Udruženje ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u Bosni i Hercegovini preporučuju ovim bolesnicima vakcinaciju protiv COVID-19. Dijalizni pacijenti su u toku prvih faza imunizacije protiv ove bolesti bili prioritet za vakcinaciju. Međutim, postoje slučajevi u kojima dijalizni i drugi bubrežni bolesnici nisu imali informacije o važnosti vakcinacije protiv ove bolesti ili su podlegli dezinformacijama. Postoje slučajevi ovih bolesnika koji su ili podlegli ili su imali teške slike COVID-19 i jedva se izvukli jer su ih njihovi ukućani nagovorili da se ne vakcinišu. Bubrežni bolesnici, nezavisno od toga jesu li dijalizni, transpalnirani ili nisu bi trebali rpimiti ove vakcine. Hronične bolesti bubrega NISU KONTRAINDIKACIJA za vakcinaciju protiv COVID-19.

Ove preporuke je napisala dr. Enisa Mešić i možete ih naći na stranicama UNDT BiH.

Dijalizni bolesnici i osoblje, te transplantirani bolesnici su jedan od prioriteta za vakcinaciju protiv COVID-19, posebno bolesnici koji su na Listi čekanja.

Izbor vakcine:

mRNA vakcine kao što je Pfizer/BioNTech i Moderna su sigurne za upotrebu u navedenim grupama bolesnika

DNA vakcina ASTRA-Zeneca sa adenovirusom kao vektorom se takođ smatra sigurnom i mogućom za upotrebu u ovih grupa bolesnika, kao i za opću populaciju, a prema najnovijim informacijama iz Evropske agencije za lijekove gdje se navodi da korist od vakcije daleko prevazilazi potencijalne, vrlo rijetke neželjene efekte.

Bubrežni bolesnici, dijalizni, transplantirani bolesnici- vrijeme vakcinacije:

Vakcinaciju dijaliznih bolesnika i transplantiranih bolesnika koji su transplantirani prije više od 6 mjeseci (eventualno 3 mjeseca ako su dobili baziliksimab u indukciji) i ako se nisu liječili od akutnog odbacivanja u periodu 3-6 mjeseci prije predviđene vakcinacije, treba započeti odmah.

Imuni odgovor se u većini slučajeva postiže nedjelju dana poslije II doze vakcine, tako da se eventualne transplantacije planiraju prema tom kriteriju.

Kandidati za živu rodbinsku transplantaciju, svakako treba da se vakcinišu. Potencijalni primaoci, znači dijalizni bolesnici su već na Listi čekanja, a potencijalni davaoci takođe treba da se vakcinišu vodeći računa o tome da se imunitet postiže nedjelju dana nakon II doze vakcine.

Da li je vakcinacija preduvjet za živu rodbinsku transplantaciju?

Postoji vrlo malo dostupnih izvora informacija o tome jer se u većini zemalja koje imaju veliki broj transplantacija, rade transplantacije od umrlih donora. U ovom trenutku možemo smatrati da je vakcinacija preduvjet za rodbinsku transplantaciju jer su odgovarajuće vakcine dostupne širom svijeta. U živoj rodbinskoj ili nerodbinskoj transplantaciji, dvostruko je veći ulog i dvostruko veći rizik lošeg ishoda u slučaju infekcije virusom SARS-CoV-2.

Internacionalno nefrološko društvo (ISN), Evropska renalna asocijacija – Evropska asocijacija za dijalizu i transplantaciju (ERA-EDTA) i Američko nefrološko društvo (ASN) su u martu 2021. godine objavili zajedničku Izjavu o vakcinaciji dijaliznih bolesnika protiv COVID-19 (prilog 1). U Izjavi se urgira da se u što kraćem vremenu svi dijalizni bolesnici i osoblje cijepe protiv COVID-19 zbog povećanog rizika obolijevanja i težine kliničke slike u oboljelih.

Nature Reviews Nephrology je u februaru 2021. godine objavio članak (Windpessl M, Bruchfeld A, Anders HJ et all. COVID-19 vaccines and kidney disease. Nature Reviews Nephrology 2021.  U članku se navodi da sva velika nefrološka udruženja smatraju da je prioritet vakcinisati hronične bubrežne bolesnike i transplantirane bolesnike, ali da zasada ne postoje validni dokazi da li je vakcina efikasna u tih bolesnika kao i u općoj populaciji. Kad je riječ o izboru vakcine, navodi se da su takve grupe bolesnika imunokompromitirane i da se ne preporučuje koristiti vakcina sa živim virusom ili sa vektorom virusa koji se može replicirati. Smatra se da su u ovom trenutku mRNA vakcine potentnije i da mogu pružiti bolju zaštitu takvim bolesnicima. Dalje se preporučuje da se monitoriraju antitijela nakon vakcinacije dijaliznih bolesnika i da se prati imunitet.

Preporuke Hrvatskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju Hrvatskog liječničkog zbora za cijepljenje protiv SARS-CoV-2 bolesnika s kroničnom bubrežnom bolešću, autoimunom bubrežnom bolešću koji dobivaju imunosupresiju, bolesnika na dijalizi i bolesnika s presađenim bubregom ili gušteračom i bubregom. Druga objava 22.02.2021. Autori Zibar L, Knotek M, Altabas K, Laganovic M). U navedenim preporukama (Reference prilog 2) u detalje je navedeno kako, kada i čime vakcinisati bolesnike koji čekaju transplantaciju (imati u vidu da se preporuke uglavnom odnose na transplantaciju od umrlog davaoca) i koji su već transplantirani.

Pročitajte kod kojih je još stanja i bolesti preporučena vakcinacija protiv COVID-19 ovdje i ovdje.