Da li vakcine/cjepiva moraju biti sterilizirajuća da kontrolišu pandemiju?

CJEPIVA NE MORAJU SPRIJEČITI SVAKU INFEKCIJU (BITI STERILIZIRAJUĆA) DA BI SE POSTIGLA KONTROLA...

Detaljnije