Gen koji, bar za one koji nisu genetičari, ima neobičnu skraćenicu, MTHFR i vakcine? Koja je veza između njih? Ne znamo da li ste čuli za ovo, ali internetom se širi teza kako su polimorfizmi MTHFR prepreka za primanje vakcine.

Ne, nisu. Zbog čega je onda ova priča tako uporna i počinje se širiti i u našem regionu?

Vidite, jako je teško tumačiti rezultate genetičkih testova i male razlike u genima. Mi svi dijelimo iste gene, ali svaki od tih gena na našoj DNK, raspoređenoj na 23 para hromosoma, koje nasljeđujemo od majke i oca, ima i neke varijante. Dakle, isti gen kodira istu osobinu – recimo tip nekog proteina koji ubrzava neku reakciju u našem organizmu, ali postoje male razlike, koje, ako tih razlika ima više, zovemo polimorfizmi.

Ljudska DNK se nalazi raspoređena na 23 hromosoma

Šta je MTHFR?

To je gen na hromosomu br. 1 koji kodira enzim zvani metilitetrahidrofolat reduktazu. Enzimi su proteini koji u našem organizmu ubrzavaju određene biohemijske reakcije, pa recimo mogu prenositi grupe atoma, vrštit redukciju, oksidaciju…da vas sad s time ne smaramo.  Ovaj konkretno pretvara 5,10 metilentetrahidrofolat u 5 metilentetrahidrofolat. To je reakcija važna u pretvaranju aminokiseline homocistein u aminokiselinu metionin.  Odnosno, on prenosi jedan atom ugljika i na njemu vezane atome vodika (metilna grupa). Možda vam je ovo sad komplikovano, ali pođimo dalje da shvatite odakle priča o ovom genu i vakcinama.

Međutim, metilna grupa nam je vrlo važna. Ona se može nakačiti na neki dio DNK i kada se to desi dolazi do promjena u stepenu spriraliziranosti DNK. Konkretno, da sad ne izlažemo sve o strukturi DNK, zamislimo da je DNK knjiga. Šta nam je osnovni uslov da knjigu pročitamo? Da je otvorena! Ako je DNK isuviše spiralizirana, onda je gen na tom mjestu „zaključan“, nedostupan za „čitanje“…sve ove pojave proučava jedna sasvim nova nauka koju zovemo epigenetika.

Različite varijante MTHFR gena nisu povezane sa povećanjem nuspojava nakon vakcinacije

MTHFR gen i nuspojave nakon vakcinacije

Postoji jako mnogo polimorfizma gena MTHFR, i čak 10% populacije u Sjevernoj Americi ima neki polimorfizam. Neke od varijanti ovog gena imaju veze sa povećanim rizikom obolijevanja od shizofrenije ili demencije, ali nema studije koja je utvrdila povezanost za nuspojavama nakon vakcinacije.

A upravo o tome govore one glasine sa početka priče – da ako postoji neka određena varijanta ovog gena kod osobe, onda će nuspojave i problem biti izraženiji nakon vakcinacije. Naime, neki tvrde kako ljudi koji imaju polimorfizme ovog gena, i to tačne neke određene polimorfizme, ne mogu „detoksikovati“ vakcine ili da su nuspojave, poput neutješnog plača, oticanja i temperature češće kod djece sa nekim varijantama ovog gena.

Detoksifikacija, MTHFR i vakcine

Alternativna medicina i razni šarlatani koriste se pričom o ovom genu kako bi promovisali neke neutemeljene stvari. Dakle, koriste se terminima iz stvarne nauke – metilne grupe, gen, epigenetika, da bi promovisali neke stavove i mišljenja iza kojih nauka ne stoji.

Potrebe za detoksikacijom nakon vakcinacije nema. Detoks je proces koji rade naša jetra, koža, bubrezi i nema potrebe da unošenjem nekih dodatnih tvari i rastvora radimo detoks. To je manipulacija i šarlatanstvo. Također, metilacijski procesi nisu način „uklanjanja teških metala“ ili formaldehida. Jednostavno, procesi metilacije nemaju veze sa metabolizmom sastojaka vakcina.

Samo je jedna mala studija nuspojava nakon vakcinacije vakcinom protiv velikih boginja – koja se više ne daje – povezala jedan jedini polimorfizam MTHFR sa malo povećanim rizikom od nuspojava, kakve su crvenilo kože i otok limfnih čvorova. Ali ni ovdje nije nađena veza sa homocisteinom, a pogotovo ne sa tzv. „detokacijom nakon vakcine“.

Što se samih polimorfizama ovog gena tiče, nije ni istina da smo, ako imamo kopiju ovog gena tj. polimorfizam koji je defektan ili manje funkcionalan, osuđeni na „propast“ – jednostavno, druga kopija gena, koja je zdrava, nadoknadi nedostatak. Ako su obje kopije mutirane onda može doći do nekih problema.  Tada put razgradnje homosisteina nije optimalan, ali nije ni blokiran.

Dakle, ovakvi testovi nisu potrebni niti postoji negativna veza između MTHFR i vakcine.

Da li je potrebno dijete testirati na polimorfizme ovog gena pomoću testova DNK?

Neki roditelji, i praktičari „alternativne medicine“ u svijetu čak traže da se uradi sekvencioniranje genome, npr. 23andMe testovima kako bi se utvrdilo da li dijete ima neki polimorfizam spomenutog gena te smatraju da je to dokaz da dijete ne može biti vakcinisano. Ova moda još nije došla do nas, tim prije što roditelji često ni nemaju novca za ovaj test, ali molimo da upamtite da se to mišljenje ne zasniva na nauci nego da iskrivljuje naučne dokaze.

Još o ovoj problematici i mitovima vezanim za varijacije ovog gena možete pročitati na blogu Skeptical Raptor, koji kritikuje pseudonauku te u tekstu Why Anti-vax Doctors Are Ordering 23andMe Tests iz Atlantic.

Priredila i napisala: Jelena Kalinić, MA, biolog, naučni novinar i bloger Društvo za promociju “Prirodnih nauka “Nauka i svijet”, blog Quantum of Science.

O nama: Društvo “Nauka i svijet” je osnovano 2017. godine. Bavi se promocijom prirodnih nauka, borbom protiv dezinformacija u sferi nauke. Predsjednik je prof. dr. Nenad Tanović.