Ovo je plan vakcinacije protiv COVID-19 za Federaciju Bosnu i Hercegovinu, prema Zavodu za javno zdravstvo FBiH. Još uvijek ne znamo kako će se odvijati prijavljivanje za vakcinaciju – cijepljenje. Dodatne informacije ćemo sukcesivno objavljivati na stranici. Infografike su urađene u saradnji Vakcine.ba sa Zavodom za javno zdravstvo FBiH

Plan vakcinacije za Republiku Srpsku možete naći na linku ovdje.

plan vakcinacije protiv COVID-19 FBiH
plan vakcinacije protiv COVID-19 FBiH