Vakcine.ba objavljuju skraćeni oblik zvaničnih smjernica Svjetske zdravstvene organizacije/SZO (World Health Organization/WHO) za rutinsku imunizaciju u toku pandemije COVID-19. Kada budemo saznali zvanične naredbe i smjernice za rutinsku imunizaciju na prostoru BiH, objavićemo to na našoj stranici. Ove smjernice su izdate 20.3.2020. Napomena: smjernice će biti regulirane, revidirane i ažurirane u skladu s razvojem epidemiološke situacije s pandemijom COVID-19

Napomena 2: 30. aprila smo dobili smjernice za nastavak imunizacije u FBiH i njih možete naći na ovom linku.

Pod rutinskom imunizacijom podrazumijevamo imunizaciju prema kalendaru imunizacije. Za sada saznajemo da primovakcinacija na rođenju nije ugrožena i da se redovno provodi.

Izvor teksta: http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe/guidance-on-routine-immunization-services-during-covid-19-pandemic-in-the-who-european-region-2020

Pandemija COVID-19 i imunizacija

Kao vanredna javnozdravstvena situacija međunarodnih razmjera, pandemija COVID-19 (izazvana novim virusom SARS-CoV-2) privukla je globalnu pozornost i djelovanje. S danom 19. ožujka 2020. 51 od 53 države u Europskoj regiji SZO-a prijavile su potrvđene slučajeve pandemije COVID-19[1]. Svaka od tih zemalja uvela je niz mjera za ublažavanje transmisije SARS-CoV-2 i smanjivanje posljedica izbijanja na zdravstvene sustave, uključujući preusmjeravanje zdravstvenih resursa na pružanje odgovora na pandemiju COVID-19.

Pri planiranju mjera, dužna pažnja treba se pridati minimiziranju prekomjernog rizika od obolijevanja i smrtnosti od bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem, što bi se izazvalo narušavanjem pružanja imunizacijskih usluga. Svako narušavanje imunizacijskih usluga, čak i nakratko, rezultirat će povećanjem broja osjetljivih pojedinaca te većom mogućnosti izbijanja bolesti sprječivih cijepljenjem[2]. Takva izbijanja mogu rezultirati smrću izazvanom bolestima koje su sprječive cijepljenjem te povećanim pritiskom na zdravstvene sustave već opterećene izbijanjem pandemije COVID-19.

WHO smjernice za imunizaciju u toku COVID-19: razmatranja pri donošenju odluka

Imunizacijske usluge sastavni su dio zdravstvenih usluga. Zbog toga bi trebalo zadržati rutinske programe imunizacije sve dok mjere vezane uz COVID-19 to dopuštaju. Odluke vezane uz funkcioniranje imunizacijskih usluga trebaju se donositi temeljem detaljne procjene epidemiologije za bolesti sprječive cijepljenjem, scenarija transmisije pandemije COVID-19[3] i odgovarajućih mjera ublažavanja rizika koje su na snazi, te resursa zdravstvenog i imunizacijskog sustava.

Trenutna situacija s pandemijom COVID-19 i kapaciteti zdravstvenog sustava dosta variraju u Europskoj regiji SZO-a i ova se situacija brzo razvija. Pristupi održavanja visoke razine pokrivenosti rutinskom imunizacijom također će varirati među državama.

Ministarstvo zdravstva trebalo bi uložiti sve moguće napore u nepristrano održavanje visokog imuniteta populacije.

U slučaju da se redovne imunizacijske usluge preusmjere na rješavanje pademije COVID-19, ako je moguće, treba mobilizirati relevantne organizacije civilnog društva ili nevladine organizacije aktivne na određenom području da podrže imunizacijske programe. Uzimajući u obzir da bi u trenutnom kontekstu neke rutinske imunizacijske usluge mogle biti narušene, pružatelji imunizacijskih usluga trebali bi početi numerizirati skupine djece koje su propustile doze cjepiva i razviti akcijski plan za prilagođenu naknadnu imunizaciju.

Razmatranje imunizacijskih opcija tijekom pandemije COVID-19 treba biti vođeno detaljnom procjenom:

1. epidemioloških rizika od bolesti sprječivih cijepljenjem među generalnom populacijom i specifičnim ranjivim skupinama;

2. epidemiološke situacije pandemije COVID-19 i povezanih mjera ublažavanja koje su na snazi;

3. karakteristika i ograničenja zdravstvenog sustava i usluga provođenja imunizacije;

4. relevantnih cjepiva i karakteristika logistike.

Utjecaj i primjerenost odabranih opcija treba se pratiti i periodički preispitivati kako se situacija s pandemijom COVID-19 dalje razvija.

1.            Epidemiološki rizici bolesti sprječivih cijepljenjem među općom populacijom i specifičnim ranjivim skupinama

Koji je potencijalni rizik povećanog pojavljivanja bolesti sprječivih cijepljenjem?

Pregledati imunitet populacije (subnacionalnu pokrivenost rutinskim cjepivima) zajedno s podacima o nadzoru bolesti sprječivih cijepljenjem, uključujući karkateristike ospica čije je izbijanje u tijeku, te uključiti lokalna saznanja. Posebna pozornost treba se pridati bolestima sprječivima cijepljenjem koje su sklone epidemiji te zaustavljanju zaostajanja u uklanjanju ospica i iskorjenjivanju dječje paralize.

2.            Epidemiološka situacija pandemije COVID-19 i vezanih mjera ublažavanja koje su na snazi

Koji je transmisijski scenarij pandemije COVID-19 u okruženju?

Pregledati situaciju s COVID-19 na području nadležnosti: uzimajući u obzir ima li slučajeva, sporadičnih slučajeva, klastera slučajeva ili lokalne transmisije3. U skladu sa Strateškim planom pripravnosti i odgovora na COVID-19 SZO-a, sve države trebaju biti spremne odgovoriti na sve scenarije transmisije. Potreba za preusmjeravanjem resursa kako bi se smanjio utjecaj pandemije COVID-19 na zdravstveni sustav mora biti razmotrena u odnosu na rizik od povećanog razbolijevanja i smrtnosti od bolesti sprječivih cijepljenjem kao rezultata promjena u imunizacijskim uslugama, te potencijalnog dodatnog opterećenja na zdravstveni sustav koje to može izazvati.

3.            Karakteristike i ograničenja zdravstvenog sustava i osiguravanja imnizacijskih usluga

Koje su karakteristike zdravstvenog sustava i osiguravanja imunizacijskih usluga u okruženju?

Države u Europskoj regiji imaju različite karakteristike zdravstvenog sustava i zakonodavne okvire imunizacije. Uzeti u obzir zdravstvene usluge potrebne za nošenje sa scenarijima transmisije pandemije COVID-19 u državi te potencijalne potrebe i zakonske opcije za preusmjeravanje osoblja imunizacijskih programa kako bi pridonijeli nošenju sa situacijom s pandemijom COVID-19.

4.            Cjepiva i karakteristike logistike

Jesu li rutinska cjepiva dostupna u dovoljnim količinama?

Dostupnost rutinskih cjepiva, procjena opskrbe cjepivom i mogućnost nabave cjepiva u trenutnom kontekstu treba biti evaluirana unutar oblasti nacionalnih smjernica za cijepljenje i logistički menadžment. Tijekom procjene opskrbe cjepivima i logistikom, dužna pozornost treba se pridati razumijevanju potražnje za cjepivima, te mogu li se zakazane doze cjepiva u nacionalnom imunizacijskom rasporedu dovršiti u trenutnom kontekstu ili će trebati biti usvojena politika „stani-kreni“, pri čemu će ciljna populacija primati potrebne doze cjepiva u neredovitim intervalima tijekom dužeg razdoblja.

Ključna načela

Od presudne je važnosti sačuvati i održati povjerenje stanovništva u imunizaciju i zdravstveni sustav. Za donositelje odluka, procjena i razumijevanje potrebe za rutinskom imunizacijom i njezinim prihvaćanjem u zajednici od presudne su važnosti kako bi procijenili održivost mogućnosti pružanja usluge imunizacije. S obzirom na prednosti imunizacije stanovništva cjepivima u nacionalnom programu imunizacije čak i za vrijeme pandemije COVID-19, ključno je pratiti trend prihvaćanja cjepiva u zajednici i imati uvid u bilo kakve trendove smanjenja prihvaćanja, uključujući moguće prepreke cijepljenju u općoj javnosti ili posebnim skupinama stanovništva.

Vodeća načela za programe imunizacije za vrijeme pandemije COVID-19

  1. Za vrijeme provođenja programa imunizacije pridržavajte se postojećih smjernica o mjerama prevencije infekcije COVID-19. U Prilogu 1 navedeno je što sve treba uzeti u obzir kako bi se ograničili rizici prijenosa SARS-CoV-2 tijekom programa cijepljenja.
  2. Prioritetno odredite cijepljenja primarne serije, posebno za kombinacije cjepiva koja sadrže  cjepiva protiv ospica-rubeole ili poliomielitisa i druge kombinacije.
  3. Izbjegavajte kampanje masovnog cijepljenja dok se situacija COVID-19 ne riješi.
  4. Cijepite novorođenčad (prema nacionalnom rasporedu imunizacije) u rodilištima.
  5. Dajte prednost pneumokoknim i sezonskim cjepivima protiv gripe ranjivim populacijskim skupinama.
  6. Odgodite uvođenje bilo kojeg novog cjepiva u nacionalni raspored imunizacije.
  7. Jasno iskomunicirajte zajednici i zdravstvenim radnicima razloge za uključivanje imunizacije kao jedne od prioritetnih zdravstvenih usluga tijekom pandemije COVID-19, rizike od bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem te koristi cijepljenja.

[1] https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61

[2] Suk et al. Post-Ebola Measles Outbreak in Lola, Guinea, January–June 2015. Emerging Infectious Diseases. 2016; 22(6):1106-1108. 

[3] Critical preparedness, readiness and response actions for COVID-19