Neka od pitanja koja nam često postavljate na našoj FB stranici su vezana za ovu praksu. Cirkumcizija (obrezivanje, sunećenje) i vakcinacija ne bi trebale jedna drugu isključivati, odnosno, jedno nije kontraindikacija za drugo. Pitali smo dr. Lutvu Sporiševića, specijalistu pedijatrije iz JUDZ Centar-Vrazova, Kanton Sarajevo da nam detaljnije objasni i postavili mu pitanja koja možete pročitati dolje.

Koliko vremena treba proći od sunećenja do vakcinacije i obratno, ako su roditelji prvo vakcinisali da li je potrebno neko vrijeme da sačekaju na vakcine. U kojem periodu se radi ovaj zahvat i koje se vakcine trebaju primiti u tom periodu?

Šta je cirkumcizija?

Cirkumcizija (obrezivanje ili sunećenje) je  operativni zahvat kojim se uklanja prepucij (kožica  na vrhu  muškog spolnog organa). U pravilu se cirkumcizija može uraditi u bilo kojoj dobi, ali relevantne reference preporučuju da se obavi do prve djetetove godine. Roditelji se trebaju konsultirati s dječijim hirurgom vezano planiranje i realizaciju cirkumcizije.

Kada odgoditi vakcinaciju zbog cirkumcizije?

Ovaj operativni zahvat nije kontraindikacija za vakcinaciju, a ni  prethodno data vakcine  nisu kontraindikacija za planirani operativni zahvat. Ponekada sistemski efekti date vakcine (povišena tjelesna temperatura i nelagodnost) mogu biti zamijenjeni sa sličnim simptomima koji se mogu javiti nakon operacije.

U tom kontekstu, neki preporučuju da se rutinska vakcinacija odloži 7 dana nakon urađene operacije; kao i da se sačeka sa operacijom, ako je moguće, 7 dana nakon davanja mrtvih, inaktiviranih vakcina i  21 dan  nakon davanja  živih oslabljenih vakcina.

Potrebno je obratiti pažnju ako je dijete primalo transfuziju krvi i krvnih derivata tokom operacije kada treba odložiti davanja MMR/MRP vakcine i vakcine protiv varičele, tj. ako je dijete primilo transfuziju deplazmatisanih eritrocita navedene vakcine treba odgoditi 5 mjeseci, kod davanja pune krvi vakcinanciju treba odgoditi 6 mjeseci a kod davanja svježe plazme ili transfuzije trombocita vakcinaciju treba odgoditi 7 mjeseci. Ako je dijete primalo transfuziju krvi i krvnih derivata nema potrebe odgađati davanje  inaktiviranih  vakcina (npr. DTaP-IPV-Hib).

Zahvaljujemo se dr. Sporiševiću na odvojenom vremenu i odgovorima.  

Priredila: Jelena Kalinić, MA, biolog, naučni novinar i bloger Društvo za promociju “Prirodnih nauka “Nauka i svijet”, blog Quantum of Science. Foto: Amer Kapetanović

O nama: Društvo “Nauka i svijet”je osnovano 2017. godine. Bavi se promocijom prirodnih nauka, borbom protiv dezinformacija u sferi nauke. Predsjednik je prof. dr. Nenad Tanović.