Nakon kolike pauze se može nastaviti redovna imunizacija nakon COVID-19? Šta ako dijete ili adolescent oboli od COVID-19 a treba da primi neku od vakcina iz Kalendara redovne imunizacije? Koliku pauzu od ozdravljenja treba napraviti da bi se nastavilo s redovnom imunizacijom? I šta ako je majka na porodu pozitivna na PCR testu i pretpostavlja se da bi i beba mogla biti pozitivna – koliko treba sačekati da novorođenče COVID-19 pozitivne majke primi one vakcine koje se obično daju na rođenju (BCG i Hep B prva doza).

Kod djece i adolescenata za koje je utvrđeno na PCR testu da su pozitivni na COVID-19, bilo da imaju simptome ili ne, pedijatri preporučuju pravljenje pauze.

Redovna imunizacija nakon COVID-19: riječ pedijatra

“15 dana po ozdravljenju je neki period koji bi trebao proći da se nastavi s redovnom vakcinacijom, a mjesec dana za žive vakcine (poput BCG i MMR)”, kaže nam pedijatar dr Slaven Krajina, iz JZU Dom zdravlja Doboj. On dodaje da je nekako najprihvatljiviji taj period mjesec dana jer se situacija razlikuje od toga je li dijete imalo simptome ili ne (djeca su često asimptomatska). Ako je dijete bilo asimptomatsko, onda se računa period 15 dana od izlaska iz izolacije, sa simptomima – mjesec dana.

“Period od mjesec dana dovoljan za oporavak imunog sistema i spremnost za nove antigene”, poručuje i pedijatrica dr Maja Karač JZU Dom zdravlja Zenica.

Generalno, period rekonvalescencije nije kontraindikacija za nastavak vakcinacije, ali se uzima ovih mjesec dana kao dovoljan period, niti ima sigurnosnih problema ako je dijete vakcinisano u periodu inkubacije

Što se tiče vakcinacije novorođenčadi COVID-19 majki, također se radi o pauzi od mjesec dana nakon ozdravljenja. Ovo su rijetke situacije, ali se mogu dogoditi.

Tekst priredila Jelena Kalinić, MA, biolog, naučni novinar i bloger Društvo za promociju “Prirodnih nauka “Nauka i svijet”. Foto: Amer Kapetanović

O nama: Društvo “Nauka i svijet” je osnovano 2017. godine, a bavi se promocijom prirodnih nauka, borbom protiv dezinformacija u sferi nauke, protiv pseudonauke i za bolje obrazovanje u STEM oblasti. Predsjednik je prof. dr. Nenad Tanović

COVID-19, vakcinacija djece nakon preboljenog COVID-19, redovna vakcinacija nakon COVI-19, redovna imunizacija nakon COVID-19,