Rotarix je vakcina/cjepivo proizvođača GlaxoSmithKline koja štiti od rotavirusa. Radi se o živoj (atenuiranoj vakcini), što znači da sadrži uzročnika bolesti, živog, ali oslabljenog.

Rotarix je indiciran za aktivnu imunizaciju dojenčadi u dobi od 6. do 24. sedmice za prevenciju gastroenteritisa izazvanog infekcijom rotavirusom.

Šta je rotavirus i zašto bi bilo dobro vakcinisati dojenčad s Rotarix?

Rotavirus je rod dvolančanih RNK ​​virusa iz porodice Reoviridae i mogu biti rotavirus A, B, C, D, E, F,G, G, I i J. Rotavirusi su najčešći uzrok dijareje kod novorođenčadi i male djece. Ponekad se ovo zove “stomačna gripa”, mada ovi virusi nisu ni u kakvom srodstvu s virusima gripe.

Rotavirus se prenosi oralno-fekalnom rutom (baš kao poliovirus). Infekcije su naročito česte za vrijeme hladnog i suhog vremena.

Gotovo svako dijete na svijetu je barem jednom bilo zaraženo rotavirusom do pete godine života. Međutim, ove dijareje mogu uzrokovati tešku dehidraciju organizma male djece, iscrpiti organizam i tako ove infekcije mogu biti fatalne. Procjenjuje se da je 2013. godine 215 000 djece mlađe od 5 godina širom svijeta preminulo usljed infekcija rotavirusima. Rotavirusi uzrokuje 37% smrti uzrokovanih dijarejom kod male djece.

Sastav:

Humani rotavirus soj RIX4414 (živi, atenuirani)* ne manje od 106,0 CCID50, proizveden na Vero stanicama.

Pomoćni sastojci – prašak sadrži: saharoza, dekstran, sorbitol, aminokiseline, Dulbeccova modificirana Eagleova podloga (DMEM), a otapalo sadrži: kalcijum karbonat, ksantanska guma i sterilnu vodu

Sama Dulbeccova modificirana Eagleova podloga (DMEM) modificirana je tako da sadrži 4 mM L-glutamina, 4500 mg / L glukoze, 1 mM natrijum piruvata i 1500 mg / L natrijum bikarbonata.

Primjena i doziranje:

Ova vakcina se, slično živoj vakcini protiv polija, primjenjuje peroralno – na usta.

Ciklus vakcinacije sastoji se od dvije doze. Prvu dozu moguće je primijeniti od navršenih 6 sedmica života. Razmak između doza mora biti najmanje 4 sedmice. Ciklus imunizacije preporučljivo je dovršiti prije navršenih 16 sedmica života, ali se mora dovršiti do dobi od 24 sedmice.

Kontraindikacije za primanje Rotarix vakcine

Primjena Rotarix mora se odgoditi kod dojenčadi koja imaju proljev ili povraćaju jer onda vakcina neće pokrenuti imunološki odgovor – jednostavno će prerano biti uklonjena iz digestivnog sistema.

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari, preosjetljivost nakon prethodne primjene vakcine protiv rotavirusa, anamneza intususcepcije.


Vakcina je kontraindicirana kod dojenčadi s neliječenom kongenitalnom malformacijom gastrointestinalnog trakta koja bi mogla biti predispozicija za intususcepcija te kod dojenčadi s teškim poremećajem kombinovane imunodeficijencije.

Klinička studija na ograničenom broju HIV pozitivne dojenčadi bez simptoma ili s blažim simptomima pokazala je da ne postoje očiti problemi sa sigurnošću primjene

Primjena Rotarix mora se odgoditi kod dojenčadi koja boluju od teže akutne bolesti praćene vrućicom. Prisustvo manje infekcije nije kontraindikacija za imunizaciju.

Nuspojave

Kao česte uspojeve su opisani poremećaji probavnog sistema – proljev, nadutost, bolovi u stomaku, razdražljivost. Manje česte nuspojave su dermatitis, a rijetke ili nepoznate učestalosti urtikarija, intususcepcija, gastroenteritis s izlučivanjem cjepnog virusa stolicom kod dojenčadi s teškim poremećajem kombinirane imunodeficijencije. Kod znatno prijevremeno rođene djece (28 sedmica trudnoće ili ranije) zabilježene su i apneje i trebao bi biti oprezan i posavjetovati se s pedijatrom kod primjene ove vakcine kod prijevremeno rođene djece.

Ove vakcine nema u BiH, ali je u proširenom programu cijepljenja u Hrvatskoj – ni u Hrvatskoj nije u kalendaru obavezih vakcina/cjepiva, nego je dobrovoljno i daje se na recept.

Izvori i reference:

  1. Parashar UD, Gibson CJ, Bresse JS, Glass RI (2006). “Rotavirus and severe childhood diarrhea”Emerging Infectious Diseases12 (2): 304–6.

2. Parashar UD, Gibson CJ, Bresse JS, Glass RI (2006). “Rotavirus and severe childhood diarrhea”Emerging Infectious Diseases12 (2): 304–6.

3. Rheingans RD, Heylen J, Giaquinto C (2006). “Economics of rotavirus gastroenteritis and vaccination in Europe: what makes sense?”. Pediatric Infectious Disease Journal25 (Suppl 1): S48–55.

4. Ryan MJ, Ramsay M, Brown D, Gay NJ, Farrington CP, Wall PG (1996). “Hospital admissions attributable to rotavirus infection in England and Wales”Journal of Infectious Diseases174 (Suppl 1): S12–8. 

5. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/rotarix-epar-product-information_hr.pdf

Tekst napisala Jelena Kalinić, MA, biolog, naučni novinar i bloger Društvo za promociju “Prirodnih nauka “Nauka i svijet”, dobitnica EurekaAlert (AAAS) Felowship 2020. za naučne novinare.

O nama: Društvo “Nauka i svijet” je osnovano 2017. godine, a bavi se promocijom prirodnih nauka, borbom protiv dezinformacija u sferi nauke, protiv pseudonauke i za bolje obrazovanje u STEM oblasti. Predsjednik je prof. dr. Nenad TanovićTekstovi se mogu prenositi besplatno – integralno ili dijelovi – ali samo uz naznaku izvora i link na izvorni tekst.