Etilendiamintetrasirćetna kiselina/etilendiamintetraoctena kiselina (eng.ethylenediaminetetraacetic acid) ili skraćeno EDTA je organska supstanca koja ima mnogo primjena u farmaciji, medicini, biološkim istraživanjima, ali i u prehrambenoj industriji i za kozmetiku. Koristi se, primjerice, za sprječavanje zgrušnjavanja krvi u bankama krvi, ali ima i mnoge druge upotrebe. Koristi se ujedino i kao stabilizator u nekim vakcinama.

EDTA je kelator metala koji mogu katalizirati oksidativno oštećenje virusnih čestica. Kelarator je supstanca koja vezuje metale (tačnije, jone metala). Na ovaj način EDTA kao kelarator sprječava oštećenje virusnih čestica koje bi onda izgubile svoju funkciju – izazivanje imunološkog odgovora.

Kod adenovirusnih vakcina protiv COVID-19, EDTA sprječava oštećenje vektora – adenovirusa koji donosi informaciju o sintezi antigena u ćelije.

EDTA u kombinaciji s etanolom i histidinom je testirana za stabilizaciju adenovirusnih vakcina/cjepiva (1). Pokazalo se da ovi dodaci ne smanjuju imunogeničnost vakcina s virusima a znantno doprinose njihovoj stabilnosti jer sprječavaju da joni metala “potrgaju” virus.

Sigurnost EDTA:

Ova supstanca se smatra sigurnom za upotrebu u namjenama za koje je predviđena.

Druge upotrebe:

EDTA je lijek na recept, koji se daje injekcijom u venu (intravenozno) ili u mišić (intramuskularno).

Intravenska EDTA koristi se za liječenje trovanja olovom i oštećenja mozga uzrokovanih trovanjem olovom, za liječenje otrovanja radioaktivnim materijalima poput plutonija, torija, urana i stroncija, za uklanjanje bakra u bolesnika s genetičkom bolešću koja se naziva Wilsonova bolest, za smanjenje razine kalcijuma kod ljudi čija je razina previsoka.

EDTA se također koristi intravenozno kod stanja srca i krvnih žila, uključujući nepravilan rad srca zbog izloženosti hemikalijama koje se nazivaju srčani glikozidi, kod ateroskleroze, angine, visokog krvnog pritiska, problema s cirkulacijom.

Ostale intravenske primjene uključuju liječenje karcinoma, reumatoidnog artritisa, osteoartritisa, stanja oka koje se nazivaju makularna degeneracija, dijabetes, Alzheimerova bolest, multipla skleroza, Parkinsonova bolest i stanja kože uključujući sklerodermiju i psorijazu.

Reference:

  1. Evans RK, Nawrocki DK, Isopi LA, Williams DM, Casimiro DR, Chin S, Chen M, Zhu DM, Shiver JW, Volkin DB. Development of stable liquid formulations for adenovirus-based vaccines. J Pharm Sci. 2004 Oct;93(10):2458-75. doi: 10.1002/jps.20157. PMID: 15349956.

Tekst napisala Jelena Kalinić, MA, biolog, naučni novinar, sci-com i bloger Društvo za promociju “Prirodnih nauka “Nauka i svijet”.

O nama: Društvo “Nauka i svijet” je osnovano 2017. godine, a bavi se promocijom prirodnih nauka, borbom protiv dezinformacija u sferi nauke, protiv pseudonauke i za bolje obrazovanje u STEM oblasti. Predsjednik je prof. dr. Nenad Tanović.