Инспекцијски поступак у процесу имунизације дјеце у Федерацији ФБиХ смо описали у тексту овдје. Обратили смо се Републичкој Управи за инспекцијске послове у РС да нам објасне како тече инспекцијски поступак ако роддителј не вакцинише дијете у овом ентитету и колики су износи казни за ово. Преносимо Допис Инспектората Републике Српске у цјелости.

Законски оквир за инспекцијски поступак у процесу имунизације дјеце

Законом о заштити становништва од заразних болести и Правилником о имунизацији и хемопрофилакси против заразних болести дефинисано је, да између осталог обавезна имунизација обухвата систематску имунизацију дјеце и омладине одређеног узраста.

Систематску имунизацију започиње здравствена установа у којој је дијете рођено, а наставља надлежна организациона јединица дома здравља на чијем подручју дијете има пребивалиште. Надлежна служба дома здравља сачињава евиденцију свих лица која подлијежу систематској имунизацији, формира картотеку, планира и спроводи имунизацију, води евиденцију о томе, те лицу које се имунизује заказује наредни термин систематске имунизације.

Вакцинални статус лица које подлијеже систематској имунизацији провјерава се тако што надлежна организациона јединица дома здравља у којој се спроводи вакцинација, у прописаним роковима, врши ревизију картотеке. Лице за које се утврди да нема уредан вакцинални статус позива се на вакцинацију. Уколико се ради о малољетном лицу, обавјештава се један од родитеља/старалаца лица које се вакцинише.

Казне

С обзиром да систематску имунизацију проводе здравствене установе које воде евиденцију о истој, уколико родитељ или старатељ одбије да изврши систематску имунизацију, здравствена установа о томе треба да обавијести здравствену инспекцију. На основу података достављених од здравствених установа, здравствени инспектори су у протеклим годинама позивали родитеља да се изјасне да ли и даље одбијају вакцинацију, при чему им се још једном указује на ризик од невакцинисања, као и на новчане казне које закон предвиђа. Новчана казна за родитеља који одбије да вакцинише дијете вакцином из програма систематске имунизације  износи  од 100 КМ до 1.000 КМ.

У правилу, након разговора са инспектором, већина позваних родитеља прихватила је да вакцинише дијете, а било је и случајева гдје су родитељи тражили додатно вријеме због тренутног здравственог стања дјетета. Против родитеља који су изричито одбили вакцинацију, инспектори су у протеклим годинама подносили захтјеве за покретање прекршајног поступка пред надлежним судовима.

На основу података достављених од здравствених установа, у 2018. години инспектори су упутили службени позив за 100 родитеља, а против њих 35 који су изричито одбили вакцинацију, инспектори су поднијели захтјеве за покретање прекршајног поступка пред надлежним судом. У 2019. години здравствене установе су овом органу доставиле податке за 33 родитеља, а против њих шест покренут је поступак пред судом. У овим поступцима судови су различито одлучивали, изрицали су новчане казне, условне казне или је поступак обустављен јер су родитељи у међувремену обезбиједили вакцинацију дјетета.

Према информацијама којима располаже здравствена инспекција, стање по питању обавезне вакцинације се значајно поправља, чему поред смањеног интензитета антивакциналне кампање значајно доприноси правовремено и објективно  информисање јавности и родитеља од стране компетентних здравствених радника.

С обзиром на интезивне активности које проводи ЈУ „Институт за јавно здравство“ Републике Српске, још једном апелујемо на родитеље да испоштују ову законску обавезу јер циљ инспекције није кажњавање родитеља већ заштита дјеце од болести које могу имати кобне посљедице. Важно је нагласити да набавку свих вакцина за дјецу врши ЈУ „Институт за јавно здравство“ Републике Српске.