Pfizer i njihov njemački partner BioNTech SE objavili su da je njihova ažurirana vakcina Comirnaty prilagođena omikronu proizvela više antitijela koja neutraliziraju virus kod starijih osoba protiv nove podvarijante BQ.1.1 nego izvorna vakcina.

Razine antitijela protiv podvarijante porasle su gotovo devet puta kod starijih osoba, u dobi od 55 godina i više, koje su primile Omicron vakcinu u usporedbi s otprilike dvostrukim povećanjem kod sudionika s originalnom vakcinom, prema podacima objavljenim na internetskoj arhivi preprint radova bioRxiv.

Bilo je oko 40 sudionika u svakoj grupi ispitivanja.

Podvarijanta i srodni BQ.1 sve su češći u SAD, a očekuje se da će izazvati porast slučajeva zimi u Europi.
Sadrže genetičke mutacije koje imunološkom sistemu otežavaju prepoznavanje i neutralizaciju virusa, što ih čini boljim u zarazi ljudi , iako je neko prebolio ili vakcinisan.


Kompanije su nedavno objavile podatke koji su pokazali da je njihova ažurirana vakcina prilagođena omikron varijanti SARS-Cov-2 proizvela snažan odgovor antitijela kod starijih osoba nego originalna injekcija nakon mjesec dana protiv podvarijanti BA.4/5.

Pfizer i BioNTech rekli su da je dvovalentna injekcija također proizvela imunološki odgovor protiv novijih podvarijanti Omikrona uključujući BA.4.6, BA.2.75.2 i XBB.1.

Ove nove vakcine sadrže kako uputu za spike protein izvornog virusa, tako i sekvencu inormacione RNK omikron varijante. Zbog toga se i zovu “bivalentne”, odnosno dvovalentne.

Izvor: Reuters

ažurirana vakcina