Preporučljivo je da kod vakcinisanja bilo kojom vakcinom osobe ostanu u blizini na posmatranju barem 15 minuta. Nakon vakcinacije vakcinama iz redovnog programa (recimo, djeca) ili nakon vakcinacije odraslih (COVID-19, protiv tetanusa i druge vakcine za odrasle) bi trebalo sačekati u ordinaciji ili hodniku ordinacije – za slučaj jake alergijske reakcije.

Oni koji imaju istoriju alergijskih reakcija na vakcine bi trebali na posmatranju ostati oko 45 minuta.

O alergijskim, anafilaktičkim i anafilaktoidnim reakcijama na vakcine protiv COVID-19 pročitajte još i ovdje.

Alergija na penicilin nije kontraindikacija za primanje vakcine protiv COVID-19. Nisu kontraindikacije ni alergije na orašaste plodove, lateks, pelud. Sve alergije su visokospecifične i ako imate alergiju na jednu tvar, to ne znači da ćete biti alergični i na drugu. Kontraindikacija za vakcinaciju protiv COVID-19 je jedino alergija na neki od sastojaka vakcina (recimo, poznata alergija na polietilen glikol za Pfizer vakcinu).

Učestalost i vrijeme javljanja teških alergijskih reakcija na neke od vakcina protiv COVID-19 nakon vakcinacije

Učestalost anafilaksije povezane s vakcinom Pfizer prema podacima CDC izgledala je približno 10 puta veća od incidencije zabilježene kod prethodnih vakcina, približno 10 na 1.000.000, u usporedbi s 1 na 1.000.000, što je učestalost povezane s anafilaksijom s drugim vakcinama. CDC je sada procijenio da je bliži 5 na 1 000 000. Incidencija anafilaksije povezane s cjepivom Moderna procjenjuje se na 2.5 na 1 000 000. Za AstraZeneca je prijavljeno 41 reakcija na 5 000 000 vakcinisanih do marta 2021. godine u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali nisu sve te reakcije povezane s vakcinom.

Većina teških alergijskih reakcija povezanih s vakcinama (oko 71%) desila se oko 15 minuta nakon primanja vakcine.

Tekst napisala Jelena Kalinić, MA, biolog, naučni novinar, sci-com i bloger Društvo za promociju “Prirodnih nauka “Nauka i svijet”. O nama: Društvo “Nauka i svijet” je osnovano 2017. godine, a bavi se promocijom prirodnih nauka, borbom protiv dezinformacija u sferi nauke, protiv pseudonauke i za bolje obrazovanje u STEM oblasti.