Priorix je vakcina proizvođača GlaxoSmithKline protiv morbila, zaušnjaka/parotitisa i rubeole i ovo je jedna od dvije vakcine protiv ovih bolesti (MMR vakcine ili MPR ili MRP) koje se koriste kod nas. Nalazi se u kalendaru vakcinacije Republike Srpske za 2019.

To je tzv. „živa“ vakcina (atenuirana vakcina), dakle sadrži žive, ali umrtvljene viruse uzročnike ove tri bolesti. Treba naglasiti da vakcine, tako i ova i vakcina M-M-R-VaxPro proizvođača Merck ne sadrže umrtvljene sojeve „divljih virusa“, koji se javljaju u prirodi, nego su to posebno uzgajani, izmijenjeni sojevi virusa. Laički rečeno, u vakcinama se nalaze „pripitomljeni sojevi“, koji su još i umrtvljeni, ali dovoljno živahni (virulentni) da organizam vakcinisane osobe reaguje na njih i stvori antitijela za buduće napade virusa.

Sigurnost vakcine Priorix i stepen zaštite koju pruža

Ovi virusi kod zdravih osoba ne mogu uzrokovati morbile, zaušnjake niti rubeolu. Vakcinisane osobe ne mogu prenijeti viruse putem tjelesnih tekućina, sekreta i eskreta (pljuvačka, feces, urin, znoj)  na nevakcinisane. Veliki stepen zaštite, od oko 97%, postiže se sa dvije doze ove ova vakcine. Jedna doza pruža zaštitu od oko 93%, a daje se oko prve godine života (12 mjeseci), dok se druga doza daje sa 6. godina, pred polazak u školu.

Nuspojave vakcine Priorix

O generalnim nuspojavama, prema težini  i njihovoj učestalosti nakon vakcinacije MMR vakcinom (dakle, bez obzira je li u pitanju priorix ili M-M-R-VaxPro) pisali smo ovdje. Nuspojave/neželjena dejstva se neće javiti kod svih osoba, uključujući ni temperaturu 5-15 dana nakon primanja vakcine – jednostavno, iako temperaturu nakon ove vakcinacije možemo očekivati, kod nekih osoba ne dođe ni do ove pojave.

Za samu vakcinu Priorix® vrste i učestalost nuspojava izgledaju ovako (sa upute o lijeku):

Veoma česte (mogu se javiti kod 1 na 10 ili više doza vakcine)

– crvenilo na mestu primene vakcine

-povišena tjelesna temperatura (groznica) od 38ºC ili viša

Česte (mogu se javiti kod najviše 1 na 10 doza vakcine):

-bol i otok na mjestu primjene vakcine

-povišena tjelesna temperatura (groznica) viša od 39ºC

-tačkasti osip

-razdražljivost

Povremene (mogu se javiti kod najviše 1 na 100 doza vakcine):

-druge virusne infekcije, infekcije srednjeg uha, bol u grlu i neugodnost prilikom gutanja, infekcije gornjeg dijela disajnih puteva, otok limfnih žlijezda, gubitak apetita, neuobičajeni plač, poremećaj sna (nesanica), pospanost, konvulzije udružene sa povišenom tjelesnom temperaturom, pojačana sekrecija iz nosa ili kijanje, bronhitis, kašalj, otok parotidnih žlijezda, dijareja, povraćanje.

Samo u malom procentu slučajeva, od 0.01 do 0.1% nuspojave konkretno ovog cjepiva mogu biti konvulzije sa temperaturom (febrilne konvulzije). 

Korelacija i kauzalnost neželjenih reakcija nakon davanja vakcine

Treba dodati da za neke od ovih pojava nije čak ni utvrđeno da se javljaju kao rezultat vakcinacije, nego su prijavljenje nakon vakcinacije. Korelacija – tj. da ste nešto dogodilo nakon nečega drugog, ne znači automatski da se radi i o kauzalnosti (uzročno-posljedičnoj vezi). Međutim, proizvođač je dužan prijavljene pojave staviti u uputstvo. Recimo, bronhitis teško da je povezan za ovom vakcinom, jer vakcina čak ni sadrži bakterije koje bi mogle uzrokovati bronhitis, niti bi neugodnost pri gutanju mogla biti izazvana vakcinacijom, kao ni mnoge druge navedene pojave. Prije će biti da je dijete već bilo zaraženo i da je krenuo razvoj bronhitisa koji je dijagnosticiran nekoliko dana nakon vakcinacije.

Sjajan tekst o problematici neželjenih eakcija nakon vakcinacije i njihovoj učestalost napisali su pedijatar dr. Lutvo Sporišević, dr Anes Jogunčić i dr Esma Zlatar na stranici JU Dom Zdravlja Kantona Sarajevo.

Također, nakon puštanja vakcine Priorix su prijavljeni i slučajevi zapaljenja zglobova (potvrđeno da su žene nakon porođaja u nešto većem riziku za ovu pojavu nakon vakcinacije Priorix), zatim alergijske reakcije u vidu osipa praćenog svrabom, zapaljenje moždanih ovojnica, pojava Guillain-Barréovog sindroma (studije nisu ukazale na značajnu povezanost ovog sindroma i vakcinacije Priorixom) te Kawasaki sindrom.

Vakcina Priorix nije povezana sa poremećajima iz autističnog spektra.

Sastav vakcine Priorix:

Aktivni sastojci, virusni sojevi, atenuirani, u količinama koje propisuju farmakopeje

-soj Schwarz morbila,

-Soj RIT 4385 zaušnjaka (deriviran od Jeryl Lynn mumps linije)

-soj Wistar RA 27/3 rubeole.

Pomoćni sastojci

–  aminokiseline; laktoza, manitol, neomicin-sulfat, sorbitol, fenol-crveno, natrijum-hlorid, kalijum-hlorid; magnezijum-sulfat, kalcijum-hlorid; kalijum-dihidrogenfosfat, natrijum-hidrogenfosfat; rastvarač: voda za injekcije

Pažnja:

Alergija na proteine jaja

Ukoliko je osoba koja prima ovu vakcinu alergična na jaja, onda se imunizacija MMR vakcinom, pa tako i Priorix vakcinom vrše uz dodatne mjere opreza, u ovisnosti o izraženosti alergije. Alergija na proteine jaja ne znači da dijete (ili odrasla osoba) ne smije primiti vakcinu, nego samo da treba biti pojačan nadzor u toku i nakon vakcinacije. O tome smo više pisali u tekstu koji možete prčitati ovdje.

Neurorizičnost

Ukoliko Vaše dijete ima poremećaje centralnog nervnog sistema, anamnestički podatak o pojavi konvulzija udruženih sa povišenom temperaturom (febrilne konvulzije) ili konvulzije u porodičnoj anamnezi, trebate potražiti mišljenje ljekara (pedijatar, neuropedijatar…). Ovo i postojanje neurorizika ne znači da dijete ne smije biti vakcinisano, ali to ovisi od slučaja do slučaja i molimo da samoinicijativno ne odgađate vakcinaciju niti je izbjegavate. Više o vakcinama u kontekstu neurorizične djece smo pisali ovdje.

Ko ne smije primiti ovu vakcinu?
  1. Trudnice: s obzirom da vakcina sadrži živog uzročnika rubeole, koji je teratogen po plod, u trudnoći se ova vakcina ne daje. Ako želite primiti ovu vakcinu jer niste vakcinisani i niste preboljeli ove bolesti, vakcinišite se najmanje 3 mjeseca prije planirane trudnoće.
  2. Osobe sa akutnim infektom i viokom temperaturom, osobe koje boluju od tuberkuloze te osobe na imunosupresivnim terapijama kao i osobe sa imunodeficijencijom.

Priredila i napisala: Jelena Kalinić, MA, biolog, naučni novinar i bloger Društvo za promociju prirodnih nauka “Nauka i svijet” , autor na stranici Quantum of Science

Foto: Amer Kapetanović

O nama: Društvo “Nauka i svijet” je osnovano 2017. godine, a bavi se promocijom prirodnih nauka, borbom protiv dezinformacija u sferi nauke, protiv pseudonauke i za bolje obrazovanje u STEM oblasti. Predsjednik je prof, dr. Nenad Tanović.