Vakcina protiv pertusisa (velikog kašlja) se daje zajedno s nekim drugim vakcinama. Prije se davala cjelostanična vakcina, pa se poslije prešlo na acelularnu vakcinu protiv pertusisa. Ovde govorimo o tome zašto se prešlo na drugu vakcinu, razlikama između te dvije vakcine i trajnosti imuniteta koji pruža ova vakcina.

Pertusis (hripavac, veliki kašalj, magareći kašalj) je bakterijska respiratorna infekcija uzrokovana bakterijom Bordetella pertussis. Glavna manifestacija ove bolesti je dugotrajni kašalj koji traje mnogo sedmica, obilježen karakterističnim intenzivnim paroksizmima koji često završavaju karakterističnim zvukom. Ako nema vakcinacije, gotovo sva djeca će oboljeti od hripavca. Više o samo bolesti možete pročitati na linku ovdje. Zahvaljujući razvoju vakcina protiv ove bolesti, pojavnost hripavca među djecom se smanjila. Međutim, osobe treće životne dobi mogu dobiti veliki kašalj i potrebno se docjepljivati s vremena na vrijeme u toku životu, kako stečeni imunitet na ovu bolest ne bi opao.

Koje se vakcine protiv pertusisa (velikog kašlja) danas koriste?

Današnje vakcine koje štite od velikog kašlja su tzv. acelularne vakcine i obično ova vakcina ide u kombinaciji s vakcinom protiv difterije (D) i tetanusa (T), te je skraćenica za ovu vakcinu DTaP. Ovo “aP” je oznaka za acelularnu vakcinu protiv pertusisa. Primjeri ovakvih vakcina, s ove tri komponente su Daptacel (od Sanofi Pasteur, za dječicu od 6 sedmica do 7 godina), Adacel (od Sanofi Pastuer, za djecu od 11 godina i odrasle) te Boostrix (od GSK, za starije od 11 godina).

Acelularnu vakcinu protiv velikog kašlja/pertusisa sadrži i petovalentna vakcina Pentaxim (od Sanofi Pasteur). To je DTaP-IPV-HiB vakcina, dakle, ona štiti od difterije, tetanusa, velikog kašlja, dječije paralize (inaktivirana IPV vakcina) i bolesti uzrokovanih bakterijom Haemophilus influenzae tip B. Više o ovoj vakcini, kada se daje, njenom sastavu, nuspojavama i kontraindikacijama možete pročitati u tekstu koji smo posvetili Pentaxim vakcini. To je vakcina koja se koristi u BiH i u obaveznom je programu imunizacije u oba entiteta i Distriktu Brčko (kalendar imunizacije FBiH je ovdje, a RS i Distrikt Brčko ovdje).

Još jedna vakcina koja sadrži acelularnu komponentu protiv pertusisa je Infanrix Hexa (proizvođač GSK). Ovo je šestovalentna vakcina, štiti od 6 bolesti. To je DTaP-IPV-HiB-HepB vakcina. Dakle, štiti od istih bolesti kao i Pentaxim, a dodatno štiti i od hepatitisa B. Daje se u Hrvatskoj, u sklopu obaveznog programa imunizacije, dok se u BiH vakcina protiv hepatitisa B daje zasebno.

Hexacima je također kao i Infanrix šestovalentna vakcina sastava DTaP-IPV-HiB-HepB, a proizvodi je Sanofi Pasteur.

Šta je acelularna vakcina protiv pertusisa (velikog kašlja)?

To što je vakcina acelularna, znači da ne sadrži cijele ćelije/stanice uzročnika ove bolesti, nego samo neke dijelove ove bakterije. Recimo, toksin bakterije, neke proteine bakterije.

Boljim upoznavanjem biologije bakterije koja uzrokuje ovu bolestu, utvrđeno je da najbolju imunogeničnost, odnosno odgovor našeg organizma uzrokuju pertusis toksin, zatim filamentozni hemaglutinin protein ove bakterije, kojim se ona “zalijepi” za epitelne ćelije u našem respiratornom traktu, pa protein pertaktin i fibrije ove bakterije, nastavci na površini ovih mikroorganizama. Nemojte da vas plaši to što u ovoj vakcini ima toksina bakterije – on nam je zapravo najvažniji da pobudi imunološki sistema našeg organizma protv ove bakterije. Ovaj toksin patogene bakterije je na poseban način onesposobljen da u vakcini nama ne može naškoditi.

Dakle – u acelularnoj vakcini protiv pertusisa/hripavca/velikog kašlja NEMA uzročnika ove bolesti. Ova vakcina je sigurna i efikasna i u upotrebi je dugi niz godina.

Cjelostanična vakcina protiv pertusisa

Prvo je razvijena cjelostanična vakcina protiv pertusisa. Ona je bila bila suspenzija cijelog organizma tj. stanica B. pertusis koja je inaktivirana, obično formalinom. Naziv za ovu vakcinu je na engleskom “whole cell pertussis vaccine” i u skraćenicama za vakcinu se od acelularne mogu razlikovati jer piše “w”. Tako je trovalentna vakcina protiv difterije, tetanusa i cjelostanična protiv pertusisa DTwP.

Većina cjelostaničnih vakcina protiv pertusisa bila je dostupna su u kombinaciji s vakcinama protiv difterije (D) i tetanusa (T). Imunizacija s wP vakcinama je bila efikasna, a vakcina je relativno jeftina, međutim, prestalo se sa davanjem ovog tipa vakcine protiv velikog kašlja.

Naime, imunizacija je često bila povezana s manjim nuspojavama poput crvenila i oteklina na mjestu injekcije, zajedno s povišenom temperaturom i uznemirenošću. Lokalne reakcije imaju tendenciju povećanja s godinama i brojem injekcija.

Zašto se sa cjelostanične prešlo na acelularnu vakcinu protiv pertusisa?

Kako bi se riješile nuspojave uočene kod cjelostanične vakcine protiv pertusisa, razvijena su aP cjepiva koja sadrže pročišćene komponente B. pertussis poput inaktiviranog toksina protiv hripavca bilo samostalno ili u kombinaciji s ostalim komponentama B. pertussis kao što su filamentni hemaglutinin, fimbrijalni antigeni i pertaktin .

Dakle, dobijena je sigurnija vakcina, koja je izazivala manje nuspojava.

Kada negdje pročitate o nuspojavama vakcine protiv difterije, tetanusa i pertusisa, vrlo je vjerovatno da vam neko iznosti podatke za staru vakcinu – cjelostaničnu, koja se više ne daje.

Bilo je zabrinutosti da je cjelostanična vakcina protiv pertusisa možda povezana s encefalitisom, hipotoničnim epizodama, pa čak i SIDS, ali studije (1,2,3) su odbacile te hipoteze.

Bitno o vakcini protiv pertusisa

Acelularna, a kako neka istraživanja pokazuju čak i cjelostanična vakcina protiv velikog kašlja ne pružaju doživotni imunitet na ovu bolest. Antitijela koja nastanu nakon imunizacije vremenom nestaju. To ne znači da ova vakcina ne valja – ona štiti malu djecu od iznurujuće i opasne bolesti.

Međutim, to znači da svakih nekoliko godina trebamo primiti vakcinu protiv pertusisa – recimo Boostrix ili Adacel. Stariji od 65 godina bi morali primiti ovu vakcinu. Preporučljivo je i da je prime trudnice u zadnjem trimestru.

Imunitet koji pruža ova vakcina, prema procjenama traje od 5 do 10 godina najviše, tako da bi svi stariji od 25 godina trebali svakih par godina otfriškat ovu vakcinu. Kod starijih osoba upale pluća izazvane Bordetellom pertusis nisu baš rijetkost i bilo bi esencijalno i humano poboljšati kvalitet života starijim osobama, smanjiti rizik obolijevanja od ove bakterijske infekcije. O trajanju imuniteta nakon pojedinih vakcina više informacija potražite ovdje.

Nažalost, vakcina protiv pertusisa (velikog kašlja) za odrasle nije dostupna u BiH (kao ni MMR vakcina za odrasle te HPV). Dostupna je u Hrvatskoj. Vakcine.ba apeluju na zdravstvene institucije BiH da konačnu uvrste neke vakcine za odrasle da postoje u slobodnoj prodaji, odrede institucije u kojima se mogu primiti i da konačno radimo više i na imunizaciji odraslih. U zemljama poput SAD, Švicarske i drugim, sasvim je normalno da vas vaš ljekar podsjeti da trebate primiti ovu vakcinu i da vam je na rutinskom pregledu.

Reference:

  1. Howson CP, Fineberg HV. Adverse events following pertussis and rubella vaccines: summary of a report of the Institute of Medicine. JAMA. 1992;267:392-396.
  2. Stratton KR, Howe CJ, Johnston RB, eds. DPT Vaccine and Chronic Nervous System Dysfunction: A New Analysis. Washington, DC: National Academy Press; 1994.
  3. Howson CP, Howe BJ, Fineberg HV, eds. Adverse Effects of Pertussis and Rubella Vaccines: Report of the Committee to Review the Adverse Consequences of Pertussis and Rubella Vaccines. Institute of Medicine. Washington, DC: National Academy Press; 1991.

Priredila i napisala: Jelena Kalinić, MA, biolog, naučni novinar i bloger Društvo za promociju Prirodnih nauka “Nauka i svijet”. Foto: Amer Kapetanović

O nama: Društvo “Nauka i svijet” je osnovano 2017. godine, a bavi se promocijom prirodnih nauka, borbom protiv dezinformacija u sferi nauke, protiv pseudonauke i za bolje obrazovanje u STEM oblasti.