Jedno od čestih pitanja koje dobijemo u sekciji komentara na ruštvenim mrežama na našoj FB stranici jeste – ako je imunizacija kontraindicirana u slučaju anafilakse, ko je i kada, da li je IKADA, ijedno dijete testirano na ove alergije?!
“Ko je prijavio ozbiljnija neželjena dejstva i kad je pokrenut postupak utvrđivanja odgovornosti? A sve to je obaveza po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i navedenom pravilniku.”, pisalo je u jednom od pitanja.

Dakle – kako znati da li je neko alergičan na neki sastojak vakcina?

Za identifikaciju da je neko alergičan na nešto koriste se testiranja – i to ili se alergen nanosi na kožu ili se uzima krv. Ovo nisu nimalo bezbolne i lagane procedure i koštaju.

Komponetne vakcina/cjepiva su poznate i javno dostupne. I to nije sve – vakcinacija se može raditi i u slučajevima alergije, ali u posebnim uslovima.

Primjerice, dijete s visokim stepenom alergije na ovalbumin, može se ako vakcinisati u bolničkim uvjetima no i dalje mu vakcinacija nije kontraindicirano jer je ovalbumina u pikogramima, zaemarljivo maloj količini. Alergiju na jaja ljudi u pravilu pokazuju u drugom dijelu dojenačke dobi. Da bi se dijete testiralo na alergene – to znači da postoji medicinska indikacija po kojoj ljekar piše uputnicu za testiranje, ono se ne dobiva po osobnoj želji roditelja.

Za testirati na neki alergen djecu se izlaže desetcima i hiljadama puta većim količinama istog alergena nego se može naći u vakcinama. Također, taj je proces uvijek invazivan i izvor boli za dijete. Djeca koja prolaze kroz ovaj proces su pravi mali heroji.

U praksi su anafilaktički reakcije manje pojavnosti od 1 na milion doza. Dakle – veoma, veoma rijetko.

Nečija kriva interpretacija dokumenta (obično su to pravilnici o imunizaciji različitih zemalja) ne opravdava bol, patnju niti trošak nepotrebnog testiranja djece.

Više: Alergije i vakcine: riječ pedijatra Borka Rajiča

Autor: Jelena Kalinić, MA, biolog, naučna novinarka, Društvo za promociju “Prirodnih nauka “Nauka i svijet”,  posjeduje WHO infodemic manager certifikat i Health metrics Study design & Evidence based medicine trening. Dobitnica EurekaAlert (AAAS) Felowship 2020. za naučne novinare. Short -runner, drugo mjesto u izboru za European Science journalist of the year za 2022. godinu.