Dugi kovid (dugotrajni kovid) je termin kojim se opisuje pojava zadržavanja simptoma COVID-19 nekoliko sedmica i mogu trajati mjesecima. Istraživanja pokazuju kako vakcinacija ponešto smanjuje rizik od ovog neugodnog sindroma, mada postoje različite procjene koliko. Danas se dugi kovid odvaja od postkovid sindroma i smatraju se različitim stanjima. Postkovid sindrom su oni simptomi koji se razviju tokom infekcije ili nakon prebolijevanja, konzistentni sa simptomima kovida, a koji traju duže od 12 sedmica.

Treba naglasiti da dugotrajni/dugi kovid ne nastaje samo nakon prebolijevanja težeg oblika bolesti. Dosta ljudi koji su imali slabiji oblik i bili samo na kućnom liječenju, te onih koji su imali asimptomatski kovid iskusilo je dugi kovid.

Dugi kovid: simptomi

Simptomi i poremećaji pokriveni pod skupnim terminom dugi kovid variraju, a čak oko 40% preboljelih ima simptome i sedam mjeseci nakon prebolijevanja. Najčešće se opisuju hronični umor, malaksalost, nedostatak daha, čak i pri nekim uobičajenim aktivnostima. Opisani su još i bol  u prsima, miokarditis, perikarditis, palpitacija srca, skokovi u vrijednostima nekih markera poput serumskog troponina, aspartat aminotransferaze i alanin aminotransferaze kao i prolongirano više vrijednosti D-dimera.

Postkovid sindrom uključuje i oštećenja jetre, bubrežne insuficijencije, pad broja T i B limfocita, različite neurološke problema, depresiju i poremećaj sna. Tu treba spomenuti i simptome poput produženog kašlja, oštećenja pankreasne funkcije, pojave post-kovid dijabetesa, mučnine, proljeva, veće sklonosti koagulopatijama, odnosno poremećajima zgrušavanja krvi, i oštećenje krvnih sudova.

Gotovo jedna trećina ljudi koji su otpušteni nakon liječenja od COVID-19 ponovno bude primljena u roku od šest mjeseci, a 12% umre unutar šest mjeseci nakon prvog otpusta. Ponovne hospitalizacije i smrtni slučajevi se događaju ponajviše zbog oštećenja pluća ili srca usljed prebolijevanja COVID-19.

Potpuna vakcinacija protiv COVID-a 19 ne samo da smanjuje rizik od zaraze, već i od infekcije koja se pretvara u produženi COVID, navodi se u istraživanju koje je vodio Kraljevski koledž u Londonu.

Procjene koliko vakcinacija smanjuje rizik od ove komplikacije se kreću od 40 do 80%.

Agencija za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva je nedavno objavila preliminarne podatke o efikasnosti vakcinacije protiv dugog kovida. Prema ovim podacima, vakcinisani imaju nižu stopu dugotrajnog COVID-a nakon probojne infekcije od onih koji nisu nikako vakcinisani, pa su inficirani.

Preprint, još nerecenzirana studija iz Izraela, koja je rađena na uzorku od nekoliko hiljada ljudi koji su bili potpuno vakcinisani, nepotpuno vakcinisani ili nevakcinisani, pokazala je kako su osobe koje su primile dvije ili tri doze vakcina imali oko 50% do 80% manju vjerovatnost da će prijaviti sedam od 10 najčešćih simptoma postkovid sindroma, koji uključuju nedostatak zraka, glavobolju, slabost i bol u mišićima.

Jedna druga preprint studija je analizirala elektronske medicinske kartone kovid pacijenata u SAD.  Pokazalo se da oni koji su primili bar jednu dozu vakcine imaju 7-10X manji rizik od dugog kovida 12-20 sedmica nakon infekcije u poređenju sa nevakcinisanima.

Neke druge studije, pak, nisu pokazale tako visoko smanjenje rizika, nego pokazuju smanjenje od oko 41% kod oko 3000 dvostruko vakcinisanih osoba. Naučnici i ljekari smatraju kako 41% nije dovoljno, međutim, studije koje daju više procjene su ohrabrujuće.

Nekoliko studija koje su proučavale kako bi imunizacija moglo smanjiti rizik od dugotrajnog COVID-a dalo je različite rezultate. Ali ukupni trend sugeriše da je rizik smanjen za otprilike polovicu kod osoba koje se zaraze nakon vakcinacije. Vakcine su dobar, mada ne savršen štit zaštite od post-kovid simptoma.

Pročitajte više o velikoj JAMA studiji o učinkovitosti boostera.

Više o utjecaju vakcinacije protiv COVID-19 na osobe sa srčanim problemima, visokim pritiskom i dijabetesom

Preporuke za COVID-19 vakcinaciju bubrežnih bolesnika.

Sadržaj je kreiran u okviru saradnje #NaukaGovori Društva “Nauka i svijet” i platforme Raskrinkavanje.ba/UG Zašto ne?

Napisala: Jelena Kalinić, biolog, naučni novinar i komunikator, posjeduje WHO infodemic manager certifikat i Health metrics Study design & Evidence based medicine trening, short-listed za European sscience journalist of the year 2022.

Reference:

  1. The effectiveness of vaccination against long COVID: A rapid evidence briefing

2. Association between vaccination status and reported incidence of post-acute COVID-19 symptoms in Israel: a cross-sectional study of patients tested between March 2020 and November 2021. Paul Kuodi, Yanay Gorelik, Hiba Zayyad, Ofir Wertheim, Karine Beiruti Wiegler, Kamal Abu Jabal, Amiel A. Dror, Saleh Nazzal, Daniel Glikman, Michael Edelstein. medRxiv 2022.

3. Reduced Incidence of Long-COVID Symptoms Related to Administration of COVID-19 Vaccines Both Before COVID-19 Diagnosis and Up to 12 Weeks After. Michael A. Simon, Ryan D. Luginbuhl, Richard Parker. medRxiv 2021.

4. Mumoli N, Conte G, Evangelista I, Cei M, Mazzone A, Colombo A. Post-COVID or long-COVID: Two different conditions or the same? J Infect Public Health. 2021 Oct;14(10):1349-1350. doi: 10.1016/j.jiph.2021.08.019. Epub 2021 Aug 18. PMID: 34426096; PMCID: PMC8372476.

Nauka govori