Koja se to vakcina koristi protiv morbila (male ospice), zaušnjaka i rubeole kod nas? Da li je MoPaRu isto što MMR, a da li je to isto što i MPR? Šta je onda Priorix?

MMR i MPR

Ovako – svako cjepivo koje štiti od tri navedene bolesti je zapravo MMR ili MPR cjepivo. U člancima i literaturi na engleskom jeziku naćićete da se to cjepivo označava kao MMR, što je akronim od (M)easles –morbili, (M)umps-zaušnjak i (R)ubella – rubeola (engleski termin rubella je naša rubeola, a engleski rubeola su prema našoj terminologiji morbili – vidjeti članak o rubeoli).

U literaturi i člancima na našem jeziku nekad ćete naći englesku skraćenicu MMR, a nekad MPR, koja dolazi od (M)orbili, (P)arotitis – zaušnjaci i (R)ubeola, prema latinskim nazivima bolesti.

MoPaRU

Međutim, kao MoPaRu se označava i vakcina protiv ospica, parotitisa i rubeole Imunološkog zavoda, Zagreb. Ova vakcina je danas u potpunosti zamijenjena jednom drugom vakcinom sa istim komponentama, jer se pokazalo da MoPaRu Imunološkog zavoda Zagreb ima više i češće nuspojava. Sojevi virusa koji su korišteni za MoPaRu se danas još jedino koriste u nekim bivšim sovjetskim državama.

Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) insistiraju na MPR skraćenici, da se napravi distinkcija od MoPaRu Imunološkog zavoda upravo zbog lošeg glasa koji je imao ozbiljnih nuspojava.

Međutim, neki ljekari, pogotovo oni stariji, često kao MoPaRu vakcinu označavaju MPR/MMR vakcine (Priorix ili MMR VaxPro) koje su sada dostupne.

Priorix

Dakle, koju vakcinu prima vaše dijete kao prevenciju protiv morbila, zaušnjaka/mumpsa i rubeole? U našem regionu, to može biti Priorix (više pročitajte ovdje)ili MMR VaxPro (više pročitajte ovdje).

Priorix je trokomponentno cjepivu/vakcina  proizvođača GlaxoSmithKline (GSK)

Priorix sadrži sljedeće sojeve:

-soj Schwarz morbila,

-Soj RIT 4385 mumps (deriviran od Jeryl Lynn mumps linije)

-soj Wistar RA 27/3 rubeole.

Samo u malom procentu slučajeva, od 0.01 do 0.1% nuspojave konkretno ovog cjepiva mogu biti konvulzije sa temperaturom (febrilne konvulzije). Izvor ove informacije možete naći na ovom linku.

Još jedno cjepivo na morbile, zaušnjake i rubeolu je i cjepivo naziva M-M-R- VaxPro proizvođača Merck. Ova vakcina sadrži Edmonston liniju virusa morbila, dok Priorix sadrži Schwarz soj morbila. Više o ovoj vakcini, koja je u kalendaru imunizacije FBiH 2019, možete pročitati ovdje.

Dakle, još jednom: svaka vakcina sa komponentama protiv morbila, zaušnjaka (mumps, parotitis) i rubeole je zapravo MMR tj. MPR vakcina. Proizvođači vakcina daju svojim vakcinama zaštićeno ime, a nekad se dogodi da to ime postane sinonim za tu vakcinu.

Kod nas su vakcine koja se koristi protiv ove tri virusne bolesti Priorix od GSK te M-M-R-VaxPro od proizvođača Merck i obje su jednako efikasne i sigurne.

Ove vakcine nisu povezane sa razvojem poremećaja iz autističnog spektra.

Dodatak:

Često se u kontekstu ove vakcine spominje i davno odbačena studija o povezanosti MMR vakcine i autizma. Više o tome pročitajte ovdje.

MMR vakcinu, zbog djelovanja virusa rubeole, ne bi trebale primiti trudnice.