Vakcine su jedan od najvećih izuma biomedicine i spašavaju ogroman broj života širom svijeta. Svjetska zdravstvena organizacija procjenuje kako godišnje vakcine spasu 2-3 miliona života. Vakcine poboljšavaju kvalitet života, smanjuju rizik od smrti djece ispod 5 godina, produžavaju starijim osobama život. Cjeloživotna vakcinacija je najbolji način kontrole bolesti i doprinosi poboljšanju kvaliteta zdravlja, a time, posredno, i života.

Protiv 29 bolesti postoje razvijene vakcine, no ne daju se u svakoj zemlji sve te vakcine. Uobičajene vakcine kod nas su vakcine protiv morbila, zaušnjaka i rubeole (MMR), polija (kao inaktivna vakcina u nekim kombinovanim vakcinama poput Pentaxim), vakcine protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja, protiv gripe, COVID-19…

Važno: ako je vaše dijete zbog krizne situacije izazvane pandemijom propustilo neke vakcine, možete ih nadoknaditi i molimo vas dato uradite. Oko 25 miliona djece širom svijeta je propustilo redovne vakcine.

Cjeloživotna vakcinacija: odrasli, i naročito osobe treće životne dobi

Važno je imati svijest da s vakcinacijom nismo završili kada prođe period djetinjstva i adolescencije. U odrasloj dobi je potrebno primiti neke dodatne vakcine – ili nove, ili bustere (pojačivače, revakcine) već primljenih vakcina.

Nažalost, MMR vakcina još uvijek nije u BiH dostupna za odrasle. Za odrasle osobe bi bilo važno da povremeno obnove vakcine protiv tetanusa ili, još bolje, da svakih 10-tak godina prime vakcinu protiv tetanusa, difterije i velikog kašlja.

Također, pametno je primiti i vakcinu protiv gripe, naročito ako ste stariji od 65 godina ili imate neku hroničnu bolest. Za osobe treće dobi bi bilo naročito dobro primiti upravo kombinovanu vakcinu protiv tetanusa, difterije i velikog kašlja, koja, nažalost, još nije dostupna u BiH iako se u zemljama Zapada praktično rutinski daje starijim osobama. Za starije je preporučljiva i vakcina protiv herpesa.

Trudnice bi trebale primiti vakcinu protiv tetanusa ili protiv tetanusa, difterije i velikog kašlja (DTaP) te vakcine protiv gripe i protiv COVID-19.

Vakcine koje nedostaju ponuđene bar kao elektivne za djecu su vakcina protiv rotavirusa, protiv HPV i pljuskavica. Nadajmo se da će ove vakcine uskoro biti ponuđene kao izborne.

Svjetska Sedmica imunizacije 2022. se održava pod motom “Dug život za sve!” i stavlja akcenat na to koliko je važna cjeloživotna vakcinacija.

Kalendar imunizacije za djecu i omladinu FBiH možete naći ovdje, a RS ovdje.

O tome koje je vakcine potrebno primiti u trudnoći više čitajte ovdje.

Pronađite u meniju čitavu temu vakcinacije protiv COVID-19

Ne zaboravite – VakcineBa potkrepljuju informacije o vakcinama relevantnim naučnim radovima, koji su obično navedeni u hipertekstu, ali i na kraju teksta, u referencama te se savjetuje s biomedicinskim stručnjacima i farmaceutima za tumačenje informacija i savjete.

Reference:

  1. Philip RK, Attwell K, Breuer T, Di Pasquale A, Lopalco PL. Life-course immunization as a gateway to health. Expert Rev Vaccines. 2018 Oct;17(10):851-864. 

Napisala: Jelena Kalinić, biolog, naučni novinar i komunikator, posjeduje WHO infodemic manager certifikat i Health metrics Study design & Evidence based medicine trening.