Beta-propiolakton se koristi za vakcine, transplantate tkiva, hirurške instrumente i enzime, kao sterilans za krvnu plazmu, vodu, mlijeko te kao dezinficijens u parnoj fazi u zatvorenim prostorima.

Beta-propiolakton u vakcinama

Beta-propiolakton (BPL) se obično koristi kao inaktivirajući reagens za proizvodnju virusnih vakcina – inaktivnih vakcina/cjepiva. Iako je opisano da BPL hemijski modificira nukleinske kiseline, njegov efekat na virusne proteine, potencijalno utječući na virusnu infektivnost, ostaje slabo proučavan. U suštini, to je tvar koja inaktiviše, “ubija” viruse za ovaj tip vakcina. Ne koristi se za izradu svih inaktivnih vakcina, nego samo nekih. Poznat je kao sredstvo za inaktivaciju još od 50-tih godina prošlog vijeka (1).

Ovo jedinenje, koje se unosi u kulturu stanica na kojima se uzgajaju virusi za vakcinu, onemogućava virusu replikaciju, ali čuva oblik njegovih ljučnih dijelova koje prepoznaje naš imunološki sistem.

Kod drugih inaktivnih vakcina, inaktivacija virusa se radi formaldehidom.

Većina vakcina zapravo ne sadrži ovaj sastojak. Jedna od vakcina koja sadrži tragove ove tvari je TorVaxFlu vakcina protiv gripe, te FlucelVaxTetra protiv gripe, kojih u BiH nema. Također nalazi se u tragovima i u nekim vakcinama protiv bjesnila.

Vakcine za djecu koje se trenutno koriste kod nas ne sadrže ovaj sastojak.

Beta-propriolakton se koristi u inaktivaciji koronavirusa SARS-CoV-2 u inaktivnog kineskoj vakcini Sinopharm.

Zašto postoji zabrinutost vezano za ovaj sastojak?

Na nekim mjestima ćete moći naći da betapropiolakton izaziva rak, izaziva probleme i bolesti probavnog sistema, iritaciju kože i da je otrov. Zaista, ova tvar ima određene nuspojave, ako se da u većim količinama od onih u vakcinama.

Postoje studije koje su pokazala da su pacovi kojima je davan beta propiolakton dobili kancer. Jedinjenje zaista izaziva oštećenja kože i očiju. Ali ovdje se radi o dozama mnogo višim nego one koje su u vakcini.

Ne zaboravimo – beta-propiolakton se u vakcinama može naći tek u jedva mjerljivim tragovima koji nemaju opisani efekt.

  1. Hartman FW, LoGrippo GA. BETA-PROPIOLACTONE IN STERILIZATION OF VACCINES, TISSUE GRAFTS, AND PLASMA. JAMA. 1957;164(3):258–260. 
  2. https://fullfact.org/online/vaccine-ingredients/

Tekst napisala Jelena Kalinić, MA, biolog, naučni novinar i bloger Društvo za promociju “Prirodnih nauka “Nauka i svijet”, dobitnica EurekaAlert (AAAS) Felowship 2020. za naučne novinare.

O nama: Društvo “Nauka i svijet” je osnovano 2017. godine, a bavi se promocijom prirodnih nauka, borbom protiv dezinformacija u sferi nauke, protiv pseudonauke i za bolje obrazovanje u STEM oblasti. Predsjednik je prof. dr. Nenad TanovićTekstovi se mogu prenositi besplatno – integralno ili dijelovi – ali samo uz naznaku izvora i link na izvorni tekst.