Fenol-crveno je sastojak nekih vakcina, primjerice bivalentne vakcine protiv polia (bOPV). Također, taj sastojak se nalazi u vakcinama MMR – Priorix i M-M-R-VaxPro. Međutim, da li je ovaj sastojak opasan? Ako počnete guglati, naćićete da je fenol opasan spoj. Ovdje trebamo naglasiti da fenol i fenol-crveno nisu isti spoj. Fenol-crveno u vakcinama ima ulogu indikatora i ovdje ćete naći šta to znači.

Uloga spoja fenol-crveno u vakcinama

U ovim vakcinama potječe iz medijuma (hranljiva podloga) i nalazi se u veoma maloj količini u vakcini. Uloga ove tvari jeste da indicira da li je pH vrijednost – kiselost odnosno, baznost sredine – odgovarajuća. Naime, postoje spojevi koji mijenjaju boju u ovisnosti o pH vrijednosti sredine i te tvari koristimo kako bi smo pratili pH vrijednost jer je jako bitno da medij i sama vakcina imaju neku određenu pH vrijednost. Pogledajte ovaj animirani video na Youtube o indikatorima pH vrijednosti.

Većina živih tkiva i ćelija uspijeva u gotovo neutralnom pH: pri pH blizu 7. pH krvi se kreće od 7.35 do 7.45 i svako odstupanje mimo ovih granica jeste veoma opasno po organizam. Kada se ćelije uzgajaju u kulturi tkiva, medij u kojem rastu se drži blizu tog fiziološkog pH.

Mala količina fenol-crvenog dodanog u ovaj medijum za rast daje ružičasto-crvenu boju medijumu u normalnim uslovima

Kada ova boja počne da se mijenja, to je znak da treba dodati novi medij odgovarajuće fiziološke pH vrijednosti. Naime, same ćelije u kulturi luče proizvode koji mijenjaju pH vrijednost. Biolozima i mikrobiolozima je mnogo lakše da ovako kontrolišu optimalnu pH vrijednost nego da sve kulture stalno mjere spravama zvanim pH-metri.

Ovako – jedan pogled na kulturu i znamo da li je situacija optimalna ili trebamo dodati medij.

Virusi za vakcine se uzgajaju u ovim kulturama ćelija i tkiva, da bi se potom radila tzv. „žetva virusa“, pa brojanje kako bi i vakcinama po dozi bila odgovarajuća, farmakopejom propisana količina (tj. broj) virusa.

Otkud ovaj spoj u vakcinama?

Dio indikatora zaostane i u vakcinama, ali to nije ništa strašno. Fenol- crveno je toksikološki veoma ispitana supstanca i ne treba je nikako miješati sa supstancom zvanom fenol, koja jeste toksična. Ponavljamo – fenol i fenol-crveno nisu iste tvari. Ovo su strukturne formule fenola (1) i spoja fenol-crveno (2):

1. strukturna formula fenola (opasan)
2. strukturna formula fenol-crveno (bezopasan, indikator pH vrijednosti)

Fenol-crveno se brzo izlučuje iz organizma putem bubrega i dijelom i putem žuči i ne predstavlja zdravstveni rizik u vakcini. Sama boja vakcine može varirati od vrlo blijedo-ružičaste, preko crvene do blago narančaste i to je zbog toga što boja ovisi o količini medija žetve virusa koja završi u vakcini.

Ove promjene se vrlo jasno uvijek navode u informacijama o svakoj pojedinoj vakcini koja sadrži fenol-crveno.

Priredila i napisala: Jelena Kalinić, MA, biolog, naučni novinar i bloger Društvo za promociju prirodnih nauka “Nauka i svijet” i blog Quantum of Science

O nama: Društvo “Nauka i svijet” je osnovano 2017. godine, a bavi se promocijom prirodnih nauka, borbom protiv dezinformacija u sferi nauke, protiv pseudonauke i za bolje obrazovanje u STEM oblasti. Predsjednik je prof, dr. Nenad Tanović.