Vakcina protiv morbila, rubeole i zaušnjaka (MMR) te vakcina protiv morbila, rubeole, zaušnjaka i varicella (MMRV) nisu povezane s autizmom. Ovaj mit je nastao kao posljedica zlonamjerne, pogrešno vođene studije, urađene u lošoj namjeri. MMR vakcine su sigurne ispitane i preveniraju ove bolesti. Nemojte vašu djecu izlagati opasnim bolestima jer ste od osoba koje šire dezinformacije čuli da ova vakcina izaziva autizam. Poremećaji iz spektra autizma (ASD) su kompleksnog porijekla i najčešće genetički uzrokovani, s tim da se genetika može razlikovati od slučaja do slučaja.

O MMR vakcini možete sve informacije naći na našem tekstu na linku ovdje.

Evo 27 studija koje dokazuju kako vakcine ne izazivaju poremećaje iz spektra autizma.

 1. Measles, Mumps, Rubella Vaccination and Autism – A Nationwide Cohort Study. Hviid A et al. Ann Intern Med 2019; 170(8):513–520. Ova nacionalna kohortna studija uključila je svih 657 461 djece rođene od 1. 1999. do 12. 2010. u Danskoj. Uz toliko sudionika u studiji, istraživači su mogli posmatrati vakcinisanu naspram nevakcinisane djece, uključujući 6517 djece s dijagnozom autizma. Zaključak: Nalazi snažno podupiru da MMR cijepljenje ne povećava rizik od autizma, ne izaziva autizam kod osjetljive djece i nije povezano s grupiranjem slučajeva autizma nakon vakcinacije.
 2. The MMR VaccineandAutism. DeStefano F., Shimabukuro TT. Annu Rev Virol. 2019;6:585-600. Zaključak: Nekoliko epidemioloških studija nije pronašlo povezanost između MMR cijepljenja i autizma, uključujući studiju koja je otkrila da MMR cjepivo nije povezano s povećanim rizikom od autizma čak ni među visokorizičnom djecom čija starija braća i sestre imaju autizam.
 3. Early Exposure to the Combined Measles-Mumps-Rubella Vaccine and Thimerosal-containing Vaccines and Risk of Autism Spectrum Disorder. Uno Y et al. Vaccine 2015;33(21):2511-6. Ova studija slučaja-kontrole istraživala je odnos između rizika od pojave poremećaja iz spektra autizma (ASD) i rane izloženosti MMR vakcini i timerosalu u vrlo genetički homogenoj japanskoj populaciji. Zaključak: U ovoj studiji nisu pronađeni uvjerljivi dokazi da su MMR cijepljenje i povećanje doze timerosala povezani s povećanim rizikom od pojave ASD-a.
 4. Autism Occurrence by MMR Vaccine Status among US Children with Older Siblings with and without Autism.Jain A et al. JAMA 2015;313(15):1534-40. Cilj ove studije bio je istražiti pojavu poremećaja iz spektra autizma (ASD) prema statusu MMR cjepiva u velikom uzorku djece u SAD-u koja imaju stariju braću i sestre sa ili bez ASD-a. Zaključak: U ovom velikom uzorku privatno osigurane djece sa starijom braćom i sestrama, primanje MMR cjepiva nije bilo povezano s povećanim rizikom od ASD-a, bez obzira na to jesu li starija braća i sestre imali ASD. Ovi nalazi pokazuju da nema štetne povezanosti između primanja MMR cjepiva i ASD-a čak ni među djecom koja su već izložena većem riziku od ASD-a.
 5. Vaccines Are Not Associated with Autism: An Evidence-based Meta-analysis of Case-control and Cohort Studies. Taylor LE et al. Vaccine 2014;32(29):3623–9. Meta-analiza (jedan od najviših nivoa dokaza) koja sumira dostupne dokaze iz pet kohortnih studija koje su uključile 1.256.407 djece i pet studija slučaja kontrole koje su uključile 9.920 djece. Zaključak: vakcinacija nije povezana s razvojem autizma ili poremećaja iz spektra autizma (ASD). Nadalje, komponente cjepiva (thimerosal ili živa) ili višestruka cjepiva (MMR) nisu povezane s razvojem autizma ili ASD-a.
 6. Vaccines for Measles,Mumps and Rubella in Children.Demicheli V et al. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Feb 15. Cochrane pregled literature 5 randomiziranih kontroliranih ispitivanja, 1 kontrolisanog kliničkog ispitivanja, 27 kohortnih studija, 17 studija slučaja kontrole, 5 ispitivanja vremenskih serija, 1 unakrsnog ispitivanja slučaja, 2 ekološke studije, 6 i samokontroliranih studija serija slučajeva koje uključuju sve oko 14.700.000 djece i procjena efikasnosti i sigurnosti MMR vakcina (2004.-2011.). Zaključak: malo je vjerovatno da je izloženost MMR vakcini povezana s autizmom, astmom, leukemijom, peludnom groznicom, dijabetesom tipa 1, poremećajem hoda, Crohnovom bolešću, demijelinizirajućim bolestima, bakterijskim ili virusnim infekcijama.
 7. Immunization Safety Review: Adverse Effects of Vaccines: Evidence and Causality. Institute of Medicine. The National Academies Press: 2011. Consensus Report. Zaključak: dokazi idu u prilog odbacivanju pet odnosa vakcina i štetnih događaja, uključujući MMR vakcine i autizam. Općenito, povjerenstvo zaključuje da je malo zdravstvenih problema uzrokovano ili jasno povezano s vakcinama.
 8. Lack of Association Between Measles-Mumps-Rubella Vaccination and Autism in Children: ACase-Control Study.Mrozek-Budzyn D et al. Pediatr Infect Dis J. 2010;29(5):397-400. U studijsku skupinu uključeno je 96 slučajeva s dječjim ili atipičnim autizmom, u dobi od 2 do 15 godina. Kontrolnu skupinu činilo je 192 djece pojedinačno povezanih sa slučajevima prema godini rođenja, spolu i liječnicima opće prakse. Zaključak: Studija pruža dokaze protiv povezanosti autizma s MMR-om ili jednim cjepivom protiv ospica.
 9. Measles Vaccination and Antibody Response in Autism Spectrum Disorders. Baird G et al. Arch Dis Child 2008; 93(10):832-7. Ispitanici: 98 vakcinisane djece u dobi od 10-12 godina u Ujedinjenom Kraljevstvu s poremećajem iz spektra autizma (ASD); dvije kontrolne skupine slične dobi: 52 djece s posebnim obrazovnim potrebama, ali bez ASD-a i 90 djece u skupini s tipičnim razvojem. Zaključak: Nije prikazana povezanost između cijepljenja protiv ospica i ASD-a.
 10. Lack of Association between Measles Virus Vaccine and Autism with Enteropathy: A Case-Control Study. Hornig M et al. PLoS ONE 2008; 3(9):e3140. Ispitanici: 25 djece s autizmom i gastrointestinalnim smetnjama i 13 djece samo s GI smetnjama (kontrola). Zaključak: Ova studija pruža snažne dokaze protiv povezanosti autizma s trajnom MV RNA u GI traktu ili izloženosti MMR-u.
 11. No Evidence of Persisting Measles Virus in Peripheral Blood Mono-nuclear Cells from Children with Autism Spectrum Disorder. D’Souza Y et al. Pediatrics 2006; 118(4):1664-75. Ispitanici: 54 djece s poremećajem iz autističnog spektra i 34 razvojno normalne djece. Zaključak: nema dokaza o perzistenciji virusa ospica u mononuklearnim stanicama periferne krvi djece s poremećajem iz spektra autizma.
 12. MMR-Vaccine and Regression in Autism Spectrum Disorders: Negative Results Presented from Japan. Uchiyama T et al. J Autism Dev Disord 2007; 37(2):210-7. Ispitanici: 904 djece s poremećajem iz autističnog spektra. (Napomena: MMR je korišten u Japanu samo između 1989. i 1993.) Zaključci: tokom razdoblja korištenja MMR-a nije pronađena značajna razlika u incidenciji regresije između djece vakcinisane MMR-om i djece koja nisu cijepljena. Među udjelom i incidencijom regresije kroz tri razdoblja povezana s MMR programom (prije, tijekom i nakon upotrebe MMR-a), nije pronađena značajna razlika između onih koji su primili MMR i onih koji nisu. Štoviše, učestalost regresije nije se značajno promijenila kroz tri razdoblja.
 13. Pervasive Developmental Disorders in Montreal,Quebec,Canada: Prevalence and Links with Immunizations. Fombonne E et al. Pediatrics. 2006;118(1):e139-50. Subjekti: 27.749 djece rođene od 1987. do 1998. koja pohađaju 55 škola. Zaključak: nalazi su isključili povezanost između pervazivnog razvojnog poremećaja i visokih razina izloženosti etilživi usporedivih s onima u Sjedinjenim Državama 1990-ih ili vakcinacije s 1 ili 2 doze protiv morbila, zaušnjaka i rubeole.
 14. Is There a‘Regressive Phenotype’ of Autism Spectrum Disorder Associated with the Measles-Mumps-Rubella Vaccine?ACPEA Study. Richler J, Luyster R, Risi S, et al. J Autism Dev Disord. 2006 Apr;36(3):299-316. Istraživanje na više lokacija koje je obuhvatilo 351 dijete s poremećajima iz autističnog spektra (ASD) i 31 dijete u tipičnom razvoju koristilo se intervjuima s njegovateljima kako bi se opisalo rano stjecanje i gubitak djetetovih prekretnica u socijalnoj komunikaciji. Zaključak: nije bilo dokaza da je pojava autističnih simptoma ili regresija povezana s cijepljenjem protiv ospica, zaušnjaka i rubeole.
 15. Relationship between MMR Vaccine and Autism. Klein KC, Diehl EB. Ann Pharmacother. 2004; 38(7-8):1297-300. Zaključak: na temelju postojeće literature, čini se da ne postoji veza između MMR cijepljenja i razvoja autizma.
 16. Immunization Safety Review: Vaccines and Autism. Institute of Medicine. The National Academies Press: 2004. Zaključak: povjerenstvo zaključuje da skupina epidemioloških dokaza ide u prilog odbijanju uzročne veze između MMR i autizma.
 17. MMR Vaccination and Pervasive Developmental Disorders: ACase-Control Study. Smeeth L et al. Lancet 2004; 364(9438): 963-9. Zaključak: nalazi sugerišu da MMR vakcina nije povezana s povećanim rizikom od pervazivnih razvojnih poremećaja.
 18. Age at First Measles-Mumps-Rubella Vaccination in Children with Autism and School-Matched Control Subjects: A Population-Based Study in Metropolitan Atlanta. DeStefano F et al. Pediatrics 2004; 113(2): 259-66. Ispitanici: 624 djece s autizmom i 1824 kontrolne skupine. Zaključci: slični udjeli djece iz slučaja i kontrolne skupine cijepljeni su do preporučene dobi ili ubrzo nakon (tj. prije 18 mjeseci) i prije dobi u kojoj se obično prepoznaje atipični razvoj kod djece s autizmom (tj. 24 mjeseca). Cijepljenje prije 36 mjeseci bilo je češće kod djece u slučaju bolesti nego kod djece iz kontrolne skupine, posebno među djecom u dobi od 3 do 5 godina, što vjerojatno odražava zahtjeve imunizacije za upis u programe rane intervencije.
 19. Prevalence of Autism and Parentally Reported Triggers in a NorthEast London Population. Lingam R et al. Arch Dis Child 2003; 88(8):66670. Ispitanici: 567 djece s poremećajem iz autističnog spektra. Zaključci: šrevalencija autizma, koja je očito bila u porastu od 1979. do 1992., dosegla je plato od 1992. do 1996. sa stopom od nekih 2,6 na 1000 živorođene djece. Ovo izjednačavanje, zajedno sa nižom dobi u trenutku postavljanja dijagnoze, sugerira da ranije zabilježeni porast prevalencije nije bio stvarni porast, već je vjerojatno bio posljedica faktora kao što su povećano prepoznavanje, veća spremnost od strane obrazovnih djelatnika i porodica da prihvate dijagnostiku i bolji istemi detekcije. Čini se da se udio roditelja koji autizam svog djeteta pripisuju MMR-u povećao od avgusta 1997.
 20. A Population-Based Study of Measles, Mumps, and Rubella Vaccination and Autism. Madsen KM et al. N Engl J Med 2002; 347(19):1477-82. Subjekti: svih 537 303 djece rođene 1/91–12/98 u Danskoj. Zaključci: ova studija daje snažne dokaze protiv hipoteze da MMR cijepljenje uzrokuje autizam.
 21. Neurologic Disorders after Measles-Mumps-Rubella Vaccination. Makela A et al. Pediatrics 2002; 110:957-63. Subjekti: 535 544 djece vakcinisane između novembra 1982. i juna 1986. u Finskoj. Zaključci: nije identifikovana nikakva povezanost između MMR cijepljenja i encefalitisa, aseptičnog meningitisa ili autizma.
 22. Relation of Childhood Gastrointestinal Disorders to Autism: Nested Case Control Study Using Data from the UK General Practice Research Database. Black C et al. BMJ 2002; 325:419-21. Ispitanici: 96 djece s dijagnosticiranim autizmom i 449 kontrolne skupine. Zaključci: nije pronađen nijedan dokaz da su djeca s autizmom vjerojatnije nego djeca bez autizma imala definirane gastrointestinalne poremećaje u bilo kojem trenutku prije dijagnoze autizma.
 23. Measles, Mumps, and Rubella Vaccination and Bowel Problems or Developmental Regression in Children with Autism: Population Study. Taylor B et al. BMJ 2002; 324(7334):393-6. Ispitanici: 278 djece s autizmom i 195 s atipičnim autizmom. Zaključci: ovi nalazi ne pružaju potporu za MMR povezanu “novu varijantu” oblika autizma s razvojnom regresijom i problemima s crijevima, te daljnje dokaze protiv uključenosti MMR vakcina u razvoj autizma.
 24. No Evidence for a New Variant of Measles-Mumps-Rubella-Induced Autism. Fombonne E et al. Pediatrics 2001;108(4):E58. Ispitanici: 262 autistične djece (uzorci prije i poslije MMR). Zaključci: nisu pronađeni dokazi koji bi poduprli poseban sindrom MMR-induciranog autizma ili “autističnog enterokolitisa”. Ovi se rezultati pridodaju nedavnoj akumulaciji opsežnih epidemioloških studija koje nisu uspjele poduprijeti povezanost između MMR-a i autizma na populacijskoj razini. Kada se kombinuju, trenutni nalazi ne argumentiraju promjene u trenutnim programima i preporukama imunizacije.
 25. Time Trends in Autism and in MMR Immunization Coverage in California. Dales L et al. JAMA 2001; 285(9):1183-5. Ispitanici: djeca rođena 1980.-1994. koja su bila upisana u kalifornijske vrtiće (uzorci istraživanja od 600-1900 djece svake godine). Zaključci: Ovi podaci ne upućuju na povezanost između MMR imunizacije među malom djecom i porasta pojave autizma.
 26. Mumps, Measles, and Rubella Vaccine and the Incidence of Autism Recorded by General Practitioners: A Time Trend Analysis. Kaye JA et al. BMJ 2001; 322:460-63. Ispitanici: 305 djece s autizmom. Zaključci: budući da je učestalost autizma među djecom u dobi od 2 do 5 godina značajno porasla među dječacima rođenima svake godine odvojeno od 1988. do 1993., dok je pokrivenost MMR vakcinom bila preko 95% za uzastopne godišnje skupine rođenja, podaci pružaju dokaz da ne postoji korelacija između prevalencija MMR vakcinacije i naglog porasta rizika od autizma tokom vremena.
 27. Autism and Measles, Mumps, and Rubella Vaccine:No Epidemiological Evidence for a Causal Association. Taylor B et al. Lancet 1999;353 (9169):2026-9. Ispitanici: 498 djece s autizmom. Zaključak: analize ne podržavaju uzročnu povezanost između MMR vakcina i autizma. Ako se takva povezanost dogodi, toliko je rijetka da se ne može identificirati u ovom velikom regionalnom uzorku.

Autor: Jelena Kalinić, MA, biolog, naučna novinarka, Društvo za promociju “Prirodnih nauka “Nauka i svijet”,  posjeduje WHO infodemic manager certifikat i Health metrics Study design & Evidence based medicine trening. Dobitnica EurekaAlert (AAAS) Felowship 2020. za naučne novinare. Short -runner, drugo mjesto u izboru za European Science journalist of the year za 2022. godinu.

MMR vakcine djeluju