Šta je injekcija, a šta je vakcina? Dosta ljudi zna, nije da ne zna, ali ima i onih koji misle da je ovo isto. Pa zato čujemo “primio je injekciju”, a zapravo je primio vakcinu. Ili: “primio je vakcinu”, a osoba je zapravo primila neki lijek injekcijom.

Nije svaka injekcija vakcina i ne daje se svaka vakcina injekcijom!

Recimo, živa vakcina protiv poliomijelitisa se daje oralno, da se popije, a vakcina protiv velikih boginja se davala (više se ta vakcina ne daje) tako što se šupljom iglom s malim “U” na vrhu koža zagrebe, dakle, ta vakcina se nije injicirala.

vakcina protiv vlikih boginja
Kako je izgledala vakcina protiv velikih boginja

Injekcija u medicini je ubrizgavanje tekućine – rastvora nekih tvari – pomoću posebne medicinske igle u tijelo. Injekcijom možemo davati i vakcinu, ali i različite lijekove. To je forma parenteralne primjene lijeka, što je svaka primjena lijeka koja zaobilazi probavni sistem, dakle nije peroralno, “na usta”. Injekcije su najčešće subkutane (pod kožu), intramuskularne (u mišić), intradermalne (u kožu) ili intravenozne (u venu).

Vakcine koje se daju injekcijom, nikad se ne daju intravenozno, o tome smo malo više pričali ovdje.

Svega oko 3% primijenjenih injekcija otpada na imunizaciju, ostale se daju u druge svrhe, uključujući i transfuzije krvi.

Injekcija je način davanja lijeka ili vakcine, a vakcina je vrsta medicinskog preparata koji ima ulogu prevencije, zaštite od određenih bolesti putem pobuđivanja imunološkog odgovora organizma. Neke vakcine čak služe u terapiji nekih bolesti.

Injekcija-nuspojave

Administracija lijeka ili vakcine iglom izaziva bol i lokalne reakcije poput oticanja usljed uboda i crvenila. I to su neke od najčešćih reakcija na vakcine ili injekcijom primijenjene lijekove.

Dakle, kada govorimo o vakcinama, ne bi bilo pravilno reći da smo mi ili naše dijete primili “injekciju”, mada se vakcine u sadašnjim kalendarima vakcinacije daju injekcijama. Injekcija je širi pojam od vakcine i više se primjenjuje za opis primanja lijeka.

Priredila i napisala: Jelena Kalinić, MA, biolog, naučni novinar i bloger Društvo za promociju prirodnih nauka “Nauka i svijet” i blog Quantum of Science. Foto: Amer Kapetanović

O nama: Društvo “Nauka i svijet” je osnovano 2017. godine, a bavi se promocijom prirodnih nauka, borbom protiv dezinformacija u sferi nauke, protiv pseudonauke i za bolje obrazovanje u STEM oblasti.