Koja se to vakcina koristi protiv morbila (male ospice), zaušnjaka i rubeole kod nas? Da li je MoPaRu isto što MMR , a da li je to isto što i MPR? Šta je onda Priorix? Mnoge zbunjuju različiti nazivi za vakcine koje se daju protiv ospica (morbila), rubeole i zaušnjaka, pa smo odlučili da objasnimo šta je šta.

MMR i MPR

Ovako – svako cjepivo/vakcina koje štiti od tri navedene bolesti je zapravo MMR ili MPR cjepivo. U člancima i literaturi na engleskom jeziku naćićete da se to cjepivo označava kao MMR, što je akronim od (M)easles –morbili, (M)umps-zaušnjak i (R)ubella – rubeola (engleski termin rubella je naša rubeola, a engleski rubeola su prema našoj terminologiji morbili – vidjeti članak o rubeoli).

U literaturi i člancima na našem jeziku nekad ćete naći englesku skraćenicu MMR, a nekad MPR, koja dolazi od (M)orbili, (P)arotitis – zaušnjaci i (R)ubeola, prema latinskim nazivima bolesti.

Međutim, roditelji najčešće ovo cjepivo /vakcinu nazivaju “vakcina/cjepivo s  godinu dana” jer se prva doza treba dati u dobi od navršenih godinu dana djeteta.

MoPaRU

Međutim, kao MoPaRu se označava i vakcina protiv ospica, parotitisa i rubeole Imunološkog zavoda, Zagreb. Ova vakcina je danas u potpunosti zamijenjena jednom drugom vakcinom sa istim komponentama, jer se pokazalo da MoPaRu Imunološkog zavoda Zagreb ima više i češće nuspojava. Sojevi virusa koji su korišteni za MoPaRu se danas još jedino koriste u nekim bivšim sovjetskim državama.

Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) insistiraju na MPR skraćenici, da se napravi distinkcija od MoPaRu Imunološkog zavoda upravo zbog lošeg glasa koji je imao ozbiljnih nuspojava.

Međutim, neki ljekari, pogotovo oni stariji, često kao MoPaRu vakcinu označavaju MPR/MMR vakcine (Priorix ili MMR VaxPro) koje su sada dostupne.

Priorix

Dakle, koju vakcinu prima vaše dijete kao prevenciju protiv morbila, zaušnjaka/mumpsa i rubeole? U našem regionu, to može biti Priorix (više pročitajte ovdje)ili MMR VaxPro (više pročitajte ovdje).

Priorix je trokomponentno cjepivu/vakcina  proizvođača GlaxoSmithKline (GSK)

Priorix sadrži sljedeće sojeve:

-soj Schwarz morbila,

-Soj RIT 4385 mumps (deriviran od Jeryl Lynn mumps linije)

-soj Wistar RA 27/3 rubeole.

Samo u malom procentu slučajeva, od 0.01 do 0.1% nuspojave konkretno ovog cjepiva mogu biti konvulzije sa temperaturom (febrilne konvulzije). Izvor ove informacije možete naći na ovom linku.

MMR VaxPro od Mercka

Još jedno cjepivo za morbile, zaušnjake i rubeolu je i cjepivo naziva M-M-R- VaxPro proizvođača Merck. Ova vakcina sadrži Edmonston liniju virusa morbila, dok Priorix sadrži Schwarz soj morbila. Više o ovoj vakcini, koja je u kalendaru imunizacije FBiH od  2019, možete pročitati ovdje. Do 2019. se u BiH davao Priorix kao MMR cjepivo.

Dakle, još jednom: svaka vakcina sa komponentama protiv morbila, zaušnjaka (mumps, parotitis) i rubeole je zapravo MMR tj. MPR vakcina. Proizvođači vakcina daju svojim vakcinama zaštićeno ime, a nekad se dogodi da to ime postane sinonim za tu vakcinu.

Kod nas su vakcine koja se koristi protiv ove tri virusne bolesti Priorix od GSK te M-M-R-VaxPro od proizvođača Merck i obje su jednako efikasne i sigurne. Ove dvije vakcine su međusobno zamjenjive i ako vi ili vaše dijete primite jednu, druga doza može biti od drugog proizvođača. 

Ove vakcine nisu povezane sa razvojem poremećaja iz autističnog spektra.

Dodatak:

Često se u kontekstu ove vakcine spominje i davno odbačena studija o povezanosti MMR vakcine i autizma. Više o tome pročitajte ovdje.

MMR vakcinu, zbog djelovanja virusa rubeole, ne bi trebale primiti trudnice. 

Autor: Jelena Kalinić, MA, biolog, naučna novinarka, Društvo za promociju “Prirodnih nauka “Nauka i svijet”,  posjeduje WHO infodemic manager certifikat i Health metrics Study design & Evidence based medicine trening. Dobitnica EurekaAlert (AAAS) Felowship 2020. za naučne novinare. Short -runner, drugo mjesto u izboru za European Science journalist of the year za 2022. godinu.

Svi članci na Vakcine.ba su višestruko fektčekirani i urađeni uz konsultacije sa stručnjacima