Kada se povrijedimo, kod posjekotina, ugriza, bilo kakvi drugih vidova otvorenih rana, recimo usljed preloma kostiju ili ranjavanja – velika je vjerovatnoća da se mora primiti antitetanus vakcinu poput Tetavax. Većina ljudi misli da, ako su vakcinisani protiv ove bolesti da su zaštićeni cijeli život, no to nije tako i potrebno je obnoviti ovu vakcinu, bilo kao sami antitetanus, bilo sa drugim komponentama (difterija i pertusis, pročitati tekst o TDaP vakcinama za odrasle). Ukoliko neko u zadnjih 5 godina nije primio ovu vakcinu, pri povredama ovakvog tipa će sigurno morati primiti.

Bakterija uzročnik tetanusa ima jak toksin i upravo je toksin ono što izaziva bolest. Bolest nije zarazna, ali je visokorizična i smrtni ishodi su česti. Bolest je praćena spazmima (grčevi) i karakterističnim položajem tijela. Ne možemo steći prironi imunitet prebolijevanjem ove bolesti – prosto zato što malo osoba preživi. Trebamo biti zahvalni na postojanju vakcina protiv tetanusa koje su drastično smanjile broj smrti usljed ove bolesti i broj slučajeva. Ova bakterija je skrivena oko nas, u tlu, na starim predmetima, i vreba.

Jedna od vakcina koja se koriste kao zaštita od tetanusa je i Tetavax, proizvođača Sanofi Pasteur. Ovo je bakterijska vakcina, koja sadrži toksiod bakterija, adsorbiran na adjuvans. Upravo se ona najviše koristi kao postekspozicijska zaštita od tetanusa nakon povreda. Međutim, u ovu svrhu se mogu koristiti i vakcine Boostrix ili Adacel, koje su kombinovana zaštita od ptetanusa, difterije i velikog kašlja.

Također, postoji i primjena humanog tetanus imunoglobulina uz ovu vakcinu, ali to se radi kod velikih rana ili rane koje su inficirane tetanusom.

Sastav, doziranje, primjena i čuvanje

Tetavax vakcina sadrži aktivnu supstancu toksiod tetanusa, koji je adsorbovan na hidratizirani aluminijum hidroksid. Pomoćne tvari ove vakcine su natrijum hlorid, natrijum hidrogenfosfat dihidrat, kalij hidrogen fosfat i voda za injekcije.

Jeda doza ove vakcine iznosi 0.5ml. Daje se u tri doze – 0, 1, 6-12 mjeseci. Dakle druga doza oko mjesec dana nakon prve, a treća 6 do 12 mjeseci nakon druge.

Kod vakcinacije trudnica, za koje je ova vakcina, kao uostalom i DTaP vakcine preporučena prije poroda u trećem trimestru, rade se dvije doze, u razmaku od mjesec dana. Kako u BiH nema DTaP vakcina (Boostrix ili Adacel) vakcinacija trudica u cilju profilakse neonatalnog tetausa se vrši Tetavax vakcinom.

Ova vakcina se daje intramuskularno.

Čuva se u hladnjaku, na temperaturi 2o-8oC.

Kontraindikacije za Tetavax vakcinu/cjepivo

Ovu vakcinu ne treba primjenjivati ako je osoba alergična a nek komponentu vakcine, ako je imala alergijsku/anafilaktičku reakciju nakon prethodne doze vakcine. Također, vakcinase ne primjenjuje ako osoba ima akutnu bolesti, groznicu, progresiju hronične bolesti. U potonjem slučaju vakcinacija se odgađa.

Treba razgovarati s ljekarom ako imate neku imunodeficijenciju, primate imunosupresivne lijekove, ako ste u prethodnih 5 godina primili ovu vakcinu ili neku drugu zaštitu protiv tetanusa, ako ste prilikom primanje prethodne vakcine koja sadrži toksoit tetanusa razvili Guillain-Berreov sindrom ili brahijalni neuritis.

Nuspojave

Limfadenopatija, reakcija preosjetljivosti tipa I, glavobolja, vrtoglavica, pad krvnog pritiska(povezano s nastankom reakcije preosjetljivosti tipa I).

Opisani su i alergiji slični simptomi, kao što je generalizirani svrbež, urtikarija i edem,

U uputstvu za ovu vakcinu kao nuspojave su navedeni i bol u zglobovima i mišićima.

Moguće su reakcije na mjestu primjene kao što je bol, osip, induracija ili edem koje se mogu pojaviti 48
sati nakon imunizacije i biti prisutni jedan do dva dana. Ove reakcije ponekad može pratiti i nastanak potkožnog čvorića. Slučajevi aseptičnog apscesa prijavljeni su iznimno. Učestalost i ozbiljnost lokalnih reakcija može biti uzrokovana mjestom primjene, načinom i putem primjene kao i prethodnim brojem primljenih doza.
Moguće su i prolazna vrućica i slabost.


Opšti poremećaji i reakcije na mjestu primjene mogu se javiti često (glavobolja) ili vrlo često (crvenilo, oteklina i bol na mjestu primjene, mijalgija).
Ove reakcije primijećene su češće u hiperimuniziranih osoba, osobito u onih koje su prečesto docjepljivane.

Potencijalne nuspojave (npr. nuspojave koje nisu direktno prijavljene za TETAVAX, ali su prijavljivane za ostale vakcine koja sadrže antigensku komponentu TETAVAXA)


-brahijalni neuritis i Guillain Barre sindrom prijavljivani su nakon cijepljena cjepivom koje
sadrži komponentu tetanusa.
-apneja u posebno rano rođene nedonoščadi (≤ 28 sedmica trudnoće) – međutim, treba znati da se ova vrlo rijetko daje ako maloj djeci, osim iznimno, kada postoji opasnost od tetanusa, pri porodu, a majka nije docijepljena.

Tekst napisala: Jelena Kalinić, MA, biolog, naučni novinar i bloger Društvo za promociju “Prirodnih nauka “Nauka i svijet”, blog Quantum of Science. Foto Amer Kapetanović

O nama: Društvo “Nauka i svijet” je osnovano 2017. godine. Bavi se promocijom prirodnih nauka, borbom protiv dezinformacija u sferi nauke. Predsjednik je prof. dr. Nenad Tanović.