Autizam i vakcine: tvrdnja da vakcine mogu izazivati autizam kod djece je jedna od najčešćih stvari koje zbune i uplaše roditelje, ali, premda potiče iz kasnih devedesetih, ova priča je vrlo brzo uzela maha i vrlo ju je teško iskorijeniti. Tvrdnja je bazirana na metodološki lošoj i namještenoj studiji britanskog gastroenterologa Andrewa Wakefielda, studiji koju je časopis Lancet naposlijetku povukao. Međutim, Wakefield je nastavio sa antivakcinalnom propagandom. Naime, ohrabrenje za ovo mu je bila podrška nekoliko poznatih osoba (nažalost, i Roberta de Nira) i informacija da se njegova studija i dalje u nekim krugovima citira kao dokaz.

Mnogo više o ovoj studiji smo pisali u našem tekstu MPR vakcina i Wakefieldova studija o povezanosti ove vakcine i autizma .Molimo da obratite pažnju na taj tekst.

Autizam i vakcine: loša studija koja širi paniku: studije su pokazale da je  Wakefieldov rad metodološki loš i prevara

Zbog tvrdnji kako postoji veza između vakcina, naročito MPR vakcine (vakcina protiv morbila, zaušnjaka i rubeole), sprovedeno je nekoliko studija koje su istraživale da li postoji neka veza između vakcina i autizma.

Poznate je studija Madsen et al. na gotovo 540 000 djeca gdje je utvrđeno kako MMR (MPR) vakcina ne izaziva autizam(1).

Oko 100-tinjak studija je zapravo potvrdilo da je Wakefieldova studija namještaljka (2) te da nema razlika u zastupljenosti autizma kod vakcinisane i nevakcinisane djece.

Ili, kako bi to naučnici rekli, nema statistički signifikantne korelacije. Autizam i vakcine nisu povezani. Sam Wakefield je izgubio ljekarsku licencu zbog ove prevare.

Wakefield je uzimao uzorke od djece vrlo neetički, uzorak je mali i manipulisao je rezultatima.

Da li naučnici znaju dosta o samom autizmu?

Danas autizam zovemo “poremećaji iz autističnog spektra” (eng Autistic Spectrum Disorder- ASD) jer tu spadaju vrlo zazličita odstupanja u kognitivnom razvoju. Danas naučnici znaju sve više i više o autizmu – koji geni tj. varijante gena mogu biti uključeni u formiranje ASD, da veliku ulogu imaju i nekodirajući dijelovi genoma, šta se dešava sa nervnim stanicama (ćelijama) osoba sa ASD…i saznajemo sve više.

Reference:

  1. Madsen KM et al. A population-based study of measles, mumps, and rubella vaccination and autism. The New England Journal of Medicine, 2002, 347, 1477–82.
  2. Godlee F, Smith J, Marcovitch H. Wakefield’s article linking MMR vaccine and autism was fraudulent. The BMJ,2011, 342.

Tekst napisala Jelena Kalinić, MA, biolog, naučni novinar i bloger Društvo za promociju “Prirodnih nauka “Nauka i svijet”,

O nama: Društvo “Nauka i svijet” je osnovano 2017. godine, a bavi se promocijom prirodnih nauka, borbom protiv dezinformacija u sferi nauke, protiv pseudonauke i za bolje obrazovanje u STEM oblasti. Predsjednik je prof. dr. Nenad TanovićTekstovi se mogu prenositi besplatno – integralno ili dijelovi – ali samo uz naznaku izvora i link na izvorni tekst.

autizam i vakcine, Andrew Wakefield