Neke vakcine je potrebno obnoviti, “ojačati”, “boostati”. Ovo nazivamo revakcinacija. O tome zašto je važna revakcinacija, pitali smo dr. Adrijanu Stanar, specijalisticu pedijatrije iz DZ Sokolac.

Vakcinacija i revakcinacije su vrlo važne. Treba nastojati da se sve vakcine dobiju na vrijeme da bi se nivo imuniteta održao na zadovoljavajućem nivou i da biste bili sigurni da je vaše dijete kompletno zaštićeno. Bitno je napomenuti da već od šestog mjeseca života dojenče gubi antitijela koja je dobilo od majke (transplacentalno) i da bi bilo adekvatno od tog momenta zaštićeno od raznih mikroorganizama (virusa i bakterija)  neophodno je na vrijeme započeti imunizaciju prema savjetu nadležnog pedijatra. Svako odlaganje vakcinacije otvara ulazna vrata virusima i bakterijama u organizam djeteta sa mogućim teškim posljedicama“, objašnjava dr Stupar važnost primanja vakcina na vrijeme, prema kalendarima imunizacije.

Revakcinacije su jednako bitne kao i primovakcinacije obzirom da određene vakcine u jednoj dozi ne mogu obezbjediti dugotrajan imunitet . Važno je napomenuti da ovo saznanje nije proizvoljno već rezultat dugogodišnjeg naučnoistraživačkog timskog rada“, odgovara dr. Stupar.

Šta je doza, a šta revakcinacija?

Ponekad roditelje zbunjuje i to šta je doza, a šta revakcina. Treba razumjeti kako se neke vakcine daju u više doza. Recimo DTaP-IPV-Hib se daje u 3 doze, vakcina protiv hepatitisa također u 3 doze i to u razmacima od nekoliko mjeseci. MMR (morbili, zaušnjaci rubeola) vakcina daje u dvije doze, prilično odmaknute jedna od druge (prva s godinu dana i druga doza s 6 godina).

Dakle, kada su u pitanju doze, to se tretira kao ciklus primovakcinacije i potrebno je ispoštovati ovaj ciklus – dati sve predviđene doze. Ponekad roditelji odvedu dijete na prvu dozu i misle – “e, to je to” – a ne znaju da se ta vakcina daje u 2 ili 3doze i da dijete nije dovoljno zaštićeno ako ne primi sve doze.

Poslije se u životu rade i revakcinacije, recimo DTaP vakcinom ili revakcinacija protiv gripe svake godine. Na primjeru dvodoznih COVID-19 vakcina to bi izgledalo ovako: prva i druga doza su kompletan ciklus vakcinacije, a ako budemo morali primati “booster” mjesecima nakon primanja prve dvije doze – to bi bila revakcinacija. Naučnici su u istraživanjima uvidjeli da jedna doza nije dovoljna (poseban slučaj je J&J monodozna vakcina protiv COVID-19,ali i za nju će vjerovatno biti potrebna revakcina).

I za vakcine za djecu su vođene stroge kliničke studije koje su utvrdile optimalne brojeve doza i razmake između njih.

Primanje punog ciklusa doza neke vakcine daje maksimalni efekat zaštite za tu vakcinu. Revakcinacije pojačavaju taj efekat nakon izvjesnog vremena ili su napravljene tako da štite i od varijanti virusa.

Redovna vakcinacija djece u toku pandemije: Pedijatri pozivaju roditelje da nastave djecu dovoditi na vakcinaciju

Priredila: Jelena Kalinić, MA, biolog, naučni novinar i bloger Društvo za promociju “Prirodnih nauka “Nauka i svijet”, blog Quantum of ScienceFoto: Amer Kapetanović/UNICEF.

O nama: Društvo “Nauka i svijet” je osnovano 2017. godine. Bavi se promocijom prirodnih nauka, borbom protiv dezinformacija u sferi nauke. Predsjednik je prof. dr. Nenad Tanović.