Sarajevo, 21. januar 2022. – Rak grlića maternice je drugi najučestaliji karcinom kod žena u svijetu, čiji se uzrok u više od 99% slučajeva povezuje sa humanim papiloma virusom (HPV). Skoro svaki slučaj raka grlića maternice može biti spriječen redovnim skriningom grlića (PAPA test) i HPV vakcinacijom, ako se otkrije u ranoj fazi rak grlića maternice se može izliječiti.  Međutim, iako je gotovo u potpunosti preventabilan, svake sedmice u prosjeku tri žene preminu od raka grlića maternice u Bosni i Hercegovini.

Zaštita: primarna prevencija, PAPA i HPV vakcinacija

Kako je rekao dr Enis Hasanović, direktor Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo: „Zavod za zaštitu žena i materinstva Sarajevo kontinuirano, godinama unazad, radi na ranom otkrivanju i prevenciji karcinoma grlića materice. Do sada nismo imali program primarne prevencije- kroz HPV vakcinaciju, koja je jedini način da se spriječi pojava ovog karcinoma. Stoga smo skupa sa direktoricom Zavoda za javno zdravstvo KS uz podršku UNFPA inicirali proces izrade Programa uvođenja HPV vakcinacije u KS, koji želimo da bude prihvaćen i proširen na cijeloj teritoriji BiH. Naš rad se u velikom procentu bazira na sekundarnoj prevenciji ovog karcinoma kroz redovne preglede i uzimanje PAPA briseva, te otkrivanje promjena na cerviksu u ranim stadijima displazija i početnog karcinoma, kada je izlječenje 100%.”

Tokom prethodne 2021. godine, u Zavodu je uzeto 15.000 PAPA briseva.

Hasanović dodaje kako smatra da je idealna kombinacija primarna prevencija kroz vakcinaciju koju ćemo uvesti, uz redovne preglede kod ginekologa i uzimanje PAPA briseva po preporukama. Ako uzmemo u obzir da je ovaj karcinom na taj način potpuno preventabilan i može se spriječiti ili veoma rano otkriti, onda je i jedna jedina smrt od ovog karcinoma, u razvijenim društvima, nedopustiva“.

“U Kantonu Sarajevo, među deset vodećih registriranih oboljenja tokom 2020. godine maligne neoplazme (C00-C96) su bile na devetom mjestu. Ukupna stopa oboljevanja od karcinoma cerviksa (prevalence) prema zadnjim podacima Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo iznosi 31 na 100.000 stanovnika.

Virus uzročnik raka grlića materice

Danas je poznati uzročnik koji izaziva rak grlića maternice, a to je najčešće infekcija humanim papilloma virusom (HPV). Ovaj uzročnik je prisutan kod svih žena kojima je rak grlića materice dijagnosticiran. Vakcinacija protiv HPV infekcije je iznimno važna, jer se na ovaj način skoro sasvim sprečava nastanak karcinoma cerviksa i kondiloma. Od 2006. godine je u preko 160 zemalja odobrena primjena HPV vakcina te je uvedena u nacionalne programe imunizacije u najmanje 40 zemalja. MI želimo dostići taj standard”, istakla je prof. dr. Aida Pilav, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

Podizanje svijesti o HPV vakcini i njenoj važnosti

U sveobuhvatni pristup prevenciji i kontroli raka grlića materice potrebno je uključiti i HPV vakcinaciju, te skrining žena radi otkrivanja raka grlića maternice u ranoj fazi. Ministar zdravstva Kantona Sarajevo, prof. dr. Haris Vranić je naglasio: „Kantonalno Ministarstvo zdravstva se generalno zalaže za provođenje preventivnih programa. Prema ugledu na zemlje u Regionu, ovo ministarstvo u 2022. godini planira pokrenuti Pilot vakcinaciju protiv HPV virusa za djecu uzrasta od 11 godina. Program HPV vakcinacije u Kantonu Sarajevo je razvijen u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Zavodom za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo i UNFPA BiH, Populacijskim fondom Ujedinjenih nacija.

U svrhu implementacije ovog programa Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je obezbijedio sredstva za 2022. godinu. U narednom periodu, primarni ciljevi Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo će biti podizanje svijesti o prisustvu HPV infekcije, provođenje kontinuirane edukacije roditelja i djece o HPV vakcini kao i osiguravanju prava na besplatno i dobrovoljno vakcinisanje, uvođenje HPV vakcinacije za djecu školskoga uzrasta u program vakcinacije, obezbjeđivanje dostupnosti vakcinacije u Kantonu Sarajevo i za ostale starosne grupe, te stvaranje navika za vršenjem redovnih godišnjih ginekoloških pregleda.”

Program vakcinacije protiv HPV-a u Kantonu Sarajevo će poslužiti kao model za ostale dijelove BiH

U cilju podizanja svijesti stanovništva o značaju HPV vakcinacije biti će organizovana kampanja koju će podržati UNFPA ured u BiH. „Prevencija raka grlića maternice je u samom centru mandata UNFPA u skladu sa  osiguranjem  univerzalnom pristupu reproduktivnom zdravlju.

Stoga UNFPA podržava Kanton Sarajevo, kao i druga područja u Bosni i Hercegovini, da ojačaju kapacitete u prevenciji raka grlića maternice. Naš fokus je na provođenju programa vakcinacije protiv HPV-a, uključujući podizanje svijesti, kao ključnu komponentu svih programa prevencije, kako bi se osiguralo da pojedinci mogu donositi informirane odluke o svome zdravlje.

Program vakcinacije protiv HPV-a u Kantonu Sarajevo će poslužiti kao model za ostale dijelove BiH. Na ovaj način doprinosimo ostvarivanju prava na tjelesnu autonomiju i ciljeva Strategije za ubrzanje eliminacije raka grlića maternice (SZO) prema kojem do 2030.godine države trebaju postići da 90% djevojaka u dobi do 15 godina bude vakcinisano protiv HPV-a“, rekao je John Kennedy Mosoti, predstavnik UNFPA, Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu.

Sve što trebate znati o Gardasil 4 HPV vakcini pročitajte ovdje.

NAPOMENA: Vakcine.ba su samo prenijele službeno saopštenje UNFPA, Zavoda za materinstvo, Ministarstva zdravstva KS i Zavoda za javno zdravstvo KS. Vakcine.ba ne odgovaraju za sadržaj saopštenja i nemaju informacije o tome kada implementacija programa počinje, koliko doza je obezbijeđeno, koja je tačno vakcina u pitanju, kako se prijaviti. Doze u sklopu ovog programa su namijenjene za djecu 11-12 godina, a ne i za odrasle osobe.