Jedna od vakcina koje štite od morbila(ospica), rubeole i zašnjaka je M-M-R-VaxPro proizvođača Merck. Ova vakcina se daje u 2 doze i to nakon navršene 1. godine života i pred polazak u školu.

U FBiH je 2019. nabavljena MMR VaxPro vakcina protiv morbila, rubeole i zaušnjaka (MMR ili MRP). Ne radi se o ,,novoj” vakcini, nego o testiranoj vakcini koja postoji već duže vrijeme,koja će se koristiti za imunizaciju na spomenute bolesti u narednom periodu, umjesto dosadašnje vakcine Priorix proizvođača GlaxoSmithKline. Ova vakcina se već nekoliko godina koristi u BiH.

Obratili smo se Zavodu za javno zdravstvo FBiH da nam objasne zašto i kako je Priorix sada zamijenjen drugom vakcinom, koja i kakva je ta druga vakcina i kako se daje. Evo šta su nam rekli:

“Kao rezultat postupka Javne nabave za dodjelu ugovora o nabavi odnosno isporuci cjepiva za imunizaciju djece na području Federacije BiH, za  cjepivo protiv morbila, rubeole i parotitisa odabran je M-M-R-VaxPRO, proizvođača MERCK SHARP & DOHME BV.”

U nastavku: “Ugovori o javnoj nabavi dodjeljeni su kvalificiranim ponuditeljima čije su ponude zadovoljile sve uvjete utvrđene u obavijesti o nabavi i  tenderskoj dokumentaciji (tehnički zadovoljavajuće-prihvatljive ponude), koje su ocjenjene kao najpovoljnije.”

Sigurnost M-M-R-VaxPRO vakcine

Cjepivo protiv morbila, rubeole i parotitisa (MMR, MRP) je sigurno i efikasno kombinovano cjepivo koje štiti protiv tri oboljenja: morbila, zaušnjaka i rubeole. Visoka zaštita od oko 97% podrazumijeva 2 doze cjepiva (primaju se sa navršenih godinu dana i u 6. godini života).

Također, potvđeno nam je da su Priorix GSK i M-M-R-VaxPRO međusobno zamjenljive vakcine te ako je vaše dijete dobila prvu dozu Priorix, nema nikakvih ograničenja niti problema da druga doza bude Merckov vakcina M-M-R-VaxPRO. U SAD se ista vakcina nudi pod nazivom MMR-II.

MMR vakcine ne izazivaju autizam niti bilo kakve poremećaje u razvoju.

Nuspojave

Ova vakcina je jednako sigurna kao i Priorix, a nuspojave su slične kao one koje se opisuju kod Priorix. Jedna od najčešćih nuspojava nakon davanja ove vakcine jeste pojava temperatura ( iznad 38.5° C ili više) 7 do 15 dana nakon primanja vakcine jer je to period reagovanja (recimo, inkubacija kod morbila traje oko 20 dana, kod rubeole 14-20 dana, a kod zaušnjaka 16-18 dana ili čak duže). Temperatura se ne dešava u svim slučajevima vakcinacije.

Također, može da se javi crvenilo i/ili otok na mjestu davanja vakcine

O drugih reakcija su zabilježeni još i: kratkotrajno pečenje i/ili bockanje na mjestu primjene, bol u zglobovima i/ili oticanje zglobova (koje može da bude prolazno ili hronično), osip, neuobičajeno krvarenje ili neuobičajena pojava modrica ispod kože i oticanje testisa.

Rijetke i vrlo rijetke nuspojave nakon davanje ove vakcine uključuju tešku alergijsku reagiju na neku od komponenti vakcine, epileptični napadi i encefalitis. Naglašavamo da je encefalitis kao nuspojava izuzetno rijetka i proizvođač navodi idući podatak: “encefalitis i encefalopatija, isključujući subakutni sklerozni panencefalitis (SSPE), zabilježeni su otprilike jednom na svakih 3 miliona doza vakcina koje sadrže virus malih boginja, a koje proizvodi Merck & Co., Inc. ”

Bol u zglobovima kao nuspojava je češći kod žena (postpartum!) nego kod djece, ali je kratkotrajan i ne ometa normalne aktivnosti.

Način administracije M-M-R-VaxPRO


Ova vakcina treba da se daje intramuskularno (IM) ili supkutano (SC). Najpogodnija mesta za davanje injekcije su anterolateralni predio butine kod mlađe dece i deltoidni predeo kod starije dece, adolescenata i odraslih osoba. Vakcina treba da se primjeni supkutano kod pacijenata sa trombocitopenijom ili bilo kojim drugim poremećajem koagulacije.

Ko ne smije primiti ovu vakcinu M-M-R-VaxPro?

  1. Trudnice: vakcina sadrži atenuirani virus rubeole koji može biti štetan po plod. Obično se za sve MMR vakcine uzima da treba izbjeći trudnoću 3 mjeseca nakon vakcinacije.
  2. Osobe – djeca sa akutnim infektom, temperatura iznad 38.5 C
  3. Osobe s aktivnom, neliječenom tuberkulozom
  4. Osobe na imunosupresivnoj terapiji, uključujući visoke doze kortikosterioda
  5. Imunosupresirane osobe: humoralna ili celularna (primarna ili stečena) imunodeficijencija, uključujući hipogamaglobulinemiju i disgamaglobulinemiju i SIDA-u, ili simptomatsku HIV infekciju ili starosno-specifičan procenat CD4+ T-limfocita < 25%.

Obavezno recite doktoru ako vaše dijete ima alergiju na jaje – takva djeca se mogu vakcinisati ovom vakcinom, ali je potrebno da se to uradi oprezno, i da dijete provede nekoliko sati ili čak dan u ustanovi u kojoj se vakcinisalo, kako bi se moglo reagovati ako dođe do reakcije.

Ukoliko je u vašoj porodici bilo slučajeva napada (epileptični napadi i napadi koji liče na to) ili je samo dijete pokazivalo takve napade, recite to pedijatru. Ukoliko Vaše dijete ima poremećaje centralnog nervnog sistema, anamnestički podatak o pojavi konvulzija udruženih sa povišenom temperaturom (febrilne konvulzije) ili konvulzije u porodičnoj anamnezi, trebate potražiti mišljenje ljekara (pedijatar, neuropedijatar…). Ovo i postojanje neurorizika ne znači da dijete ne smije biti vakcinisano, ali to ovisi od slučaja do slučaja i molimo da samoinicijativno ne odgađate vakcinaciju niti je izbjegavate.

Sastav vakcine M-M-R-VaxPRO

Virusni sojevi (prema EMA i uputstvu lijeka)

Živi atenuisani virus dobijen iz Edmonston B soja morbila (Moraten soj) …….. najmanje 1 x 103 CCID50*

Živi atenuisani Jeryl Lynn™ soj mumpsa (zaušnjaci) …….. najmanje 12,5 x 103 CCID50*

Živi atenuisani Wistar RA 27/3 soj rubele …….. najmanje 1 x 103 CCID50*

*količina virusa tj. infektivna doza kojom se inficira 50% ćelijske kulture

Kulture stanica (ćelija) na kojima su proizvedeni ovi virusi:

Virus morbila i virus zauški proizvedeni u ćelijama pilećih embriona.

Virus rubele proizveden u WI-38 humanim diploidnim plućnim fibroblastima.

Pomoćne tvari

Prašak: sorbitol; natrijum-fosfat; dinatrijum-fosfat; kalijum-fosfat; dikalijum-fosfat, saharoza; hidrolizovani želatin, medijum 199 sa Henksovim solima (služi za kultivisanje stanica), Eagleov minimalni esencijalni medijum; mononatrijum-L-glutamat, neomicin, fenol-crveno (ne miješati sa spojem zvani fenol!), natrijum-bikarbonat, HCL (dva zadnja za regulaciju pH vrijednosti);

Rastvarač: voda za injekcije

Efikasnost:

Efikasnost MMR vakcina datih u dvije doze iznosi 97% za morbile, 88% za zaušnjake i 97% za rubeolu.

izvori:

EMA informacije za javnost o MMR VaxPro: https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/m-m-rvaxpro-epar-summary-public_en.pdf

Informacije o produktu: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/m-m-rvaxpro-epar-product-information_en.pdf

Priredila i napisala: Jelena Kalinić, MA, biolog, naučni novinar i bloger Društvo za promociju Prirodnih nauka “Nauka i svijet”

O nama: Društvo “Nauka i svijet” je osnovano 2017. godine, a bavi se promocijom prirodnih nauka, borbom protiv dezinformacija u sferi nauke, protiv pseudonauke i za bolje obrazovanje u STEM oblasti. Predsjednik je prof. dr. Nenad Tanović.