Nakon vakcinacije vakcinama protiv COVID-19 kod nekih osoba mogu da se razviju simptomi nalik na gripu, koji uključuju temperaturu, groznicu i opštu slabost. Ovo, pak, nije razlog da se odustane od zaštite.

Pododbor za sigurnost vakcina o nuspojavama kakvi su simptomi nalik na gripu

Pododbor za sigurnost vakcina revidirao je izvještaje i dao izjavu, objavljenu na stranici Svjetske zdravstvene organizacije. Pododbor Global Advisory Committee on Vaccine Safety (GACVS) je primijetio da su u prvih nekoliko dana nakon imunizacije vakcinama protiv COVID-19 (“vakcine protiv korone”, kako ih se zove kolokvijalno) u kliničkim ispitivanjima zabilježeni i simptomi bolesti slične gripi. Većina simptoma bila je blaga do umjerena i povukli su se u roku od nekoliko dana. Ove očekivane nuspojave od vakcinacije bile su češće kod mlađih primatelja vakcina (mlađih od 55 godina) u poređenju sa starijim osobama.

Na temelju pažljivog naučnog pregleda dostupnih informacija, Pododbor je došao do sljedećih zaključaka:

  • Simptomi bolesti slične gripi mogu se očekivati ​​kao imunološki odgovor nakon vakcinacije općenito.
  • Trenutni izvještaji o vakcinama protiv COVID-19 su skladu su s očekivanim profilom nuspojava ovih vakcina, a koje su se sve dobro podnosile.
  • S obzirom na to, Pododbor smatra da je omjer koristi i rizika vakcina protiv COVID-19 (za koja su do danas dostupni izvještaji o reakcijama sličnim gripi) i dalje povoljan i trenutno ne predlaže bilo kakvu reviziju preporuka oko sigurnosti ovih vakcina.

Odbor preporučuje da se vakcinisane osobe prije vakcinacije informišu o mogućnosti pojave simptoma sličnih gripi nakon primanja vakcina protiv COVID-19 (vakcina protiv koronavirusa). Takve simptome treba rješavati na odgovarajući način, i ako je potrebno, potražiti savjet ljekara.

Pojava prolaznih simptoma poput glavobolje, vrućice i bolova u mišićima nakon prve doze ovih vakcina ne bi trebala spriječiti primjenu druge doze.

Pri planiranju vremena vakcinacije za zdravstvene timove ili druge radnike koji pokrivaju određeno područje pružanja usluga treba uzeti u obzir mogućnost kratkoročnih štetnih događaja nakon vakcinacije.

Više o nuspojavama nakon vakcinacije protiv COVID-19 pročitajte ovdje.

Prema: GACVS COVID-19 Vaccine Safety subcommittee meeting to review reports on influenza-like illness in individuals vaccinated with COVID-19 vaccines