Nekoliko studija objavljenih u recenziranim naučnim časopisima pokazalo je kako vakcine protiv COVID-19 smanjuju rizik kardiovaskularnih događaja, poput srčanih udara.

Studija iz Koreje je utvrdila kako je kompletna vakcinacija protiv COVID-19 povezana sa smanjenim rizikom od kardiovaskularnih događaja poput akutnih infarkta miokarda (srčanih udara) i ishemijskog moždanog udara kao sekundarnih komplikacija infekcije COVID-19. Ovi rezultati su objavljeni u recenziranom časopisu JAMA pod naslovom “Association Between Vaccination and Acute Myocardial Infarction and Ischemic Stroke After COVID-19 Infection” (1).

Ovo je još jedna ogromna korist vakcinacije protiv COVID-19 koja bi trebala biti ubjedljiv dokaz da vakcina ima i kratkoročne i dugoročne koristi.

Naučnici u studiji su ispitivali kardiovaskularne događaje u periodu od 31 do 120 dana nakon dijagnoze COVID-19 za potpuno vakcinisane u poređenju s onima koji nisu vakcinisani. Uporedili su pacijente zaražene COVID-19 koji nikada nisu bili vakcinisani (n=62,727) sa onima koji su potpuno vakcinisani (n=168,310). Koristili su nacionalne podatke iz Korejskog registra COVID-19 i bazu podataka Korejske nacionalne zdravstvene službe. Izveštavanje o COVID-19-19 je obavezno, a u Koreji postoji univerzalna zdravstvena pokrivenost.

Ključni rezultati korejske studije:

  • Kombinacija hospitalizacija zbog akutnog infarkta miokarda i ishemijskog moždanog udara: smanjenje rizika od 58% za vakcinisane u odnosu na nevakcinisane.
  • Akutni infarkt miokarda: smanjenje rizika od 52%.
  • Ishemijski moždani udar: smanjenje rizika od 60%.

Koristeći podatke od Američkog ministarstva za veterane prije široko dostupne vakcine, istraživači u jednoj drugoj studiji su procijenili da su moždani udari nakon 30 dana od infekcije zabilježeni po stopi od 4.03 na 1,000 osoba za 12 mjeseci; post-COVID infarkti miokarda zabilježeni su po stopi od 2.91 na 1,000 osoba za 12 mjeseci. Prebolijevanje kovida povećava rizik od ovakvih događaja.

U korejskim podacima, stopa moždanog udara kod nevakcinisanih osoba bila je 4.59 po milionu osoba-dana, a stopa infarkta miokarda bila je 1.60 po milionu osoba-dana u periodu od 31 do 120 dana nakon dijagnoze COVID-19.

Nova studija iz marta 2024. objavljena u BMJ Heart (3), pod naslovom “The role of COVID-19 vaccines in preventing post-COVID-19 thromboembolic and cardiovascular complications“, koja je obuhvatila 20.5 miliona ljudi u Velikoj Britaniji, Španiji i Estoniji koristila je elektronske zdravstvene kartone kako bi utvrdila kako vakcine protiv COVID-19 utiču na kardiovaskularne komplikacije nakon infekcije sa SARS-CoV-2. U studiju su uključeni otprilike isti broj vakcinisanih i nevakcinisanih ispitanika, a vakcinisana grupa sastojala se od ljudi koji su primili barem jednu od vakcina AstraZeneca, Pfizer, Moderna ili Janssen.

Ključni rezultati studije iz Heart:

  • Rizik od zatajenja srca bio je niži za 55%.
  • Rizici od krvnih ugrušaka u venama i arterijama bili su manji za 78% odnosno 47% u poređenju s stopama kod nevakcinisanih osoba.

Reference:

  1. Kim YE, Huh K, Park YJ, Peck KR, Jung J. Association Between Vaccination and Acute Myocardial Infarction and Ischemic Stroke After COVID-19 Infection. JAMA. 2022 Jul 22. doi: 10.1001/jama.2022.12992. Epub ahead of print. PMID: 35867050.
  2. Xie Y, Xu E, Bowe B, Al-Aly Z. Long-term cardiovascular outcomes of COVID-19. Nat Med. 2022 Mar;28(3):583-590. doi: 10.1038/s41591-022-01689-3. Epub 2022 Feb 7. PMID: 35132265; PMCID: PMC8938267.
  3. Mercadé-Besora N, Li X, Kolde R, Trinh NT, Sanchez-Santos MT, Man WY, Roel E, Reyes C, Delmestri A, Nordeng HME, Uusküla A, Duarte-Salles T, Prats C, Prieto-Alhambra D, Jödicke AM, Català M. The role of COVID-19 vaccines in preventing post-COVID-19 thromboembolic and cardiovascular complications. Heart. 2024 Mar 12:heartjnl-2023-323483. doi: 10.1136/heartjnl-2023-323483. Epub ahead of print. PMID: 38471729.

Autor: Jelena Kalinić, MA, biolog, naučna novinarka,  posjeduje WHO infodemic manager certifikat i Health metrics Study design & Evidence based medicine trening. Dobitnica EurekaAlert (AAAS) Felowship 2020. za naučne novinare. Short -runner, drugo mjesto u izboru za European Science journalist of the year za 2022. godinu.