Jedna od vakcina koje štite od morbila (ospice, male boginje), rubeole i zaušnjaka je M-M-R-VaxPro proizvođača Merck. Ova vakcina se daje u 2 doze i to nakon navršene 1. godine života i pred polazak u školu.

Sigurnost M-M-R-VaxPRO vakcine

Cjepivo/vakcina protiv morbila, rubeole i parotitisa (MMR, MRP) je sigurno i efikasno kombinovano cjepivo koje štiti protiv tri oboljenja: morbila, zaušnjaka i rubeole. Visoka zaštita od oko 97% podrazumijeva 2 doze cjepiva (primaju se sa navršenih godinu dana i u 6. godini života).

Priorix GSK i M-M-R-VaxPRO -ovje su vakcine protiv morbila, zaušnjaka i rubeole, međusobno su zamjenljive vakcine te ako je vaše dijete dobila prvu dozu Priorix, nema nikakvih ograničenja niti problema da druga doza bude Merckov vakcina M-M-R-VaxPRO.

U SAD se ista vakcina nudi pod nazivom MMR-II. MMR vakcine ne izazivaju autizam niti bilo kakve poremećaje u razvoju.

Nuspojave

Ova vakcina je jednako sigurna kao i Priorix, a nuspojave su slične kao one koje se opisuju kod Priorix. Jedna od najčešćih nuspojava nakon davanja ove vakcine jeste pojava temperatura ( iznad 38.5° C ili više) 7 do 15 dana nakon primanja vakcine jer je to period reagovanja (recimo, inkubacija kod morbila traje oko 20 dana, kod rubeole 14-20 dana, a kod zaušnjaka 16-18 dana ili čak duže). Temperatura se ne dešava u svim slučajevima vakcinacije.

Također, može se javiti crvenilo i/ili otok na mjestu davanja vakcine

O drugih reakcija su zabilježeni još i: kratkotrajno pečenje i/ili bockanje na mjestu primjene, bol u zglobovima i/ili oticanje zglobova (koje može da bude prolazno ili hronično), osip, neuobičajeno krvarenje ili neuobičajena pojava modrica ispod kože i oticanje testisa.

Rijetke i vrlo rijetke nuspojave nakon davanje ove vakcine uključuju tešku alergijsku reagiju na neku od komponenti vakcine, epileptični napadi i encefalitis. Naglašavamo da je encefalitis kao nuspojava izuzetno rijetka i proizvođač navodi idući podatak: “encefalitis i encefalopatija, isključujući subakutni sklerozni panencefalitis (SSPE), zabilježeni su otprilike jednom na svakih 3 miliona doza vakcina koje sadrže virus malih boginja, a koje proizvodi Merck & Co., Inc. ”

Bol u zglobovima (atralgija) kao nuspojava je češća kod žena (pogotovo nakon porođaja!) nego kod djece, ali je kratkotrajna i ne ometa normalne aktivnosti.

Način administracije M-M-R-VaxPRO


Ova vakcina se daje intramuskularno (IM) ili supkutano (SC). Najpogodnija mesta za davanje injekcije su anterolateralni predio butine kod mlađe dece i deltoidni predio (nadlaktica) kod starije dece, adolescenata i odraslih osoba. Vakcina treba da se primijeni supkutano kod pacijenata sa trombocitopenijom ili bilo kojim drugim poremećajem koagulacije.

Ko ne smije primiti ovu vakcinu M-M-R-VaxPro?

  1. Trudnice: vakcina sadrži atenuirani virus rubeole koji može biti štetan po plod. Obično se za sve MMR vakcine uzima da treba izbjeći trudnoću 3 mjeseca nakon vakcinacije.
  2. Osobe – djeca sa akutnim infektom, temperatura iznad 38.5 C
  3. Osobe s aktivnom, neliječenom tuberkulozom
  4. Osobe na imunosupresivnoj terapiji, uključujući visoke doze kortikosterioda
  5. Imunosupresirane osobe: humoralna ili celularna (primarna ili stečena) imunodeficijencija, uključujući hipogamaglobulinemiju i disgamaglobulinemiju i SIDA-u, ili simptomatsku HIV infekciju ili starosno-specifičan procenat CD4+ T-limfocita < 25%.

Važno: kad se trudnicama davalo cjepivo protiv ospica ili zaušnjaka nije bilo zabilježeno oštećenje fetusa. Iako se ne može isključiti teoretski rizik, nije prijavljen nijedan slučaj sindroma kongenitalne rubeole na više od 3500 žena podložnih zarazi koje su, ne znajući da su u ranoj fazi trudnoće, bile vakcinisane cjepivom koje je sadržavalo rubeolu.

Stoga, nehotično vakcinisanje trudnica koje još ne znaju da su trudne vakcinama koja sadrže morbile, parotitis ili rubelu ne bi trebalo biti razlog za prekid trudnoće (prema informacijama o produktu, referenca 3).

Obavezno recite doktoru ako vaše dijete ima alergiju na jaje – takva djeca se mogu vakcinisati ovom vakcinom, ali je potrebno da se to uradi oprezno, i da dijete provede nekoliko sati ili čak dan u ustanovi u kojoj se vakcinisalo, kako bi se moglo reagovati ako dođe do reakcije.

Ukoliko je u vašoj porodici bilo slučajeva napada (epileptični napadi i napadi koji liče na to) ili je samo dijete pokazivalo takve napade, recite to pedijatru. Ukoliko Vaše dijete ima poremećaje centralnog nervnog sistema, anamnestički podatak o pojavi konvulzija udruženih sa povišenom temperaturom (febrilne konvulzije) ili konvulzije u porodičnoj anamnezi, trebate potražiti mišljenje ljekara (pedijatar, neuropedijatar…).

Ovo i postojanje neurorizika ne znači da dijete ne smije biti vakcinisano, ali to ovisi od slučaja do slučaja i molimo da samoinicijativno ne odgađate vakcinaciju niti je izbjegavate.

Pročitajte još: Odlaganje MMR vakcine: treba li čekati da dijete prohoda i progovori?

Vakcina s godinu dana: MMR (MRP)

Sastav vakcine M-M-R-VaxPRO

Virusni sojevi (prema EMA i uputstvu lijeka)

Živi atenuisani virus dobijen iz Edmonston B soja morbila (Moraten soj) …….. najmanje 1 x 103 CCID50*

Živi atenuisani Jeryl Lynn™ soj mumpsa (zaušnjaci) …….. najmanje 12,5 x 103 CCID50*

Živi atenuisani Wistar RA 27/3 soj rubeole …….. najmanje 1 x 103 CCID50*

*količina virusa tj. infektivna doza kojom se inficira 50% ćelijske kulture

Kulture stanica (ćelija) na kojima su proizvedeni ovi virusi:

Virus morbila i virus zauški proizvedeni u ćelijama pilećih embriona.

Virus rubele proizveden u WI-38 humanim diploidnim plućnim fibroblastima.

Pomoćne tvari

Prašak: sorbitol; natrijum-fosfat; dinatrijum-fosfat; kalijum-fosfat; dikalijum-fosfat, saharoza; hidrolizovani želatin, medijum 199 sa Henksovim solima (služi za kultivisanje stanica), Eagleov minimalni esencijalni medijum; mononatrijum-L-glutamat, neomicin, fenol-crveno (ne miješati sa spojem zvani fenol!), natrijum-bikarbonat, HCL (dva zadnja za regulaciju pH vrijednosti);

Rastvarač: voda za injekcije.

One služe stabilizaciji vakcine. Nalaze se u malim koncentracijama u dozi vakcine i sigurne su za ljudsku upotrebu.

Efikasnost:

Efikasnost MMR vakcina datih u dvije doze iznosi 97% za morbile, 88% za zaušnjake i 97% za rubeolu.

Napomena: U FBiH je MMR VaxPro 2019. nabavljena kao vakcina protiv morbila, rubeole i zaušnjaka (MMR ili MRP). Ne radi se o ,,novoj” vakcini, nego o testiranoj vakcini koja postoji već duže vrijeme,koja će se koristiti za imunizaciju na spomenute bolesti u narednom periodu, umjesto dosadašnje vakcine Priorix proizvođača GlaxoSmithKline. Jednostavno je Merc s ovom vakcnom dobio tender, a prije toga je MMR vakcina bila Priorix (GSK). Obje vakcine sujednako kvalitetne.

Obratili smo se Zavodu za javno zdravstvo FBiH da nam objasne zašto i kako je Priorix sada zamijenjen drugom vakcinom, koja i kakva je ta druga vakcina i kako se daje. Evo šta su nam rekli:

“Kao rezultat postupka Javne nabave za dodjelu ugovora o nabavi odnosno isporuci cjepiva za imunizaciju djece na području Federacije BiH, za  cjepivo protiv morbila, rubeole i parotitisa odabran je M-M-R-VaxPRO, proizvođača MERCK SHARP & DOHME BV.”

U nastavku: “Ugovori o javnoj nabavi dodjeljeni su kvalificiranim ponuditeljima čije su ponude zadovoljile sve uvjete utvrđene u obavijesti o nabavi i  tenderskoj dokumentaciji (tehnički zadovoljavajuće-prihvatljive ponude), koje su ocjenjene kao najpovoljnije.”

Izvori i reference:

EMA informacije za javnost o MMR VaxPro: https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/m-m-rvaxpro-epar-summary-public_en.pdf

Informacije o produktu: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/m-m-rvaxpro-epar-product-information_en.pdf

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/m-m-rvaxpro-epar-product-information_hr.pdf

Priredila i napisala: Jelena Kalinić, MA, biolog, naučni novinar i bloger Društvo za promociju Prirodnih nauka “Nauka i svijet”

O nama: Društvo “Nauka i svijet” je osnovano 2017. godine, a bavi se promocijom prirodnih nauka, borbom protiv dezinformacija u sferi nauke, protiv pseudonauke i za bolje obrazovanje u STEM oblasti. Predsjednik je prof. dr. Nenad Tanović.