Vakcine su ključna komponenta javnog zdravlja, omogućavajući zaštitu od mnogih zaraznih bolesti. Međutim, često se postavljaju pitanja i šire dezinformacije o njihovom sastavu, posebno u vezi sa prisustvom aluminijuma. Jedno od čestih pitanja koje se postavlja je da li MMR vakcine (protiv malih boginja, zaušnjaka i rubeole) sadrže aluminijum ili spojeve aluminijuma. Da bismo odgovorili na ovo pitanje i otklonili strahove, važno je razumeti naučne činjenice i ulogu različitih komponenti vakcina.

Sastav MMR vakcina

Prvo i najvažnije, MMR vakcine ne sadrže aluminijum niti bilo koje spojeve aluminijuma. One su žive, oslabljene vakcine, što znači da sadrže žive, ali oslabljene viruse koji ne mogu izazvati bolest kod zdrave osobe. Ove vrste vakcina ne zahtijevaju adjuvanse kao što je aluminijum jer su same po sebi dovoljno jake da izazovu imunološki odgovor organizma.

Ovo je sastav MMR vaxPro vakcine, prema uputstvu za upotrebu:

Sastav vakcine M-M-R-VaxPRO

Virusni sojevi (prema EMA uputstvu lijeka)

Živi atenuisani virus dobijen iz Edmonston B soja morbila (Moraten soj

Živi atenuisani Jeryl Lynn™ soj mumpsa (zaušnjaci)

Živi atenuisani Wistar RA 27/3 soj rubeole

Pomoćne tvari: prašak: – sorbitol; natrijum-fosfat; dinatrijum-fosfat; kalijum-fosfat; dikalijum-fosfat, saharoza; hidrolizovani želatin, medijum 199 sa Henksovim solima (služi za kultivisanje stanica), Eagleov minimalni esencijalni medijum; mononatrijum-L-glutamat, neomicinfenol-crveno, natrijum-bikarbonat, HCL (dva zadnja za regulaciju pH vrijednosti); rastvarač: voda za injekcije.

Sastav MMR vakcine Priorix:

Aktivni sastojci, virusni sojevi, atenuirani, u količinama koje propisuju farmakopeje

-soj Schwarz morbila,

-Soj RIT 4385 zaušnjaka (deriviran od Jeryl Lynn mumps linije)

-soj Wistar RA 27/3 rubeole.

Pomoćni sastojci: aminokiseline; laktoza, manitolneomicin-sulfatsorbitolfenol-crveno, natrijum-hlorid, kalijum-hlorid; magnezijum-sulfat, kalcijum-hlorid; kalijum-dihidrogenfosfat, natrijum-hidrogenfosfat; rastvarač: voda za injekcije.

Kao što vidite, nigdje aluminijuma niti nekog njegovog spoja.

Uloga adjuvansa u vakcinama

Adjuvansi su supstance koje se dodaju vakcinama kako bi pojačale imunološki odgovor organizma na antigen. Aluminijum se često koristi kao adjuvans u mnogim drugim vakcinama, poput onih protiv difterije, tetanusa i hripavca (DTP vakcine). Cilj dodavanja aluminijuma je da se poveća efikasnost vakcine, omogućavajući bolji i duži imunitet sa manje doza.

Sigurnost aluminijuma i njegovih spojeva u vakcinama

Aluminijum tj. njegovi spojevi kao adjuvans koristi se već više od 70 godina i opsežno je proučavan. Istraživanja su pokazala da količina aluminijuma koja se koristi u vakcinama nije štetna za ljudsko zdravlje. Ljudi svakodnevno unose aluminijum putem hrane, vode i zraka. Količina aluminijuma u vakcinama je daleko manja u poređenju s onom koju unosimo iz drugih izvora.

Dezinformacije i strahovi

Strahovi vezani za aluminijum u vakcinama često se temelje na dezinformacijama i nedostatku naučnog razumevanja. Neki skeptici tvrde da aluminijum može uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme, uključujući autizam. Međutim, brojna istraživanja, uključujući one koje su proveli Svetska zdravstvena organizacija (WHO) i Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), nisu pronašla nikakvu povezanost između aluminijuma u vakcinama i autizma ili drugih ozbiljnih zdravstvenih problema.

Zašto je bitno vakcinisati se

Vakcinacija je jedan od najvažnijih načina zaštite sebe i svoje zajednice od zaraznih bolesti. Vakcine su zaslužne za drastično smanjenje, pa čak i eliminaciju, mnogih bolesti koje su nekada bile smrtonosne. Bez vakcinacije, bolesti poput malih boginja, zaušnjaka i rubeole mogle bi se ponovo raširiti i izazvati ozbiljne zdravstvene komplikacije, pa čak i smrt.

Zaključak

Iako je važno postavljati pitanja i biti informisan o svom zdravlju, jednako je važno i oslanjati se na naučne činjenice i stručne savete. MMR vakcine ne sadrže aluminijum niti bilo koje spojeve aluminijuma. Aluminijum koji se koristi u drugim vakcinama je bezbjedan i efikasan adjuvans koji je dobro proučen i dokazan kao siguran. Vakcinacija je ključna za očuvanje zdravlja zajednice i sprečavanje širenja opasnih zaraznih bolesti. Zato je važno imati povjerenje u nauku i nastaviti sa vakcinacijom/cijepljenjem kako bismo svi zajedno bili zaštićeni.