Trajanje imuniteta nakon vakcinacije različitim vakcinama je različito. Neke vakcine nam pružaju skoro pa doživotni imunitet, dok imunitet nakon nekih slabi i morali bismo se docjepljivati, primati boost doze. To ne znači da su vakcine neefikasne ili loše – jednostavno trebamo znati maksimume nekih medicinskih preparata kako bismo imali optimalnu zaštitu. Reći nešto tako je isto što i reći da automobilske gume ne valjaju jer se izližu nakon nekog vremena.

No, ovo znači da neke kategorije stanovništva – recimo stariji ljudi – nisu dovoljno zaštićeni, a ne znaju to. Prečesto se kod nas misli da nas vakcine koje smo primili u mladosti štite cijeli život. Zbog toga treba uporno raditi na pristupačnosti vakcina i za odrasle, pogotovo vakcine protiv velikog kašlja, kako bismo zaštitili stariju populaciju i poboljšali im životni standard.

Trajanje imuniteta nakon vakcinacije za različite postojeće vakcine:

Vakcina protivProcijenjeno trajanje imuniteta
nakon vakcine

primljene u predviđenoj dozi
Tip vakcineNapomena
morbili-kod oko 96% vakcinisanih s dvije doze vakcine imunitet je doživotan
-postoji mogućnost opadanja titara antitijela
atenuiranaKomponenta MMR (MPR vakcine-Priorix, MMR VaxPro )
-u obaveznom programu imunizacije u BiH
rubeola-oko 90% vakcinisanih s dvije doze vakcine ima imunitet i više od 20 godina nakon vakcinacije
atenuiranaKomponenta MMR (MPR vakcine-Priorix, MMR VaxPro )
-u obaveznom programu imunizacije u BiH
-iako se s godinama titri antitijela smanjuju, titar bude iznad praga
parotitis
(zaušnjaci)
-više od 10 godina kod 90% vakcinisanih s dvije doze
-polako opada s vremenom
atenuiranaKomponenta MMR
(MPR vakcine-Priorix, MMR VaxPro )
-u obaveznom programu imunizacije u BiH
-komponenta MMR vakcine s najraćom trajnošću (“slaba karika” MMR vakcine), ali dovoljna da zaštiti populaciju
-izgleda da naglo opada u prvim
godinama nakon vakcinacije, pa se poslije titri stabiliziraju i manje opadaju
(Kennedy et al. 2019)
hepatitis B-prema dosadašnjim testovima, trajanje imuniteta je oko 20 godina, možda i doživotnorekombinantna vakcina
(mrtva)
-u obaveznom programu vakcinacije u BiH
-Engerix ili Euvax vakcina
difterija-preko 95% vakcinisanih ima antitijela i 30 godina nakon vakcinacije
zadnjom dozom
toksoid bakterije koja izaziva difteriju (mrtva)
-u obaveznom programu imunizacije u BiH
-u sklopu vakcina
Pentaxim, Tetraxim, Infanrix, Hexacima
-ne sadrži bakteriju-uzročnika
tetanusizmeđu 15 i 20 godina
neki i više od 25 godina
anatoksična
bazirana na toksiodu bakterije koja izaziva tetanus
(mrtva)
-u obaveznom programu imunizacije u BiH
-u sklopu vakcina Pentaxim, Tetraxim, Infanrix, Hexacima
-ne sadrži bakteriju -uzročnika
-preporučljivo docjepljivanje (boost)
povremeno u životu (20 godina nakon primarne vakcinacije, ako se
antitetanus nije primao zbog neke povrede)
gripa-sezonski-inaktivirani virus (mrtva)-potrebno da se imunizira svake godine
pertusis
(hripavac, veliki kašalj)
-imunitet 5-7 godina, poslije titri antitijela opadajuacelularna
(mrtva)
-u obaveznom programu imunizacije u BiH
-u sklopu vakcina Pentaxim, Tetraxim, Infanrix, Hexacima, Boostrix, Adacel
-preporučljivo docjepljivanje (boost) povremeno u životu
dječija paraliza
(poliomijelitis)
IPV
-preko 90% vakcinisanih zaštićeni minimum 18 godina
-divlji soj virusa se eradicira, pa je manja mogućnost zaraze
-živa vakcina pruža dugoročnu zaštitu
protiv polia, ali se ona napušta, osim u krajevim gdje još ima divljeg virusa
inaktivna (mrtva)-u obaveznom programu imunizacije u BiH
-u sklopu vakcina Pentaxim, Tetraxim, Infanrix, Hexacima
-kod nas se prestalo s davanjem žive (atenuiran) vakcine
protiv polia, daje se samo inaktivna
Haemophilus influenza
tip B
-više od 9 godina prema sadašnjim podacimapolisaharidna (mrtva)-u obaveznom programu imunizacije u BiH
-u sklopu vakcina Pentaxim, Infanrix, Hexacima
-ne sadrži uzročnika
HPV-imunitet traje nešto više od 30 godina prema dosadašnjim podacima
-trenutno ne postoje podaci za
period duži od 30 godina
(obzirom na to kada je vakcina nastala)
rekombinantna vakcina (mrtva),
bazirana na proteinskoj podjedinici
-nije u programu obavezne imunizacije u BiH
-radi se na uvođenju ove vakcine u BiH
-vakcine Cervarix, Gardasil 4 i Gardasil 9
-ne sadrži cijeli virus
-ne može dovesti do infekcije
pneumokokna vakcina-između 3 i 8 godinakonjugirana, polisaharidna
(mrtva vakcina)
-nije u programu obavezne vakcinacije u BiH,
ali se može dobiti i vakcinisati s njom
(preko zdravstvenog osiguranja
za određene osobe ili platiti)
meningokokna vakcina-minimum 5 godina od
zadnje vakcinacije
konjugirana, polisaharidna (mrtva vakcina)-nije u programu obavezne vakcinacije

rotavirus vakcina-štiti oko 5 godina nakon zadnje doze,
-titri antitijela opadaju s vremeno
atenuirana-nije dostupna u BiH, ali je dostupna u Hrvatskoj
-na rotavirus su najosjetljivija mala djeca,
ali ako prime vakcinu, dovoljno dugo ih štiti
varicella (vodene kozice)-vakcinisani s dvije doze su zaštićeni
20 godina, po do sada dostupnim podacima
atenuirana-nije dostupna u BiH
-postoji mogućnost sheddinga, zaraze cijepnim sojem, ali je to rijetkost
BCG vakcina – protiv tuberkuloze-ne pruža doživotni imunitet
-dužina trajanja imuniteta varira,
-oko 25 godina kod 50% vakcinisanih
atenuirana, bakterijska-u programu obavezne vakcinacije u BiH, daje se na rođenju jer je BiH zemlja s još uvijek
relativno visokom pojavnošću tuberkuloze, javlja se kod odraslih
-obično formira ožiljak
Hepatitis A-kod oko 95% vakcinisanih s dvije doze imunitet traje više od 25 godinainaktivirana-nije dostupna u BiH
-preporučljiva prije putovanja u zemlje
gdje ima dosta hepatitisa A, tropske krajeve
velike boginjedoživotnoatenuirana-prestalo se s davanjem ove vakcine u svijetu (osim za pripadnike nekih vojski)

Trajanje imuniteta nakon vakcinacije nekim vakcinama grafični prikaz (izvor Science Magazine):

O vrstama imuniteta saznajte više ovdje.

Reference:

Science Magazine: How long do vaccines last? The surprising answers may help protect people longer

Shapiro ED, Berg AT, Austrian R, et al. The protective efficacy of polyvalent pneumococcal polysaccharide vaccine. N Engl J Med.
1991;325:1453–1460;

Butler JC, Breiman RF, Campbell JF, et al. Pneumococcal polysaccharide vaccine efficacy. An evaluation of current recommendations. JAMA. 1993;270:1826–1831;

Bolan G, Broome CV, Facklam RR, et al. Pneumococcal vaccine efficacy in selected populations in the United States. Ann Intern Med. 1986;104(1):1–6.

Hammarlund E, Thomas A, Poore EA, et al. Durability of vaccine-induced immunity against tetanus and diphtheria toxins: a cross-sectional analysis. Clin Infect Dis. 2016;62:1111-1118

Goncalves G, Santos MA, Frade JG, et al. Levels of diphtheria and tetanus specific IgG of Portuguese adult women, before and after vaccination with adult type Td. Duration of immunity following vaccination. BMC Public Health. 2007;7:109.

Simonsen O. Vaccination against tetanus and diphtheria. Evaluations of immunity in the Danish population, guidelines for revaccination, and methods for control of vaccination programs. Dan Med Bull. 1989;36:24-47.

Simonsen O, Klaerke M, Jensen JE, et al. Revaccination against tetanus 17 to 20 years after primary vaccination: kinetics of antibody response. J Trauma. 1987;27:1358-1361.

Simonsen O, Badsberg JH, Kjeldsen K, et al. The fall-off in serum concentration of tetanus antitoxin after primary and booster vaccination. Acta Pathol Microbiol Scand [C]. 1986;94: 77-82.

LeBaron CW, Beeler J, Sullivan BJ, et al. Persistence of measles antibodies after 2 doses of measles vaccine in a postelimination environment. Arch Pediatr Adolesc Med. 2007;161:294-301.

Crooke SN, Riggenbach MM, Ovsyannikova IG, Warner ND, Chen MH, Hao L, Icenogle JP, Poland GA, Kennedy RB. Durability of humoral immune responses to rubella following MMR vaccination. Vaccine. 2020 Dec 3;38(51):8185-8193. doi: 10.1016/j.vaccine.2020.10.076. Epub 2020 Nov 12. PMID: 33190948; PMCID: PMC7716653.

Kennedy, R. B., Ovsyannikova, I. G., Thomas, A., Larrabee, B. R., Rubin, S., & Poland, G. A. Differential durability of immune responses to measles and mumps following MMR vaccinationVaccine, 2019 37(13), 1775–1784.

MohammedAtaUr Rasheed, CaroleJ. Hickman, Marcia McGrew, SunBae Sowers, Sara Mercader, Amy Hopkins, Vickie Grimes, Tianwei Yu, Jens Wrammert, Mark J. Mulligan, William J. Bellini, Paul A. Rota, Walter A. Orenstein, Rafi Ahmed, Srilatha Edupuganti. Decreased humoral immunity to mumps in young adults immunized with MMR vaccine in childhood. Proceedings of the National Academy of Sciences Sep 2019, 116 (38) 19071-19076.

Gara N, Abdalla A, Rivera E, Zhao X, Werner JM, Liang TJ, Hoofnagle JH, Rehermann B, Ghany MG. Durability of antibody response against hepatitis B virus in healthcare workers vaccinated as adults. Clin Infect Dis. 2015 Feb 15;60(4):505-13. 

Hammarlund E, Thomas A, Poore EA, Amanna IJ, Rynko AE, Mori M, Chen Z, Slifka MK. Durability of Vaccine-Induced Immunity Against Tetanus and Diphtheria Toxins: A Cross-sectional Analysis. Clin Infect Dis. 2016 May 1;62(9):1111-1118. 

FB page: https://www.facebook.com/gmopiletina/posts/430638637670484