Ili, ako vam je preglednije na ovaj način:

 

Ovo je kalendar obaveznih vakcina za područje Federacije BiH: Kalendar imunizacije FBIH prema Zavodu za javno zdravstvo FBiH. Koje se vakcine koriste u FBiH pročitajte ovdje.

Tumač skraćenica:
– BCG – Bacille Calmette-Guérin-cjepivo protiv tuberkuloze
– HepB – cjepivo protiv hepatitisa B
– Hib – cjepivo protiv hemofilusa influence tip b
– DTP – cjepivo protiv difterije, tetanusa, pertusisa
– DTPa-IPV-Hib – kombinirano cjepivo protiv difterije, tetanusa, pertusisa (acelularno), poliomijelitisa
(inaktivno) i hemofilusa influence tip b
– Polio – cjepivo protiv poliomijelitisa – bilo koje (OPV ili IPV)
– bOPV – bivalentno oralno cjepivo protiv poliomijelitisa
– IPV – inaktivno cjepivo protiv poliomijelitisa
– MRP – cjepivo protiv morbila, rubeole i parotitisa
– DT (pediatric) – cjepivo protiv difterije i tetanusa za djecu do 7 godina
– dT (pro adultis) – cjepivo protiv difterije i tetanusa za djecu stariju od 7 godina
– TT – cjepivo protiv tetanusa