Postoji više vakcina koje štite od difterije, tetanusa i velikog kašlja (hripavac, pertusis)- DTaP vakcine/cjepiva. Postoje i vakcine koje štite samo od difterije i tetanusa i one koje su samo protiv tetanusa. Neke se daju u dobi do 2 godine, neke se daju od 5. do 10. godine, a treće iznad 10 godina i odraslim. Neke se daju kao profilaksa, a neke nakon povreda. Koja je koja vakcina i po čemu se razlikuju?

Pentaxim: štiti od difterije, tetanusa, pertusisa, dječije paralize (polio, i to inaktivna vakcina) i hemofilusa influence tip B (DTaP-IPV-HiB vakcina) Primovakcinacija je sa tri doze prema važećim kalendarima vakcinacije, u prvoj godini života, a sa 2 godine slijedi revakcina.

Hexacima/Infanrix hexa – šetovalentne vakcine koje štite od difterije, tetanusa, pertusisa, dječije paralize (inaktivna), Haemophilus influenza tip B i hepatitisa B (DTaP-IPV-HiB-HepB vakcina). Daje se također u tri doze u prvoj godini života. U BiH je nema, ali se daje u Hrvatskoj. Pošto štiti i od hepatitisa, olakšava imunizaciju, jer se dijete ne mora šest puta bockati, nego samo tri puta.

Ove vakcine sadrže toksoid difterije ne manje od 30 i.j. toksoid tetanusa ne manje od 40 i.j., toksoid- Bordetella pertussis 25 mikrograma i filamentozni hemaglutinin(FHA) Bordetella pertussis 25 mikrograma. Vakcine koje se daju kasnije sadrže manje ovih aktivnih tvari jer nije potrebno više pošto je osoba prošla primovacinaciju u okviru programa imunizacije.

Malo slovo “a” u skraćenici DTaP ko svih ovih vakcina znači da je komponenta pertusisa acelularna tj. nestanična.

Tetraxim: četverovalentna vakcina koja štiti od difterije, tetanusa, pertusisa i dječije paralize (inaktivna). Daje su u 5.ili 6. godini života.

DTaP, dT vakcine nakon 10. godine života

Nakon 10-te godine života osoba prima druge oblike zaštite od ovih bolesti. Vakcine koje se dobijaju nakon ove rane dječije dobi se od nabrojanih koje se prime do 5.-6. godine života razlikuju po tome što nemaju neke komponente(recimo inaktivnu komponentu protiv dječije paralize, hemofilusa i hepatitisa B) i razlikuju se po sadržaju aktivnih tvari. Jednom kadaje primovakcinacija završena u dječijoj dobi, daju se vakcine sa nižim sadržajem toksoida tetanusa, difterije i komponent pertusisa.

dT vakcina: štiti od difterije i tetanusa, nesadrži komponentu pertusisa. Daje se u tinejdžerskoj dobi 14-18 godina.

Tetavax: ova vakcina štiti samo od tetanusa, a daje se kao postekspozicijska zaštita zbog rana, otvorenih lomova kostiju i sličnih stanja gdje može daći ili je došlo do kontakta s uzročnikom tetanusa.

DTaP vakcine za starije od 10 godina (Boostrix, Adacel): štite od difterije, tetnausa i pertusisa. Trebale bi se vršiti revakcinacije svakih 5-10 godina (oko 7). Sadrže manje količine toksoida difterije, tetanusa i acelularne komponente pertusisa od DTaP vakcina koje se daju do 5.-6. godine živoa. Mogu se koristiti i kao postekspozicijska zaštita od tetanusa zbog rana. Vrlo su praktične jer se s njima boosta zaštita od pertusisa, koja najkraće traje. Ovo je veoma bitno za trudnice i osobe starije od 65 godina. Naime, trudnice se ovom vakcinom ne štite samo od tetanusa i natalnog tetanusa djeteta, nego vakcina stvara i antitijela protiv velikog kašlja, koji se može javiti kod djece i uveliko narušava zdravlje djeteta i izglede za preživljavanje.

Važnost vakcinacije starijih osoba iznad 65 godina s vakcinama koje sadrže komponente protiv velikog kašlja i tetanusa

Starije osobe često imaju drastično smanjen imunitet na veliki kašalj – zaštita popušta, itar antitijela se smanjuje s godinama, a ljudi to ne znaju i misle da su zaštićeni. Kod starijih osoba nisu rijetkost upale pluća uzrokovane bakterijom uzročnikom pertusisa (Bordetella pertusis), a teški kašalj dodatno iscrpljuje starije. Bilo bi pametno da svako ko je u prilici primi neku DTaP vakcinu na svakih otprike 7 godina.

Boostrix i Adacel vakcine se u BiH ne mogu nabaviti, što dodatno otežava epidemiološku sliku u ovoj zemlji, posebno kod odraslih. Moguće ih je primiti u Hrvatskoj.

Tekst napisala Jelena Kalinić, MA, biolog, naučni novinar i bloger Društvo za promociju “Prirodnih nauka “Nauka i svijet”, dobitnica EurekaAlert (AAAS) Felowship 2020. za naučne novinare. Foto: Amer Kapetanović

O nama: Društvo “Nauka i svijet” je osnovano 2017. godine, a bavi se promocijom prirodnih nauka, borbom protiv dezinformacija u sferi nauke, protiv pseudonauke i za bolje obrazovanje u STEM oblasti. Predsjednik je prof. dr. Nenad Tanović