Šta su neželjeni događaji nakon vakcinacije, a šta neželjene reakcije nakon vakcinacije? Treba razlikovati neželjene događaje od neželjenih reakcija. Sve ovo obično nazivamo nuspojave, međutim, ne moraju sve nuspojave biti u uzročno-posljedičnom odnosu sa vakcinacijom.

Neželjeni događaji nakon vakcinacije su događaji koji se vremenski povezuju sa vakcinacijom. Dakle, radi se o bilo čemu što se desi nakon vakcinacije, ali to ne mora značiti da je vezano i uzrokovanom datom vakcinom. Možete pasti nakon vakcinacije ili uzimanja lijeka i ozlijediti se, ali to ne mora da je to uzrokovano vakcinom ili lijekom. U ovom primjeru može i biti uzrokovano ako preparat djeluje na motorički sistem.

Za englesku terminologiju:

neželjena reakcija=adverse reaction

neželjeni događaj=adverse event

Neželjena reakcija na vakcinu ili lijek je ono što je uzročno-posljedično moguće nakon uzimanja tog lijeka ili primanja vakcine. Postoji spisak tih reakcija za koje medicinska struka priznaje da mogu biti povezane sa vakcinacijom i to možete pročitati ovde.

Većina tih reakcija je blaga – osip, svrab, temperatura nakon vakcinacije, lokalne reakcije (bol, otok na mjestu apliciranja vakcine).

Ako se desi nešto nakon vakcinacije, bilo bi dobro da se taj učinak prijavi. Nije tačno da se učinci ne prijavljuju, dapače, ljekari ohrabruju i trebali bi ohrabrivati pacijente i roditelje da prijavljuju neželjene događaje i dejstva lijekova i vakcina. Kako se to radi, pisali smo ovdje.

Smrtni slučajevi nakon vakcinacije vakcinama protiv COVID-19 spadaju u neželjene događaje, a ne neželjene reakcije jer nema utvrđene uzročno-posljedične veze između vakcinacije i smrti. Radi se o slučajnostima bez kauzalne veze.

O uzrocima neželjenih dejstava vakcina Svjetska zdravstvena organizacija govori na linku ovdje.

Priredila i napisala: Jelena Kalinić, MA, biolog, naučni novinar i bloger Društvo za promociju “Prirodnih nauka “Nauka i svijet”, blog Quantum of Science. Foto: Amer Kapetanović.

O nama: Društvo “Nauka i svijet” je osnovano 2017. godine. Bavi se promocijom prirodnih nauka, borbom protiv dezinformacija u sferi nauke. Predsjednik je prof. dr. Nenad Tanović.