Dobili smo veoma važno pitanja – da objasnimo zašto postoje razlike u kalendarima vakcinacije u različitim zemljama te zašto se razlikuju čak i u susjednim zemljama, kao što su, primjerice BiH i Hrvatska.

Djelimično je na to pitanje odgovorila naša dr Jela Aćimović u tekstu koji možete pročitati ovdje. Razlike u kalendarima vakcinacije su posljedica nekoliko faktora – potreba neke zemlje i mogućnosti njenog zdravstvenog sistema.

Primjerice, u Hrvatskoj se djeci do 1 godine daje i pneumokokalno cjepivo, dok u BiH nemamo te vakcine. Također, u Hrvatskoj postoje i određene neobavezne-elektivne vakcine, kojih nema u BiH.

Primjer: BCG vakcina

U nekim zemljama zapada više se ne daje BCG vakcina bebama, a u BiH se daje. Ne daje se u Njemačkoj – izbačena je još devedesetih, niti u UK, ali se Balkan vakciniše. Recimo, ova vakcina se izbacuje ako je incidencija TBC u nekoj zemlji kontinuirano ispod 10 na 100 000. U BiH incidencija iznosi 27 na 100 000 stanovnika, a u Srbiji 19 na 100 000 (podaci dostupni ovdje).

Sve dok ne budemo imali kontinuiranu incidenciju tuberkuloze ispod 10 na 100 000 ljudi, nećemo izbaciti BCG vakcinu.

Dakle, epidemiološka sitaucija u nekoj zemlji je važan faktor prilikom donošenja odluka o izgledu kalendara vakcinacije.

Nekih vakcina nemamo…

S druge strane, u BiH nemamo neke vakcine, recimo pneumokokalnu, nemamo Boostrix (protiv difterije, pertusisa i tetanusa za odrasle), vakcinu protiv rota virusa, nemamo HPV vakcinu, niti vakcinu protiv varičela. A bilo bi dobro da ih imamo i naši ljekari bi voljeli da ih imamo.

Ali nije tako jednostavno uvrstiti novu vakcinu – od rigoroznih testiranja i odobrenja odgovornih institucija, do ekonomske situacije koja diktira šta se može uvrstiti. Šta ako se neka vakcina uvrsti, a nema kampanje zbog čega je ona važna i onda vakcine propadaju u skladištima? Ili, uvrsti se nova mandatorna vakcina, ali stanovništvu ne bude jasno zašto je ta vakcina (primjerice Rotarix) tako važna i korisna i odbijaju vakcinaciju?

Sve su to stvari u kojima stručnjaci razmišljaju. Nadajmo se da će se neke od pobrojanih vakcina naći uskoro u BiH, jer zaista smanjuju mnogo problema. Rota-virus izaziva proljeve kod beba i male djece, koji su iznurujući i čak opasni po život, a sve to može spriječiti Rotarix vakcina. HPV vakcina je značajno smanjila incidenciju obolijevanja od raka cerviksa u zemljama u kojima se daje.

Formiranje kalendara vakcina je jako kompleksno i mora se mnogo faktora uzeti u obzir.