Osobe koje su preboljele COVID-19 nekad nisu sigurne da li je uputno da se svejedno vakcinišu. Ili smatraju da ako su preboljeli COVID-19 ne treba da se vakcinišu. Možete se vakcinisati i trebate to učiniti.

I osobe koje su preboljele COVID-19 mogu imati koristi od vakcinacije. Naime, već sada vidimo da je imunitet nakon vakcinacije nešto stabilniji nego imunitet stečen prebolijevanjem. Pokazalo se da osobe koje su asimtptomatski preboljele COVID-19 ili su imale blagi oblik bolest imaju nešto nižu i nestabilniju razinu zaštitnih antitijela. Reinfekcije (ponovno obolijevanje) su relativno rijetke, ali se događaju i nije neobično da kod reinfekcija klinička slika bude ozbiljnija. Čak se pokazalo dobrovoljci koji su primili neke vakcine protiv COVID-19 (recimo ovo istraživanje na Moderna) imaju bolja antitijela nego osobe koje su preboljele ovu bolesti.

U intervjuu za Glas Amerike, epidemiologinja s Instituta za javno zdravstvo RS dr Jela Aćimović kaže sljedeće:

“Vakcinacija se preporučuje i onima koji su preležali COVID-19, jer ne znamo koliko traje imunitet nakon obolijevanja. Dosadašnji rezultati pokazuju da je imuni odgovor nakon vakcinacije višestruko snažniji nego nakon prebolijevanja COVID-19. Ove osobe se mogu vakcinisati čim prođe akutna faza bolesti.

Osobe koje se žele vakcinisati, a u trenutku kada im je vakcina dostupna, imaju COVID-19 (ili neku drugu infekciju) trebaju pričekati da prođu simptomi, da im prođe vrijeme izolacije i onda zakazati termin za vakcinaciju.

Možda samo jedna doza za osobe koje su preboljele COVID-19?

Raspravlja se i mogućnosti da osobe koje su preboljele COVID-19 trebaju primiti samo jednu dozu vakcine (pogledajte također i ovdje). Radovi u preprint na medRxiv platformi pokazuju kako postoji robusta imunološki odgovor nakon svega jedne doze vakcine protiv COVID-19 kod osoba koje su preboljele ovu bolest. Još jedna studija koja također ovo pokazuje još je u preprint platformi i nije objavljena u recenziranom naučnom časopisu, a posmatrana je grupa ljudi koji su preboljeli COVID-19 i primili Pfizer ili Moderna vakcina. Ova studija ima svoja ograničenja, prije svega malu grupu ispitanika te ne mora značiti i da će doći do ove preporuke.

Dr. Aćimović naglašava da zbog distribucije vakcina, vakcine neće biti dostupne za kompletno stanovništvo odjednom, osobe koje su prebolile COVID-19 mogu sačekati sa vakcinacijom dva do tri mjeseca, jer se smatra da su taj period zaštićene imunološkim odgovorom koji su stekle nakon bolesti, a nakon tog perioda bi se trebale vakcinisati.

Ovo ne znači da mora postojati neki period nakon kojeg se osobe koje su oboljele od COVID-19 i preboljele ga mogu vakcinisati. Ne znači da ove osobe ne smiju primiti COVID-19 vakcine. Samo znači da u uslovima manjka vakcina prednost imaju oni koji nemaju antitijela.

“U principu, čim preležite koronavirus vi teoretski možete primiti vakcinu i to se preporučuje u svijetu. Ne radi se test na antitijela nego ide da se vakciniše svako ko se dobro osjeća. Nije neophodno da prođe neki duži vremenski period”, rekao je dr Ednan Drljević za Klix.

Preboljenjem ove bolesti stječe se kratkotrajni imunitet, razina antitijela jako varira od osobe do osobe, kao i njihovo trajanje. Prema onome što do sada znamo, izgleda da je imunitet – i ćelijski i humoralni (T i B stanice, antitijela) nakon vakcinacije dugotrajniji. Stav Svjetske zdravstvene organizacije je da bi se i oni koji su preboljeli COVID-19 trebali vakcinisati.

Ako ste se zarazili nakon prve doze i dalje biste trebali primiti drugu dozu po izlasku iz izolacije

Osobe koje su primile prvu dozu vakcine i onda se u međuvremenu do druge doze zarazile, trebaju također primiti i 2. dozu i završiti ciklus vakcinacije po izlasku iz izolacije i prebolijevanju. Kod AstraZeneca vakcine period između 2 doze je duži (12 sedmica) pa ima vremena, ali kod drugih vakcina je kraći pa je moguće da osoba propusti tu drugu dozu dok je u izolaciji. To znači da će primiti 2. dozu kasnije, u dogovoru s ljekarom. Ovdje smo pisali zašto se i vakcinisane osobe mogu zaraziti.

Da li osobe koje su primile monoklonalna antitijela i rekonvalescentnu (konvalescentnu) plazmu mogu i smiju primiti vakcine protiv COVID-19

Dio osoba koje su liječene od COVID-19, oni koji su hospitalizirani, možda su primali i terapiju rekonvalescentnom plazmom. Ova terapija se nije pokazala naročito efikasnom, međutim, Aćimović naglašava da, ukoliko je osoba primila bilo monoklonalna antitijela bilo rekonvalescentnu plazmu tokom liječenja COVID-19, vakcinacija se treba odložiti 90 dana.