Preprint koji dolazi iz Danske pokazuje da osobe koje su primile booster manje prenose virus tj. infekciju uzrokovanu omikron varijantom na članove svog domaćinstva u slučaju da se ipak i sami zaraze.

Treća doza povećava zaštitu od infekcije omikron varijantom ali ne štiti u potpunosti. Zaštita od infekcije je negdje između 70 i 75%, a zaštita od komplikacija je ipak mnogo viša.. No ako i dođe do infekcije, oni koji su primili buster imaju manji rizik prenosa na članove svog domaćinstva. Već od prije znamo da zbog načina prenosa i dužine izloženosti, COVID-19 se najviše i širi među članovima istog domaćinstva.

Rad na preprint platfromi medRXiv (ovdje je potrebno naglasiti da preprint radovi još nisu recenzirani i objavljeni i treba im pristupiti s oprezom) iz Danske razmatra prenosivost omikrona u odnosu na Deltu za necijepljene, cijepljene i one koji su primili buster tj. treću dozu.
Praćeno je 6397 sekundarnih infekcija unutar 11 937 danskih domaćinstava.

Glavni rezultat je da za necijepljene, omikron ima sličan prenos kao Delta dok cijepljeni i bustani imaju mnogo veću vjerovatnost da će prenijeti Omicron nego Delta.


Neki će pogrešno protumačiti da ovaj rezultat znači da će kod infekcije Omicronom cijepljena/bustana osoba mnogo vjerovatnije prenijeti virus na druge nego necijepljena osoba, a cijepljenje će pogoršati prijenos.

Ali to ovdje nije ispravno tumačenje.

Naučnici su izračunali relativnu vjerovatnost prenosa bez obzira na to jesu li necijepljeni/cijepljeni/bustani i otkrili da su necijepljeni imali 1,41x veću vjerovatnost da će infekciju prenijeti na člana domaćinstva nego cijepljeni, a oni koji su primili buster imaju manji rizik da će inficirati člana domaćinstva (0,72x).

Drugim riječima, vjerovatnost prenosa virusa na ukućane u slučaju omikrona pri probojnoj infekciji vakcinisanih je veća nego za delta varijantu, ali u svakom slučaju mnogo manja nego za nevakcinisane.

Napisala: Jelena Kalinić, biolog, naučni novinar i komunikator