Ovo je Kalendar imunizacije FBIH za 2019. godinu, prema informacijama koje nam je dostavio Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Postoje neke promjene u odnosu na prošlogodišnji kalendar, a to se najviše odnosi na to da se u FBiH neće više davati bivalentna oralna vakcinacija protiv dječije paralize (poliomijelitis) – bOPV. Ova vakcina je zamijenjena revakcinacijom sa DTaP-IPV-HiB (petovalenta vakcina protiv difterije, tetanusa, pertusisa, inaktivna protiv polia i konjugovana protiv HiB) u drugoj godini života.

Kalendar izgleda ovako:

Kalendar imunizacije

Skraćenice:

BCG – vakcine protiv tuberkuloze

Hepatitis B – vakcina protiv hepatitisa B

DTaP-IPV-HiB – vakcina protiv difterije, tetanusa, pertusisa, dječije paralize, i Haemophilus influenzae tip B

MMR (MRP) – vakcina protiv morbila (ospice, krzamak), rubeole i zaušnjaka

DTaP-IPV – vakcina protiv difterije, tetanusa, pertusisa i dječije paralize

dT – vakcina protiv difterije i tetanusa, za odrasle

Molimo da pratite ovaj kalendar vakcinacije kako bi svoje najmlađe pravilno zaštitili od opasnih bolesti.

Priredila i napisala: Jelena Kalinić, MA, biolog, naučni novinar i bloger Društvo za promociju “Prirodnih nauka “Nauka i svijet”

O nama: Društvo “Nauka i svijet” je osnovano 2017. godine, a bavi se promocijom prirodnih nauka, borbom protiv dezinformacija u sferi nauke, protiv pseudonauke i za bolje obrazovanje u STEM oblasti. Predsjednik je prof. dr. Nenad Tanović.