Zaušnjaci na brodu američke mornarice: dvadeset i pet mornara i marinaca na brodu USS Fort McHenry razboljeli su se od virusne infekcije koja se proširila cijelim brodom u toku njegovog raspoređivanja. Radilo se o infekciji zaušnjaka – parotitisa (eng. mumps).

Zašto pričati o ovom slučaju? Pa, za početak, treba debunkat neke krive navode koji se šire internetom i koji su poslođeni tako da se stvori klima nepovjerenja u vakcine i njihovu efikasnost.

Šta se dogodilo?

USS Fort McHenry započeo je s raspoređivanjem 12. decembra iz matične luke Mayport, Fla. Deset dana kasnije otkriven je prvi slučaj parotitisa. Brod je raspoređen na Bliski istok u području operacija 5. flote. Svi osim jednog službenika vratili su se na dužnost i od 9. marta nije bilo aktivnih slučajeva.

Virusna infekcija zahvatila je manje od 4% osoblja broda.

U vrijeme ispoljavanja simptoma, mornari i marinci bili su u karanteni i liječeni u medicinskim ustanovama broda, priopštila je mornarica. Njihova stambena i radna područja također su očišćena i dezinficirana.

Svatko na brodu USS Fort McHenry dobio je vakcinu protiv morbila, zaušnjaka i rubeole, navodi se u saopštenju.

Vakcinisani, a oboljeli?

Da, u saupštenju piše da su dečki vakcinisani. Ali u originalnom saopštenju to piše ovako:

Everyone aboard the USS Fort McHenry were given a measles, mumps and rubella booster vaccination “out of an abundance of caution.

U suštini, piše da su marinci i mornari primili booster MMR vakcine, nakon što je izbila epidemija i to kao mjeru opreza, da simptomi budu slabiji. Ovakvi boosteri se obično ne praktikuju, osim baš u kritičnim situacijama. Obolijevanje posade na brodu dovodi rad broda u opasnost – potrebno je održavati stroj te je booster djelovao tako da oboljeli članovi posade lakše prebole infekciju.

Dakle, ne smijete podleći tvrdnjama kako je vakcinacija MMR /MPR vakcinom besmislena jer su marinci oboljeli, a bili vakcinisani. Obratite pažnju na to da je u ovom slučaju inficirano oko 4% posade (preciznije, 3.6%) – dakle, 96% članova posade je bilo u doticaju sa virusom, ali nije oboljelo je u skladu sa podacima o efikasnosti komponente parotitisa u MMR vakcina (oko 95%).

Efikasnost jedne doze vakcine koja sadrži komponentu parotitisa, prema istraživanjima, iznosi 72-91%, a efikasnost 2 doze između 91-95%. (1, 2).

Izvor: https://www.stripes.com/viral-infection-on-uss-fort-mchenry-sickens-25-sailors-marines-1.572711

  1. Deeks, S. L., Lim, G. H., Simpson, M. A., Gagné, L., Gubbay, J., Kristjanson, E., Fung, C., … Crowcroft, N. S. (2011). An assessment of mumps vaccine effectiveness by dose during an outbreak in Canada. CMAJ : Canadian Medical Association journal = journal de l'Association medicale canadienne183(9), 1014-20.
  2. Cohen, C., White, J. M., Savage, E. J., Glynn, J. R., Choi, Y., Andrews, N., Brown, D., … Ramsay, M. E. (2007). Vaccine effectiveness estimates, 2004-2005 mumps outbreak, EnglandEmerging infectious diseases13(1), 12-7.

Jelena Kalinić