Nedavno je objavljen rad u časopisu BMJ Public Health koji tvrdi da je bilo viška smrtnih slučajeva zbog COVID vakcina. Međutim, BMJ (ranije poznat kao British Medical Journal) izdao je „izražavanje zabrinutosti“ zbog brojnih žalbi na kvalitet analize i zaključaka predstavljenih u članku. Ova studija, kao ni studija koja je bila na preprint serveru Lanceta nisu bile dobre, imaju mnogo mana i upravo se radi na povlačenju prve studije, dok je druga uklonjena s preprint servera.

U recenziranim časopisima, „izražavanje zabrinutosti“ je jedan od prvih koraka ka potpunom povlačenju i brisanju članka iz naučne literature. Naravno, autori bi mogli ponovo objaviti rad u nekom predatorskom časopisu, pa bi ga protivnici vakcina mogli koristiti kao „dokaz“ da su COVID vakcine uzrokovale višak smrtnih slučajeva.

Termin “višak smrtnih slučajeva” označava onaj višak smrtnih slučajeva koji statistički odskače od normalne distribucije, od očekivanog broja, kako bi bilo da nije bilo recimo pandemije.

BMJ rad i njegove mane

Razmotrimo članak u malo više detalja, a zatim da pređemo na ono što je BMJ napisao o njemu. U radu objavljenom 3. juna 2024. u BMJ Public Health, Saskia Mostert, specijalista pedijatrijske onkologije u dječjoj bolnici Emma, Amsterdam UMC, Slobodni univerzitet, Amsterdam, Holandija, i njene kolege su ispitivali broj ljudi koji su umrli od bilo kojeg uzroka iznad očekivanog broja za bilo koju nedelju/mesec između januara 2020. i decembra 2022. u 47 zemalja Evrope, Severne Amerike, Australije i Novog Zelanda.

Autori nisu bili suptilni, navodeći: „Tokom 2022. godine, kada je većina mjera ublažavanja ukinuta, a COVID-19 vakcine su ostale, preliminarni dostupni podaci beleže 808.392 viška smrtnih slučajeva.“ Drugim riječima, autori su željeli da uspostave vezu da su COVID vakcine odgovorne za višak mortaliteta. Da budemo pošteni, nikada nisu napisali „COVID vakcine su ubijale ljude,“ ali je lako doći do takvog zaključka na osnovu njihovih podataka. I protivnici vakcina su upravo to učinili.

Izjava BMJ-a o radu Mostert i saradnika bila je prilično jasna. Napisali su:

Tim za integritet i urednici istražuju pitanja koja su pokrenuta u vezi sa kvalitetom i porukama ovog rada. Prinses Máxima Centar, koji je naveden kao institucija u kojoj su zaposleni troje od četvoro autora, takođe istražuje naučni kvalitet ove studije. Tim za integritet je kontaktirao instituciju u vezi sa njihovom istragom.

Čitaoci bi takođe trebali biti upozoreni na pogrešno izvještavanje i nerazumijevanje rada. Tvrdilo se da rad implicira direktnu uzročnu vezu između vakcinacije protiv COVID-19 i mortaliteta. Ova studija ne uspostavlja takvu vezu. Istraživači su ispitivali samo trendove viška mortaliteta tokom vremena, a ne njegove uzroke. Istraživanje ne podržava tvrdnju da su vakcine glavni faktor koji doprinosi višku smrtnih slučajeva od početka pandemije. Vakcine su, zapravo, bile ključne u smanjenju teških bolesti i smrti povezanih sa infekcijom COVID-19.

Ovo je loš članak na mnogo nivoa. Prvo, čini se da je studija zloupotrijebila podatke koji su objavljeni na drugim mjestima. Drugo, njihova analiza je bila toliko loša da su naučnici širom svijeta morali da je oštro kritikuju. Treće, njihovo istraživanje zapravo ne pokazuje da su COVID vakcine uzrokovale višak smrtnih slučajeva, iako su koristili vrlo pažljivo formulisane insinuacije suprotno tome. Četvrto, protivnici vakcina su skočili na članak bez pažljive analize metoda, analize i zaključaka.

Na PubPeer se može naći još komentara na mane studije.

Ovaj rad će najvjerovatnije biti retraktiran (povučen).

Rad u Lancetu da je 74% smrti utrokovano vakcinama (netačno, nema dokaza)

Povučen je i rad objavljen u Lancet preprints (dakle još nije bio recenziran, i objavljen u Lancetu) o tome kako su autopsije pokazale kako je 74% smrti kod umrlih bile uzrokovane vakcinama.

Spomenuta studija nije objavljavljena u Lancetu kako tvrde neki na društvenim mrežama i nije cenzurisana, nego je recenzija pokazala kako studija nema dokaze da brani tvrdnju.

Kako piše Health Feedback, “Metodologija preprinta bila je neadekvatna za uspostavljanje uzročno-posljedične veze između vakcina protiv COVID-19 i smrti. Pored toga, preprint je sadržao više potencijalnih pristrasnosti, a autori nisu uzeli u obzir druge faktore koji takođe utiču na rizik od smrti, kao što su starost i osnovna zdravstvena stanja.”

Detaljniji debunk obje studije pronađite na Nauka Govori websiteu.

Autor: Jelena Kalinić, MA, biolog, naučna novinarka,  posjeduje WHO infodemic manager certifikat i Health metrics Study design & Evidence based medicine trening. Dobitnica EurekaAlert (AAAS) Felowship 2020. za naučne novinare. Short -runner, drugo mjesto u izboru za European Science journalist of the year za 2022. godinu.