Vakcine štite djecu od dugotrajnih posljedica COVID-19, poznatog i kao “dugi kovid” – slično kao i odrasle.

U istraživanju koje je obuhvatilo više od 600 djece u SAD-u zaražene COVID-19, vakcinacija je smanjila vjerovatnost razvoja barem jednog simptoma dugotrajnog COVID-a za 34%, a razvoja dva ili više simptoma za gotovo 50%.

Ovo će argument za vakcinaciju djece koji pokazuje koliko je važno da zaštitimo našu djecu, ne samo od akutnog COVID-a, već i od dugoročnih posljedica COVID-a.

Rezultati studije su predstavljeni u oktobru na godišnjoj konferenciji zdravstvene skrbi IDWeek u Bostonu, Massachusetts, i trebali bi biti objavljeni u narednim mjesecima.

Trenutno je varijanta virusa SARS-CoV-2 koja se širi i koja je proglašena varijantom od interesa JN.1 Vakcine još uvijek djeluju i protiv podog podsoja, Ali jasno je kako COVID-19 neće nestati te da će biti potreno radi revakcinaciju sezonski.

Djeca su također osjetljiva na posljedice kovida i mogu patiti od dugotrajnog kovida i postkovid sindroma te je najbolji način zaštite vakcinacija. Vakcine ne mogu 100% spriječiti infekciju ali smanjuju rizik teškog oblika bolesti i dugotrajnog COVID-19

Izvor: Nature magazine