991. ali je incidencija još uvijek bila visoka s jednim od 1755 djece. Nije vođen poseban zapis o zahtjevima koji uključuju autizam.

Provedeni su testovi na leđnoj tekućini 125 oboljele djece kako bi se utvrdilo je li vakcina dospjela u dječji nervni sistem. Pronašli su jedan potvrđeni slučaj i još dva sumnjiva slučaja.

Dr. Hiroki Nakatani, direktor Odjela za zarazne bolesti pri japanskom Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, rekao je da davanje pojedinačnih vakcina košta dvostruko više od MMR-a, ‘ali vjerujemo da se isplati’.

U nekim područjima roditelji moraju platiti, dok u drugima zdravstvene vlasti snose račun.

Međutim, Hiroki Nakatani je rekao da je strah od MMR-a ostavio traga. Uz niske stope imunizacije, došlo je do izbijanja ospica koje su u pet godina prije 2019. odnijele 94 života.

Broj slučajeva morbila u Japanu nakon prestnka davanja ove vakcine se povećao, da bi se smanjio kako se počelo s davanjem MR vakcine. 2015. godine, Japan je proglasio (1) eradikaciju morbila, ali je onda 2019. došlo do izbijanja velikog broja slučajeva. Proglašenje eradikacije je bila greška, jer je virus još kolao, a Japan nije odsječen od ostatka svijeta i lako se može dogoditi pojava uvezenih slučajeva.

Nije istina da se vakcina protiv morbila ne daje djeci u Japanu – samo se daje jedan drugi oblik te vakcine.

Reference:

  1. Furuse Y, Oshitani H. Global Transmission Dynamics of Measles in the Measles Elimination Era. Viruses. 2017; 9(4):82. https://doi.org/10.3390/v9040082

Autor: Jelena Kalinić, MA, biolog, naučna novinarka, Društvo za promociju “Prirodnih nauka “Nauka i svijet”,  posjeduje WHO infodemic manager certifikat i Health metrics Study design & Evidence based medicine trening. Dobitnica EurekaAlert (AAAS) Felowship 2020. za naučne novinare. Short -runner, drugo mjesto u izboru za European Science journalist of the year za 2022. godinu.