Česta dilema za roditelje u svakodnevnoj praksi jeste redovna imunizacija djece koja imaju Down sindrom. Također, postoje i dileme oko vakcinacije djece sa ostalim mogućim mnogobrojnim hromosomopatijama (hromosomskim aberacijama). Obratili smo se dr Adrijani M. Stanar, specijalistici pedijatrije da objasni važnost vakcinacije djece sa hromosomopatijama.

“Konkretno djeca sa Down sindromom trebaju, šta više, neophodno je da se redovno vakcinišu kako bi bila adekvatno zaštićena”, odgovara dr Stanar.

“Hromosomopatije, ukoliko ne uključuju teži deficit imunološkog sistema same po sebi nisu kontraindikacija za kompletnu vakcinaciju. Roditeljima se savjetuje konsultacija sa izabranim pedijatrom koji će u zavisnosti od vrste dokazane genske aberacije i kliničkog stanja djeteta. Možda će se tražiti dodatne konsultacije i pretrage kako bi se procjenilo da li dijete u ovom slučaju može da se vakciniše kompletno ili djelimično, da procijeni kada je imunizacija najpogodnija i da se imunizuje u skladu sa važećim kalendarom imunizacije”, dodaje dr Stanar.

Treba imati na umu da su ova djeca osjetljivija i da postoji veći rizik kompliciranja bolesti. Stoga je razumno da se imunizacija djece s hromosomopatijama ne odgađa.

Koje su to važne vakcine za djecu koja imaju Down sindrom?

Posebno su bitne vakcine protiv hepatitisa B, s obzirom da ova bolest može imati težu sliku kod osoba s Down sindromom jer su ove osobe sklonije komorbiditetima i da je ova vakcina efikasnija kada se da ranije u životu te MMR i vakcina protiv hemofilusa B.

Dodatne vakcine koje se preporučuju

Također se preporučuje i godišnja vakcinacija protiv sezonske gripe. Preporučuje se i jedna vakcina koja nije u programu redovne imunizacije, ali bi pružila dodatnu zaštiti ovim osobama – pneumokokna vakcina.

Na šta treba pripaziti kod djece s Down sindromom oko vakcinacije?

Kod osoba koje imaju Down sindrom je zabilježen i suboptimalni odgovor na acelularnu komponentu protiv pertusisa iz DTaP vakcine i na komponentu protiv rubeole. Preporučuje se boost za acelularni pertusis. Također treba voditi računa o antitetanusu.

Bilo bi preporučljivo provjeriti serokonverziju za rubeolu nakon MMR vakcine.

Također, vrlo je bitno da se pri imunizaciji osoba s Down sindromom STRIKTNO pridržava kalendara, da se vakcine daju na vrijeme.

Odrasle osobe s Down sindromom se smiju i trebaju vakcinisati protiv COVID-19.

Referenca:

J.M. Corretger, Vaccines and vaccination calendar for people with Down's syndrome, International Medical Review on Down Syndrome, Volume 18, Issue 2, 2014, Pages 29-32.

Fotografije, izvor: UNICEF BiH