Eradikacija dječije paralize, bolesti poznate i kao poliomijelitis, u zemljama Trećeg svijeta, jedan je od velikih ciljeva zdravstvenih institucija. I malo-pomalo, uspijeva se u tome, uprkos svim opstrukcijama. U utorak, 25. avgusta 2020. Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organization/WHO) objavila je kako je polimijelitis, eradiciran u Africi.

“Danas smo s okupili kako bismo se radovali istorijskom uspjehu, certificiranju iskorjenjivanja divljeg poliovirusa u afričkoj regiji “, rekao je Tedros Adhanom Ghebreyesus, generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije.

Eradikacija: ova riječ potiče od latinske riječi “radix” u značenju „korijen“. Zapravo, mi bismo rekli da je to iskorjenjivanje neke bolesti. Postoji nekoliko definicija šta je to eradikacija u imunologiji, ali se obično kaže da je to permanentna redukcija na incidenciju od nula broja slučajeva infekcije koristeći se određenim mjerama.

Poliovirusu i tok eradikacije u svijetu

Poliovirusi su nekada bili rašireni i uzrokovali velike epidemije, no sa razvojem žive i inaktivne vakcine protiv ove bolesti i zahvaljujući intenzivnim programima vakcinacije, ova infekcija je suzbijana, polako i napokon eradicirana. Na evropskom kontinenentu slučaja infekcije nije bilo od 1998, a proglašenje eradikacije poliomijelitisa u Evropi bilo je 2002.

Vlade i neprofitne organizacije rade od 1996. godine na pokušaju iskorjenjivanja ovog virusa s afričkog kontinenta kampanjom kontinuirane vakcinacije. Gotovo je isporučeno 9 milijardi doza vakcine protiv polia, rekao je Tedros.


Veliki dio napora iskorjenjivanja prošao je kroz Globalnu inicijativu za iskorjenjivanje polio (GPEI), koja je stvorena 1988. godine, a vode je nacionalne vlade i pet partnera – Rotary International, WHO, UNICEF, američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) i fondacija Billa i Melinde Gates.

O tome kakva je ovo bolest, kakve simptome i posljedice ima pročitajte više na našem članku o dječijoj paralizi.

Priredila i napisala: Jelena Kalinić, MA, biolog, naučni novinar i bloger Društvo za promociju prirodnih nauka “Nauka i svijet” i blog Quantum of Science

O nama: Društvo “Nauka i svijet” je osnovano 2017. godine. Bavi se promocijom prirodnih nauka, borbom protiv dezinformacija u sferi nauke, protiv pseudonauke i za bolje obrazovanje u STEM oblasti. Predsjednik je prof. dr. Nenad Tanović.