Ljudi koji imaju određena specifična stanja, bolesti, dijagnoze, nasljedne poremećaje postavljaju pitanja smiju li primiti vakcine protiv COVID-19 / cjepiva protiv COVID-19.

Vakcine.ba naglašavaju da za sada, prema CDC, EMA te britanskim regulatorima, kao i prema uputstvima za rusku vakcinu Sputnjik V i smjernicama jedine kontraindikacije vakcinama protiv Covida19 su:

1) anafilaktički šok uzrokovan nekom drugom vakcinom ili nepoznatom supstancom te prethodnoom dozom COVID-19 vakcine ili poznata alergija/anafilaktička reakcija na neki od sastojaka COVID-19 vakcina (recimo, PEG).

O ovome više informacija možete pronaći u našem tekstu ” Alergijske reakcije nakon vakcinacije protiv COVID-19: ko ne smije primiti vakcinu“.

Najviše informacija ima za Pfizer, Moderna i AstraZeneca vakcinu. Kako su Pfizer i AZ vakcina najzastupljenije kod nas, tako ćemo se u ovom tekstu uglavnom osloniti na podatke o ovim vakcinama. Ovi podaci služe kao opšte smjernice, ali molimo da se posavjetujete s vašim ljekarom ukoliko imate neko pitanje ili nedoumicu.

2) za Astrazenekinu vakcinu – istorija trombocitopenije i tromboze uzrokovone heparinom (heparin inducirana trombocitopenija, HITT, odnosno HIT type 2- izvor je Nacionalna zdravstvena služba Ujedinjenog Kraljevstva-NHS, link ovdje). Trombofilije nisu kontraindikacije za AstraZeneca vakcinu (prema NHS). Nije svaka tromboza kontraindikacija za ovu vakcinu, no često ljekari koji odlučuju o vakcinaciji preferiraju osobama s istorijom tromboza, moždanih udara, srčanih udara, pa i sa trombofilijama dati Pfizer, a ne AstraZeneca vakcinu.

O problematici AstraZeneca vakcine i rijetkih tromboza više pročitajte u tekstu ovdje.

Različita stanja i bolesti i da li te osobe smiju primiti COVID-19 vakcine/cjepiva

Ovo su smjernice ZZJZ FBiH.

Trombotični poremećaji

AstraZeneca: Nema razloga vjerovati da osobe s istorijom tromboza ili određenih trombofilnih poremećaja
u povećanom riziku od VITT (Vaccine-induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia ). Iako trudnoća povećava rizik od zgrušavanja, nema dokaza da trudnice, žene u postpartalnom razdoblju ili žene na kontracepcijskim pilulama imaju veći rizik od VITT.

Pacijenti s poremećajima zgrušavanja krvi (npr. hemofilije) i na antikoagulantnim terapijama

AstraZeneca: ove osobe mogu primiti vakcinu, ali se vakcina mora pažljivo administrirati (tanke igle, polako). Potražiti savjet i ljekara specijaliste koji propisuje terapiju. Izvor informacije: britanski NHS.

Produženi COVID-19 i rekonvalescentni period – ovo nije kontraindikacija niti za jednu vakcinu/cjepivo protiv COVID-19.

Limfedem – nije kontraindikacija za primanje COVID-19 vakcine, vakcina se daje u ruku koja nije zahvaćena otokom ili, ako su obje ruke zahvaćene, daje se u slabine. Više na NHS smjernicama ovdje i ovdje.

Stent i bypass – nisu kontraindikacije za primanje vakcina protiv COVID-19

Pretilost ili patološka mršavostnisu kontraindikacije, ali je potrebno prilagoditi mjesto davanja igle (kod mršavih osoba u slabinu) i debljinu igle.

Hashimoto i drugi poremećaji štitnjače – nisu kontaindikacija za primanje vakcine/cjepiva protiv COVID-19

Pacijenti na imunosupresivnoj terapiji – smatraju se posebno vulnerabilnim i rizičnim i potrebno je da prime vakcinu protiv COVID-19. Još o tome pročitajte na linku ovdje.

Onkološki pacijenti – rizična skupina kojoj se savjetuje da prime COVID-19 vakcine i to naročito one s kraćim razmakom između doza, kako bi se brže zavrišio ciklus vakcinacije. O ovome više možete naći u tekstu “Rak i vakcinacija protiv COVID-19“.

Multipla skleroza

Nema razloga da se vjeruje kako terapije protiv MS smanjuju efikasnost COVID-19 vakcina. Ova dijagnoza nije kontraindikacija za COVID-19 vakcine (prema NHS). Još pročitajte na linku ovdje.

Autoimune bolesti – za sada nema preporuku da su autoimuno bolesti kontraindikacija za ove vakcine. međutim s obzirom na veliki broj tipova ovih bolesti, koje imaju različitu etiologiju, simptome, terapiju – dobro bi bilo da sva svoja pitanja i nedoumice uputite ljekaru koji vas vodi.

Celijakija: osobe s celijakijom mogu primiti ove vakcine.

Epilepsije – epilepsije su također raznorodne bolesti različite etiologije, ali za sada se ne smatra da je ova dijagnoza kontraindikacija za primanje COVID-19 vakcina. Prema informacijama iz Asocijacije britanskih neurologa, COVID-19 vakcine nemaju inteerakcije s lijekovima za epilepsiju i ne bi trebale utjecati na efikasnost tih lijekova i osobe s epilepsijom mogu primiti ove vakcine.

Distrofije – ova dijagnoza nije kontraindikacija za primanje vakcina protiv COVID-19

Odrasli i adolescentni stariji od 16 (Pfizer) odnosno 18 godina (ostale vakcine) s Down sindrom i drugim trisomijama i hromosomskim aberacijama: mogu primiti vakcine/cjepiva protiv COVID-19

Astma: nije kontraindikacija za primanje COVID-19 vakcina/cjepiva. Ove osobe bi trebale primiti vakcine protiv kovida, čak i ako uzimaju inhalacijske kortikosteroide.

Cerebralna paraliza: ako nije progresivna, nije kontraindikacija za primanje COVID-19 vakcine/cjepiva

Pronađite još informacije koje vam mogu biti od koristi u tekstu “Rizične skupine u dobi iznad 16 godina koje bi trebale primiti COVID19 cjepivo“.

Smjernice NHS za AstraZeneca

Smjernice NHS za Pfizer

Hronični bolesnici (hroničari) mogu primiti vakcine protiv kovida i na uputstvima za ove vakcine ne piše da ih ne smiju primiti.

Iskustvo COVID-19 vakcinacije: Martina Mlinarević

Tekst priredila Jelena Kalinić, MA, biolog, naučni novinar i bloger Društvo za promociju “Prirodnih nauka “Nauka i svijet”

O nama: Društvo “Nauka i svijet” je osnovano 2017. godine, a bavi se promocijom prirodnih nauka, borbom protiv dezinformacija u sferi nauke, protiv pseudonauke i za bolje obrazovanje u STEM oblasti. Predsjednik je prof. dr. Nenad Tanović