Kancelarija Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) za Bosnu i Hercegovinu u partnerstvu sa
Međunarodnim fondom za djecu Ujedinjenih Nacija (UNICEF) u Bosni i Hercegovini sarađuju sa
domaćim vlastima na tome da se ovog ljeta smanji broj slučajeva COVID-19, kao i da se smanji broj
smrtnih ishoda.


Kampanja #OdgovornoiTokomLjeta, koju je pokrenula Regionalna kancelarija SZO za Evropu u
partnerstvu sa UNICEF-om za Evropu i centralnu Aziju, ima za cilj podršku u smislu procjene rizika koji
predstavljaju intenzivnija putovanja i masovna okupljanja, uz preduzimanje svih mjera predostrožnosti.

Pandemija nije gotova: pojava Delta varijante virusa

S prvim prijavljenim slučajevima Delta varijante u BiH, budnost mora ostati na visokom nivou kako bi
se izbjegao veći broj zaraženih i hospitalizovanih slučajeva. Zbog toga je korišćenje svih raspoloživih
alata za sprečavanje transmisije od suštinskog značaja: prilagođeno i dosljedno praktikovanje svih mjera,
u kombinaciji sa podjedakim udjelom imunizacije.

Prema riječima dr Fabia Scane (Fabio Scano), vršioca dužnosti šefa Kancelarije SZO za Bosnu i Hercegovinu, kampanjom se promoviše niz jednostavnih, ali efikasnih mjera koje građani Bosne i Hercegovine mogu preduzeti u cilju smanjenja rizika od infekcije virusom COVID-19:


Ako želite da putujete, razmislite da li je to nužno. Ako se ipak odlučite za putovanje, uradite to
bezbjedno. Nije trenutak da zanemarimo zaštitu. Ono što je zaista ključno je da Bosna i Hercegovina
nastavi da ima nizak nivo transmisije virusa COVID-19 uz poštovanje svih propisanih mjera. Svako od
nas pojedinačno mora u ovome da da svoj doprinos praktikovanjem fizičkog distanciranja, nošenjem
maske, provjetravajem zatvorenih prostora i izbjegavanjem prenatrpanih prostorija. Sve ove mjere dovode
do smanjenja transmisije i one se moraju i dalje provoditi. To je ono što #OdgovornoiTokomLjeta
podrazumijeva i što smanjuje rizik od zaraze
”.


Krajem ljeta, vlasti će se baviti planiranjem bezbjednog povratka djece i mladih u škole i na fakultete. Dr
Rownak Khan, predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini, ukazao je na vezu između odgovornog
ponašanja i ponovnog otvaranja škola:


Izvanredno je da možemo vidjeti da je broj slučajeva, kao i smrtnih ishoda trenutno mali, ali borba još
uvijek nije završena. Na nesreću, virus ne ide na ljetnji raspust i prema tome moramo praktikovati
odgovorno ponašanje. Svako od nas može da da svoj doprinos odgovornim i bezbjednim ponašanjem.
Ovo će pomoći i nama i našoj djeci da se vratimo normalnom životu. Nastavićemo da radimo sa našim
partnerima i vlastima na tome da osiguramo bezbjedno ponovno otvaranje škola krajem ljeta
”.

Iako se vakciniše sve veći broj ljudi i dolazi do ublažavanja određenih javnozdravstvenih mjera, još uvijek nije vrijeme da zanemarimo zaštitu s obzirom da pandemija još uvek nije prošla. Sada je vrijeme za #OdgovornoiTokomLjeta.

pandemija nije gotova