Da li su proizvođači lagali o osobinama vakcina? Da li je istinita tvrdnja na internetu da su priznali kako vakcine nikad nisu testirane na to da reduciraju prenošenje (transmisiju) SARS-CoV-2 koronavirusa?

Tvrdnje na koje ćete naići na internetu, u kojima se optužuju proizvođači mRNA cjepiva/ vakcina protiv COVID-19 da lažu javnosti na temelju videa iz 2020. godine su netačne. Nisu lagali. Ciljevi cjepiva protiv COVID-19 uvijek su bili spriječiti teške bolesti, spriječiti hospitalizaciju i spriječiti smrt. I to je bilo jasno rečeno.

Naučnici, kao i sami proizvođači, su se nadali da će ove vakcine spriječiti i transmisiju, ali transmisija kod vakcinisanih – premda je smanjena, nije u potpunosti spriječena. I to ne znači da ove vakcine nisu dobre: vakcinisani zaista manje šire virus, jer je kod njih i opterećenje virusom manje i probojna infekcija traje kraće.

Početna klinička ispitivanja cjepiva protiv COVID-19 procijenjena su na sigurnost i efikasnost. U odjeljku o ograničenjima izvornog kliničkog ispitivanja, autori navode da svrha istraživanja nije bila procijeniti da li vakcine sprječavaju infekcije, te da bi buduće studije to trebale istražiti.

Proizvođači nikad nisu ni tvrdili da su u kliničkim ispitivanjima ispitivali da li cjepiva/vakcine smanjuju transmisiju


Mnogo nesporazuma ovdje proizlazi iz zabune između toga šta je BOLEST COVID-19 i šta je INFEKCIJA SARS-CoV-2. Infekcija znači da ste kolonizirani virusom SARS-CoV-2 i da se on aktivno razmnaža (replicira) u vama, što znači da ga možete širiti na druge. Bolest je simptomatska, dok infekcija može biti simptomatska ili asimptomatska. To su dva različita ishoda.

Ako imate asimptomatsku infekciju – manje su i šanse da širite virus (recimo manje kašljete i tako manje raspršavate kapljice u kojima ima virusa). I osobe s asimptomatskom infekcijom mogu širiti virus, ali manje.

Što se dogodilo?

Vodeći ljudi u kompanijama koje proizvode ove vakcine nikada nisu ni tvrdili da one smanjuju transmisiju. Dakle, nisu lagali.

Janine Small, predsjednica za međunarodna tržišta u Pfizeru, rekla je Evropskom parlamentu da Pfizer nije znao sprječava li njegovo cjepivo protiv COVID-19 prenos virusa prije nego što je ušlo na tržište u decembru 2020. Ova izjava je pogrešno prenesena i izuzeta iz konteksta.

Dana 3. decembra 2020. godine, izvršni direktor Pfizera, Albert Bourla, rekao je za NBC News da se još uvijek ne zna mogu li cijepljene osobe prenijeti virus drugima. „Mislim da je to nešto što treba ispitati. Trenutno nismo sigurni u to”, rekao je.

Otkako je objavljeno početno kliničko ispitivanje, bilo je mnogo studija koje su procjenjivale efikasnost cjepiva u postizanju navedenih ciljeva, kao i studija koje su ocjenjivale jesu li infekcije spriječene i da li se smanjuje transmisija. Cjepiva su pokazala sposobnost da spriječe da se ljudi zaraze virusom. Stvar je samo u tome da se ovo nije testiralo u kliničkom istraživanju iz decembra 2020. (1).

Ako se ljudi ne zaraze virusom, ne mogu prenijeti infekciju, stoga cjepiva djeluju kako je predviđeno. Naravno, ovdje treba naglasiti kako postoje i probojne infekcije i kako efikasnost vakcina nije 100% te da i vakcinisani mogu da se razbole, ali im je rizik manji.

Studije pokazuju kako efikasnost vakcina u sprječavanju transmisije nije jaka, ali postoje i procjene koje ipak kažu da je ta redukcija oko 50% (2).

Procjene smanjenja infektivnosti i transmisije se provode nakon što se cjepiva odobre

U komentaru objavljenom u časopisu Science (3) Natalie E. Dean, docentica na Odjelu za biostatistiku i bioinformatiku na Sveučilištu Emory Rollins School of Public Health, i M. Elizabeth Halloran, voditeljica programa za biostatistiku, bioinformatiku i epidemiologiju pri Centru za istraživanje raka Fred Hutchinson napisala je da se procjena neizravnih efekata cjepiva, kao što je smanjenje infektivnosti, „obično provodi nakon što je cjepivo odobreno, bilo u opservacionim studijama ili klaster randomiziranim ispitivanjima.”

Izraelska studija u domaćinstvima je pokazala kako postoji redukcija transmisije (4). Vakcinisani ljudi su manje infektivni, pokazala je druga studija iz Science (5).

Viralni videi na internetu su stvoreni da izazovu bijes i ne promiču kritičko razmišljanje ili nauku. Stoga treba biti oprezan sa svakim sadržajem na internetu, pogotovo onim koji ima neobične tvrdnje i ulijeva strah. Izjava je potekla od konzervativnog nizozemskog političara Roba Roosa.

Protivnici cjepiva/vakcina su tvrdili daje ovo dokaz kako je cijela priča oko toga da se vakcinišemo/cijepimo da bismo mislili na druge bila „farsa”. To nije tačno. Cijepljenjem/vakcinacijom djelimično štitimo i druge čak i kada vakcine nisu sterilizirajuće (tj. kada ne sprječavaju infekciju).

Ovaj članak nije tu da brani proizvođače vakcina nego prosto analizira pogrešna tumačenja određenih studija.

Još za čitanje:

Pfizer vakcina

It’s Not News, Nor ‘Scandalous,’ That Pfizer Trial Didn’t Test Transmission (SciCheck)

Posts mislead on Pfizer COVID vaccine’s impact on transmission (AP)

Fact Check-Preventing transmission never required for COVID vaccines’ initial approval; Pfizer vax did reduce transmission of early variants (Reuters)

Još – da li su iz Pfizer lagali možete naći na Youtubu kanalu Debunk the funk with dr. Wilson, koji vodi molekularni biolog dr. Daniel Wilson.

Reference:

  1. Polack FP ,  Thomas SJ ,  Kitchin N , et al; C4591001 Clinical Trial Group. Safety and efficacy of the BNT162b2 mRNA covid-19 vaccineN Engl J Med. 2020.
  2. Shah ASV, Gribben C, Bishop J, Hanlon P, Caldwell D, Wood R, Reid M, McMenamin J, Goldberg D, Stockton D, Hutchinson S, Robertson C, McKeigue PM, Colhoun HM, McAllister DA. Effect of Vaccination on Transmission of SARS-CoV-2. N Engl J Med. 2021 Oct 28;385(18):1718-1720. doi: 10.1056/NEJMc2106757. Epub 2021 Sep 8. PMID: 34496200; PMCID: PMC8451182.
  3. Dean NE, Halloran ME.Protecting the herd with vaccination. Science 2022;375:10889. doi:10.1126/science.abo2959 pmid:35271331
  4. Prunas O, Warren JL, Crawford FW, Gazit S, Patalon T, Weinberger DM, Pitzer VE. Vaccination with BNT162b2 reduces transmission of SARS-CoV-2 to household contacts in Israel. Science. 2021 Dec 20:2021.07.13.21260393. doi: 10.1101/2021.07.13.21260393. Update in: Science. 2022 Jan 27;:eabl4292. PMID: 34981074; PMCID: PMC8722617.
  5. Hayek S, Shaham G, Ben-Shlomo Y, Kepten E, Dagan N, Nevo D, Lipsitch M, Reis BY, Balicer RD, Barda N. Indirect protection of children from SARS-CoV-2 infection through parental vaccinationScience. 2022 Jan 27

Autor: Jelena Kalinić, MA, biolog, naučni novinarka i naučna kumunikatorka, Društvo za promociju “Prirodnih nauka “Nauka i svijet”, blog Quantum of Scienceposjeduje WHO infodemic manager certifikat i Health metrics Study design & Evidence based medicine trening. Dobitnica EurekaAlert (AAAS) Felowship 2020. za naučne novinare. Short -runner, drugo mjesto u izboru za European Science journalist of the year za 2022. godinu.

da li su proizvođači vakcina lagali, Pfizer, mRNA transmisija Nauka Govori, Vakcine djeluju, Rob Roos