Dr. Emina Kurtagić-Pepić, specijalistica epidemiologije (Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo) je za Vakcine.ba rekla nešto više o zakonskim mjerama zaštite stanovništva od zaraznih bolesti. Ovo je mali pregled tih mjera, među kojima istaknuto mjesto zauzima upravo preventiva – imunizacija.

Zaštita stanovništva od zaraznih bolesti, ostvaruje se mjerama za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti koje mogu biti:

A. opće mjere
B. posebne mjere
C. ostale mjere

“Opće i posebne mjere iz stava 1. ovog člana sprovode se u skladu sa programima koje donosi Federalni ministar odnosno nadležni kantonalni ministar na prijedlog stručnog savjetodavnog tijela iz člana 64. ovog zakona, Federalnog zavoda, odnosno kantonalnih zavoda koji imaju obavezu da prate i ispituju epidemiološku situaciju u pogledu zaraznih bolesti u skladu sa zakonom, prihvaćenim međunarodnim sporazumima i programima Svjetske zdravstvene organizacije.“, istakla je Kurtagić-Pepić.


Programi iz stava 2. moraju sadržavati mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, njihove izvršioce, rokove implementacije i izvore sredstava za njihovu sprovedbu.

Opće mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti su:

1. obezbjeđivanje higijenski ispravne vode za piće, kao i sanitarna zaštita izvorišta , objekata i uređaja koji služe za snabdijevanje vodom za piće;
2. obezbjeđivanje zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta za njihovu proizvodnju i promet;
3. uklanjanje otpadnih voda i drugih otpadnih materija na način i pod uvjetima kojima se obezbjeđuje zaštita od zagađivanja voda i zemljišta, kao i održavanje glodara i insekata na biološki prihvatljivim minimumu;
4. održavanje sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta u javnim zgradama, sredstvima javnog saobraćaja i na javnim mjestima;


5. vršenje obavezne (preventivne) dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u: 


– objektima za snabdijevanje vodom za piće,
– objektima za proizvodnju i promet namirnica i predmeta opće upotrebe, te sirovina za njihovu proizvodnju odnosno prijevoznim sredstvima namijenjenim za njihov prijevoz,
– objektima odnosno prostorima za uklanjanje otpadnih voda i drugih otpadnih tvari,
– objektima zdravstvenih ustanova i nositelja privatne prakse,
– odgojno-obrazovnim objektima,
– objektima i sredstvima javnog prometa,
– stambenim objektima i dvorištima,
– ostalim objektima (radnim prostorijama, na radnim površinama, sredstvima rada i dr.) privrednih društava, drugih pravnih lica kao i fizičkih lica- obrtnika i drugih pravnih i fizičkih lica.

Posebne mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti su:

1. promocija i zdravstveno vaspitanje o prevenciji zaraznih bolesti ;
2. rano otkrivanje izvora zaraze i puteva prenošenja zaraze;
3. laboratorijska izolacija i identifikacija uzročnika
4. prijavljivanje;
5. prijevoz, izolacija, hospitalizacija i liječenje oboljelih lica;
6. dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija;
7. zdravstveni nadzor nad kliconošama, zaposlenicima i drugim licima;
8. imunizacija, imunoprofilaksa i hemoprofilaksa;
9. karantin, kućna izolacija i zdravstveni nadzor.

Dakle, zaštita stanovništva od zaraznih bolesti podrazumijeva i higijenske mjere, i imunizaciju, i podizanje nivoa svijesti i obrazovanja stanovnika o bolestima, skrining, dijagnostiku, transport bolesnika i transport lijekova i vakcina…zapravo mnogo toga. Te mjere se regulišu zakonom.

Još o značaju imunizacije u zaštiti stanovništva možete doznati u tekstu: “Imunizacija: zaštita od nevidljivog”.

Priredila: Jelena Kalinić, MA, biolog, naučni novinar i bloger Društvo za promociju “Prirodnih nauka “Nauka i svijet”, blog Quantum of Science. Foto: Amer Kapetanović

O nama: Društvo “Nauka i svijet” je osnovano 2017. godine. Bavi se promocijom prirodnih nauka, borbom protiv dezinformacija u sferi nauke. Predsjednik je prof. dr. Nenad Tanović.